Sesje MSH

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA HUMANISTYCZNA EUROPY WSCHODNIEJ

Informacje ogólne

Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna (MSH) została powołana w 1996 r. z inicjatywy uczonych polskich i ukraińskich – w roku 2009 została przekształcona w Międzynarodową Szkołę Humanistyczną Europy Wschodniej (MSH EW). Od roku 2010 do chwili obecnej Dyrektorem Programowym MSH EW jest dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW. Więcej o historii Szkoły zobacz na tej stronie.

Celem MSH EW jest stworzenie sieci współpracujących instytucji akademickich regionu. Wyjątkowość MSH EW zasadza się na jej programie, który zawiera w sobie całość dziedzictwa kulturalnego regionu, ze szczególnym naciskiem położonym na tradycjach śródziemnomorskich jako źródle jego kultury. Dużą uwagę przykłada się także do stwarzania studentom możliwości uświadamiania sobie ich własnej tożsamości w odniesieniu do etnicznych, religijnych i historycznych tradycji regionu.

Celem MSH EW jest popularyzowanie współczesnych teorii i metodologii nauk humanistycznych oraz – przede wszystkim – wspieranie nowej generacji badaczy w dziedzinach nauki, które w Europie Środkowej i Wschodniej były niedoceniane (zwłaszcza w ZSRR) a są zasadnicze dla odrodzenia się humanistyki. Oznacza to kształcenie specjalistów w paleografii, technikach wydawniczych, archiwistyce, językach klasycznych, hebrajskim, staroruskim itp. Zasadniczym celem jest stworzenie międzynarodowej i interdyscyplinarnej wspólnoty, zdolnej do współpracy – i co za tym idzie – wyeliminowanie próżni, którą mogłaby wypełnić ideologia prymitywnego nacjonalizmu i etnocentrycznych złudzeń i klisz.

Od wielu lat MSH EW prowadzi szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk humanistycznych, z jednej strony skierowaną na wsparcie, a z drugiej na nawiązywanie ścisłych kontaktów naukowych z partnerami z krajów Europy Wschodniej. Od czasu założenia Szkoły zmieniło się bardzo wiele w warunkach pracy naukowej w krajach projektu, zmieniła się sytuacja międzynarodowa w ogóle, a to prowadzi do naturalnej reformy charakteru działań MSH EW.

Formy działania MSH EW proponowane od 2011 roku wiążą ściśle dydaktykę i badania naukowe; nacisk na element pierwszy lub drugi zależy od wybranej formy współpracy.

Badania naukowe

Kolejnym kierunkiem reform jest położenie większego akcentu na badania wspólne, które by zostawiały po sobie sprawdzalne wyniki i rozwijały potencjał naukowy i dydaktyczny, ale także uczyłyby młodych naukowców pracy zespołowej. Za sprawdzalne wyniki uznalibyśmy materiały dydaktyczne w różnej formie (publikacje papierowe, internetowe, systemy nauczania zdalnego), wspólnie organizowane konferencje naukowe, publikacje wyników badań, popularyzację wiedzy…. Wspólne projekty badawcze są bardziej elastyczną formą działania MSH EW w porównaniu z tradycyjną sesją, dlatego też mogą one być szczególnie przydatne w przypadku tematów specyficznych i/lub bardzo specjalistycznych. Ze względu na mniejszy nakład pracy organizacyjnej i mniejsze potrzeby finansowe uruchomienie takiej formy działania jest bardziej realistyczne, dlatego też Państwa do niej zachęcamy. Więcej o projektach badawczych.

Jednocześnie zachęcamy do zapisywania się na naszą listę mailingową, przez którą będziemy zawiadamiać Państwa o wszystkich planowanych imprezach naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz o nowych materiałach w repozytorium.

Organizowane, nowe sesje

Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej

05-15.12.2013 Polska-Rosja: poszukiwania nowej tożsamości (Warszawa-Lublin)
19-26.08.2013 Syberia: ciężar przeszłości, wyzwania przyszłości (Ułan-Ude, Buriacja)
12.07.2013 Towards an Integrated Understanding of the User Identity in the Cyberspace of the Internet: a Multidisciplinary Dialogue (Warsaw)
10-16.05.2013 Polityka historyczna: wersja rosyjska i polska (Moskwa)
10-16.12.2012 Jak zdefiniować nasz wspólnoty? (Warszawa-Wrocław)
22.10.2012 Od autonomii uniwersyteckiej i  etyki akademickiej do społeczeństwa wolnego od korupcji (Warszawa)
03-09.10.2012 Liberal Education. Individual, collective, civic, corporate, and state memories and values (St. Petersburg) 
10-23.09.2012 Königsberg – Królewiec – Kaliningrad: 200 lat od czasów Napoleona (Warszawa-Kaliningrad)
02-29.05.2012 Seminaria syberyjskie
04-19.05.2012 Citizenship, patriotism and the other ways of relating to the one’s ‘homeland’
10-16.12.2012 How do we define our community? The foreign and the other: neighbors, partners, friends, internal enemy, external enemy etc. (Polish perspective, Russian perspective)
10.09-23.09.2012 Königsberg – Królewiec – Kaliningrad: 200 lat od czasów Napoleona
03-09.10.2012 Liberal Education. Individual, collective, civic, corporate, and state memories and values (St.Petersburg)
4-19.05.2012 Citizenship, patriotism and the other ways of relating to the one’s ‘homeland’ 
maj-czerwiec 2012 Seminaria syberyjskie
5-15.12.2011 Polska-Rosja: Mutual Clichés, Warszawa
10-15.10.2011 Translatorium polonistyczno-ukrainistyczne, Wrocław
1-31.10.2011 Filologia klasyczna i świat współczesny: Grecja (sesja specjalizacyjna dla studentów filologii klasycznej z Mińska i Grodna) (Warszawa)
27.06-03.07.2011 Uniwersytet i wyzwania naszych czasów („wieża z kości słoniowej” versus „supermarket”) (Rostów nad Donem)
3-12.05.2011 Polska-Rosja: historyczno-kulturowe uwarunkowania relacji w kontekście transatlantyckiej polityki bezpieczeństwa (Warszawa)
21-28.10.2010 Reformacja między wschodem a zachodem (Warszawa)
01-30.09.2010 Sesja bibliotekoznawcza
05-10.07.2010 Pogranicze w świetle etnolingwistyki i historii mówionej (Warszawa)
24-25.06.2010 Czerwcowa sesja stypendystów IBI AL
Laboratorium Badań Naukowych stypendystów MSH EW
(Warszawa)
26-27.04.2010 Kwietniowa sesja stypendystów IBI AL
Laboratorium Badań Naukowych stypendystów MSH EW
(Warszawa)
24-28.05.2010 Koordynaty pamięci syberyjskiej (Warszawa)
30.11-05.12.2009 Konferencja “Ukraina-Polska-Europa: ku integracji systemów edukacyjnych (Warszawa)
02-30.11.2009 Warsztaty leksykograficzne IBI AL (Warszawa)
26-28.10.2009 “Ludzie i krasnoludki – powinowactwa z wyboru?” (Warszawa)
01-27.09.2009 Bibliotekoznawstwo
16-17.07.2009 Lingwistyczna sesja stypendystów IBI AL
Laboratorium Badań Naukowych stypendystów MSH EW

22-23.06.2009 Letnia sesja stypendystów IBI AL
Laboratorium Badań Naukowych stypendystów MSH EW

01-10.06.2009 “Słowo — obraz — polityka w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (wraz z zadaniem dla kandydatów)”(Warszawa)
24.05-01.06.2009 Kształcenie tutorów z Rostowa nad Donem II
25-30.05.2009 “Collegium / college / kolegium. Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej”(Warszawa)
15.04-15.05.2009 “Pojęcie tradycji klasycznej i autorytetu w wymiarze społecznym” (Warszawa)
28.04; 19.05; 09.06;
30.06.2009
Zmieniające się granice, przenikające się kultury II
02-04.04.2009 “Język. Media. Kultura.” (Warszawa)
23-24.03.2009 Wiosenna sesja stypendystów IBI AL
Laboratorium Badań Naukowych stypendystów MSH EW

16.03; 06.04;
01.06.2009
Uniwersytet a elity społeczne
06-15.03.2009 Kształcenie tutorów z Rostowa nad Donem I

Kontynuacja 2005/06-2008

03-28.11.2008 “Warsztaty słownikowe ukraińsko-polskie, część II” (Warszawa)
26-29.11.2008 “Czyja Afryka? Wokół “W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza” (Warszawa)
08-15.12.2008 “Elity, pamięć, historia” (Warszawa)
04-06.12.2008 (Warszawa)
08-10.12.2008 (Szczecin)
“Tradycja włoska w Europie Środkowo-Wschodniej IV” (Warszawa) (wymagana znajomość języka włoskiego)

Projekt jest współfinansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostających w dyspozycji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

06-30.10.2008“Warsztaty słownikowe ukraińsko-polskie, część I” (Warszawa)

“Warsztaty słownikowe” służą wypracowaniu wspólnych zasad opracowania “średniego” słownika ukraińsko-polskiego (60-80 tys. wyrazów). Kolejne części wprowadzają słuchaczy w problematykę leksykograficzną odpowiednio polską i ukraińską. Jednocześnie będą opracowywane fragmenty słownika. Przewidujemy lektorat z języka polskiego.

Warunkiem uczestnictwa w sesji jest:
1. dotychczasowe uczestnictwo w pracach nad słownikiem lub deklaracja takiego uczestnictwa (w zakresie do uzgodnienia)
2. wstępne opracowanie wskazanego fragmentu słownika przed sesją, a przesłanie do weryfikacji wskazanych 30 haseł do dn. 15.09.2008
3. Nadesłanie ankiety MSH do dn. 31.08.2008.

Organizatorzy nie mają możliwości zapewnienia żadnych świadczeń dla słuchaczy (poza zajęciami dydaktycznymi), dlatego uczestnicy muszą mieć możliwość zapewnienia sobie zakwaterowania we własnym zakresie (np. uczestnicy z zagranicy powinni wcześniej uzyskać stypendia).

14.04-30.09.2008“Zmieniające się granice, przenikające się kultury” sesja organizowana z Akademia Humanistyczną (Warszawa-Pułtusk)
01-31.07.2008 Bibliotekoznawstwo II
23.06-02.07.2008  Szkoła Prawa Rzymskiego VI (Warszawa)

Obowiązkowa znajomość włoskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostających w dyspozycji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

02-12.06.2008“Ikona dziś” (Warszawa)

Sesja pragnie postawić pytanie o aktualność tradycji bizantyjskiej w kulturze współczesnej, zastanowić się nad fenomenem odradzającej się w ostatnim stuleciu bizantyjskiej sztuki sakralnej. W tym kontekście pojawia się pytanie o ikonę, która od lat przyciąga uwagę zarówno badaczy bizantynologów, kulturologów, antropologów, teologów, jak artystów, a także coraz szersze miłośników – laików. W drugiej części sesji pochylimy się nad spuścizną naukową i literacką jednego z najciekawszych humanistów i badaczy tradycji bizantyjskiej XX wieku Sergiusza Awierincewa (1937-2004).

12-17.05.2008 “Tradycja włoska w Europie Środkowo-Wschodniej III” (Warszawa) (wymagana znajomość języka włoskiego)

Trzecia sesja z serii czterech seminariów (fundusz UKIE), poświęconych relacjom kulturalnym, artystycznym i intelektualnym Italii z Europa Środkowowschodnią. Tematem sesji będzie spojrzenie na tendencje i ideologie pojawiające sie równolegle w tych dwóch regionach Europy w XIX w., a zmierzające w XIX w. do zmiany statusu politycznego państw i narodów: z jednej strony tendencje ku tworzeniu państw narodowych w Europie Środkowowschodniej poprzez rozbijanie większych struktur, z drugiej zaś tendencje do zjednoczenia Włoch i kontrowersyjne utworzenie większego organizmu politycznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostających w dyspozycji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

31.03-08.04.2008“Umaszynowienie. Maszyny człowieka / człowiek maszynowy” sesja łączona AAL/MSH (Katowice)

Głównym tematem sesji będzie maszyna, jej pojęcie i rola, jaką odgrywa w ludzkiej kulturze.

03-08.03.2008“Kontakty językowe. Różnorodność – skutki – ślady. Metodologia badań” (Warszawa)

Niniejsza sesja zamyka cykl spotkań poświęconych kontaktom językowym. Tematyka sesji:

1. Zapożyczenia i onomastyka jako świadectwo kontaktów językowych Prasłowian. Znaczenie zapożyczeń dla ustalenia chronologii kontaktów i chronologii zmian językowych;
2. Liga bałkańska jako rezultat kontaktów językowych;
3. Kontakty językowe mniejszości narodowych > bilingwizm > zmiana kodu ze śladami języka pierwotnego (na przykładzie polskich gwar kresowych i języka przesiedleńców).

3-10.12.2007 Tożsamość – wolność – suwerenność. Przemiany tradycji antycznej w Europie Środkowo-wschodniej (Warszawa)
11-16.12.2007 Interdyscyplinarna humanistyka – modele badan cz. III
3-12.11.2007 Wyspiański i Kazandzakis – modernistyczne wizje antyku (Warszawa)
12-18.11.2007 Tradycja włoska w myśli politycznej, społecznej, religijnej i prawnej Europy Środkowej i Wschodniej (wymagana znajomość języka włoskiego)

Projekt jest współfinansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostających w dyspozycji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

16-29.09.2007 Curricula kultury antycznej w Państwowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki (Warszawa)
1-7.10.2007 Filozofia nauki cz. I (Lwów)
9-10.10.2007 Filozofia nauki cz.II (Warszawa) “Metafory w dyskursie humanistycznym, w mówieniu publicznym i w mowie potocznej.”
2-31.07.2007 Interdyscyplinarność w humanistyce ISD AAL (Warszawa)
27.05-02.06.2007 Lingwistyka korpusowa (Warszawa)
13.05-02.06.2007 Kultura I-ej Rzeczypospolitej Modele Rzeczypospolitej, Włosi i italianizm w Europie Środkowej i Wschodniej, teksty paraliterackie. (Warszawa)

Projekt jest współfinansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostających w dyspozycji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

 • 06-12.05.2007
 • 06-09.05.2007
 • 10-12.05.2007

Interdyscyplinarna humanistyka-modele badań

 • cz. I.Wobec liberalnej edukacji (Warszawa)
 • cz. II.Kultura cnoty-cnota kultury (Poznań-Gniezno)

15.04-25.04.2007 Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie w zakresie słownictwa (Warszawa)
15.04-21.04.2007 Lektury klasyczne (śródziemnomorskie): czytanie arcydzieł (Warszawa)
26.02-10.03.2007 Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze. (Lublin) [MSH/AAL] 3-17.12.2006 Autonomia akademicka, społeczeństwo obywatelskie, misja nauczycielska (MSH/AAL)
23-30.11.2006 Pogranicze (Warszawa)
12-19.11.2006 Syberia: orientalizm, kolonializm i tożsamość inteligencji (Warszawa)
03.11-02.12.2006 Curricula kultury antycznej w Państwowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki
03.11-02.12.2006 Sesja bibliotekoznawcza organizowana przy współpracy z dyrekcją Biblioteki Stefanyka we Lwowie
19-28.10.2006“Społeczności lokalne – tożsamości regionalne wschodniej Ukrainy i południowej Rosji.” (Rostów nad Donem)
19-30.07.2006 Rzym: między Wschodem i Zachodem (kontynuacja wątków sesji “Co to jest Śródziemnomorze?”)
02-15.07.2006 Filologia klasyczna i świat współczesny (Warszawa)
25-29.06.2006 Projekt “Inteligencja” (Warszawa)
20-30.05.2006 “Obrazy Kijowa” – sesja historyczna (Akademia Kijowsko – Mohylańska)
14-21.05.2006 Wielki Tydzień w kulturach pogranicza europejskiego (Warszawa)
02-08.04.2006 Pogranicza Białorusi. Warsztaty edytorskie.” (Warszawa)
27.03-08.04.2006 Polsko-ukraińskie kontakty językowe (Warszawa)
27.03-08.04.2006 Wielokulturowość i dialog międzykulturowy; sesja AAL/MSH (UMK/UAM) Toruń, Gniezno
02-09.04.2006 Filozofia nauki (Warszawa)
20-31.03.2006 Semiotyka we współczesnej humanistyce
05-18.03.2006 Colloquia Mickiewicziana cz. II – Sesja Mickiewiczowska (Warszawa-Kowno)
20.02-03.03.2006 Komedie Szekspira
22.01-11.02.2006 Antyk i tradycja klasyczna – perspektywa grecka (kontynuacja wątków sesji “Co to jest Śródziemnomorze?”)
11-21.12.2005 Colloquia Mickiewicziana cz. I – Sesja Mickiewiczowska
23.11-04.12.2005 “Co to jest Śródziemnomorze? – perspektywa Europy Środkowowschodniej”
11-19.10.2005 “Humanistyka i jej nauczanie” (Warszawa)

Program 5-letni

29.09-01.10.2005 MISH lwowski wobec autonomii (Lwów)
20-24.09.2005 “Autonomia uniwersytetu” (Warszawa)
13-24.09.2005 “Prawo Rzymskie” (Warszawa)
19.06-3.07.2005 “Pogranicze: Białoruś i sąsiedzi” (Supraśl)
13.06-02.07.2005 “Antyk i tradycja klasyczna” (Warszawa)
30.05-04.06.2005 MISH – przyszłośc i perspektywy
8-15.05.2005 “Obrazy Wilna” (Wilno)
13-27.04.2005 Dramaty historyczne Szekspira
07-17.03.2005 “Oświecenie w kulturze Krakowa i Małopolski” (Kraków)
06-24.03.2005 Filologia klasyczna (Warszawa)
15-21.01.2005 “Metodologia badań interdyscyplinarnych w humanistyce” (Warszawa) nowa formuła sesji, organizowana dla doktorantów, poświęcona probelmatyce metodologii.
05-16.12.2004 “Tożsamość” (Warszawa); nowa edycja poprzedniej sesji poświęconej tematowi tożsamości
14-21.11.2004 Piąta sesja “Filozofia Nauki” (Lwów)
17-27.10.2004 “Małe narody i grupy etniczne – Tatarzy” (Warszawa-Supraśl); sesja będąca kontynuacja sesji poświęconej problemom małych narodów i grup etnicznych
4-13.10.2004 “Dialektologia polska i ukraińska” (Warszawa); kontynuacja poprzedniej sesji.
5-18.09.2004 “IV sesja Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego” (Warszawa)
7-11.07.2004 Ukraińska Lektura Sienkiewicza, kontynuacja sesji “Sienkiewicz jako składnik tożsamości narodowej. Z kim i przeciw komu?” (Ukraina: Łuck, Zbaraż, Beresteczko)
20.06-10.07.2004 Pogranicze białorusko-rosyjskie (Warszawa – Gorki k. Mohylewa)
15-26.06.2004 “Translatorium” (Lwów)
31.05-19.06.2004 “Filologia klasyczna” (Warszawa)
04.-09.05.2004 “Wrocław jako europejskie metropolis” (Wrocław)
19-30.04.2004 Seminarium ” Tragedie Szekspira” (Warszawa), początkujące serię sesji “GREAT BOOKS PROJECT”
14-23.04.2004 “Dialektologia polska i ukraińska” (Warszawa)
14-27.03.2004 “Tożsamość miast” (Wrocław); sesja była prezentacją wielojęzykjowej, wielokulturowej, wieloetnicznej i wielorako określanej historii miasta. Współorganizowana z AAL.
16.02-13.03.2004 “Antyk i tradycja klasyczna – recepcja kultury antycznej” (Warszawa)
18-31.01.2004 “Korpus tekstów w badaniach leksykograficznych” (Warszawa)
03-13.12.2003 “Tożsamość narodowa, europejska, lokalna” (Warszawa), sesja współorganizowana z AAL
22.11-02.12.2003 IV sesja “Filozofia nauki” (Warszawa)
11-27.11.2003 “Żydzi w Europie środkowo-Wschodniej w XVIII-XX wieku” (Warszawa); kontynuacja sesji o zaginionych małych miasteczkach (sztetł) w Polsce
03-17.11.2003 “Historia, język i kultura Białorusi: pomiędzy tradycja a uniwersalizmem”(Mińsk)
Rodzima prezentacja najważniejszych czynników Białoruskiej kultury i historii.
21-28.10.2003 “Sienkiewicz jako składnik tożsamości narodowej. Z kim i przeciw komu?” (Warszawa-Kiejdany); sesja poświęcona dziełom H. Sienkiewicza i sposobu ich przyjęcia w kulturach narodów-spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga Narodów
8-11.10.2003
13-15.10.2003
Sesja “Retoryka” złożona z dwóch części:
“Wzory retoryki w Europie Środkowej i Wschodniej w XV-XX w.” (Kazimierz)
“Polska i RPA: dwa retoryczne modele obywatelstwa w krajach post-totalitarnych” (Warszawa)
7-20.09.2003 Filologia klasyczna (Warszawa, Lwów)
14-29.09.2003 III sesja Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego (Warszawa)
4-28.08.2003 “Język, kultura i literatura polska” (Cieszyn); specjalny moduł MSH organizowany tylko dla studentów MISH zza wschodniej granicy Polski
25.05-15.06.2003 “Translatorium”
sesja w Warszawie będąca kontynuacją poprzednich
11-31.05.2003 Pogranicze (Warszawa – Polesie) dwie części sesji organizowanej w dwóch miastach
11-31.05.2003 (Warszawa)
25-26.05.2003 (Lwów)
“Filologia klasyczna” dwie części sesji organizowanej w dwóch miastach
– Warszawa
– Lwów
10-21.03.2003 sesja w Warszawie “Małe narody i grupy etniczne – Tatarzy Krymscy”
Celem sesji było przestawienie stanu badań na Tatarami Krymskimi w dziedzinach językoznawstwa, historii, historii sztuki i literatury prowadzonych w Polsce oraz w krajach Europy Wschodniej, a także Ľródeł historycznych dostępnych w Polsce, dzięki serii wykładów i warsztatów prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów z tej dziedziny.
24.02-7.03.2003 “Narody i państwa – mit początku” (Poznań/Gniezno), Problematyka początku w różnych aspektach kultury humanistycznej. Organizowana wraz z Akademią “Artes Liberales”.
10-21.03.2003 “Historia i Teoria Dramatu i Teatru; sesja teatrologiczna w Warszawie będąca kontynuacją poprzedniej
3.02-8.03.2003
16.02-8.03.2003
sesja historyczna “Dawne dzieje Rzeczypospolitej: XV-XIX wiek”, Warszawa
Cz. I “Edukacja i Instrukcja”. Kierownik: prof. N. Jakowenko
Cz. II “Ľródła do Rusi Kijowskiej”. Kierownik: prof. A. Poppe
19-31.01.2003 “Korpus tekstów w badaniach leksykograficznych” (Warszawa); Problematyka metodologii badań językoznawczych.
13-16.01.2003 “Białoruś i sąsiedzi”kontynuacja i podsumowanie sesji poprzednich
06-10.12.2002 “Konferencja edukacyjna”Problematyka wdrożenia zasad w system edukacji wyższej w Europie Środkowo-Wschodniej
Kierownicy sesji: dr Grażyna Czetwertynska
8-13.11.2002 “Translatorium”, sesja w Warszawie
Kierownicy sesji: Aleksandra Hnatiuk, Adam Pomorski
3-16.11.2002 “Granice i czynniki integracji kulturalnej. Przykład Śląska”. Problematyka tożsamości narodowej w wielokulturowym środowisku na przykładzie Śląska.
19-28.10.2002 Trzecia sesja “Filozofia Nauki” (Lwów)
Kierownik Sesji: Prof. Jacek Jadacki
15-29.09.2002 Starożytność i tradycja klasyczna sesja w Warszawie poświęcona filologii klasycznej, będąca kontynuacją poprzedniej, tym razem skupiona na metodologii.
Kierownicy sesji: Prof. Jerzy Styka, dr Robert A. Sucharski
9-21.09.2002 “Małe narody i grupy etniczne we współczesnej Europie: przykład Kaszubów”, Warszawa – Stężyca; sesja poświęcona problemom etnicznej, kulturalnej i językowej tożsamości małych narodów i grup etnicznych we współczesnej Europie na przykładzie Kaszubów. Dotyczyła również problemów środowiska Tatarów, które było wcześniej obiektem studiów – większość uczestników należała do Tatarów Krymskich.
Kierownik sesji: Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
4-20.09.2002 II sesja Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego (Warszawa); kontynuacja poprzedniej Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego, współorganizowana z grupami prawników z Polski, Włoch. Rosji i Ukrainy,
Kierownik sesji: Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
24.08-16.09.2002 Pogranicze polsko-białoruskie, Grodno-Warszawa Kontynuacja poprzednich sesji poświęcona problemom tożsamości etnicznej na pograniczu białorusko-litewsko-polskim
Kierownik sesji: Prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa
1-15.08.2002 “Rozumienie zjawisk społecznych” (Przemyśl); sesja dotycząca polskiej, ukraińskiej a może i bialoruskiej współpracy w ramach psychologii społecznej mającej na celu przywrócenie należnego miejsca naukom społecznym.
Kierownik sesji: dr hab. Tytus Sosnowski, dr hab. Maria Lewicka
23.06-6.07.2002 sesja w Warszawie: “Rozwój regionalny”; pilotowa sesja programu skupiającego się na problemach regionalnego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej
Kierownik Sesji: Prof. Grzegorz Gorzelak
27.05-14.06.2002 “Translatorium” (Warszawa)
Sekcje: ukraiński-polski, białoruski-polski, rosyjski-polski, angielski-języki słowiańskie, łacina-języki słowiańskie.
Kierownik sesji: Dr Aleksandra Hnatiuk
8.04-27.04.2002 sesja w Warszawie: “Świat zaginionych miasteczek żydowskich” poświęcona pamięci żydowskich sztetł i połączona z wycieczką po pozostałościach architektury żydowskiej (małe miasteczka zwane sztetł). Wykładowcami w tej sesji były osoby z różnych kultur a tematyka dotyczyla kulturalnemu dziedzictwu narodu który został wyniszczony w tym regionie.
Kierownik Sesji Prof. Stepniewska-Holzer
7.04-25.04.2002 sesja w Warszawie: “Problemy gramatyki historycznej i porównawczej” dotycząca gramatyki i języka będąca kontynuacją poprzedniej
Kierownik Sesji Prof. Janusz Rieger
17.02-26.03.2002 sesja historyczna w Warszawie ” Rzeczypospolita Obojga Narodów XVI-XVIII w. – Ľródła narracyjne”
20.02-7.03.2002 “Dialog religii i wyznań”. Sesja w Lublinie poświęcona historii miedzyreliginych i międzywyznaniowych stosunków w historii Polski i Europy oraz dialogowi ekumenicznemu we współczesnym państwie. Połączona z sesją MSH we Lwowie poświęconą historii kościoła greko-katolickiego w zachodniej Ukrainie. Organizowana razem z sesją Akademii ” Artes Liberales”
11-23.02.2002 Sesja teatrologiczna w Warszawie – “Historia i teoria teatru” poświęcona historii teatru; kontynuacja poprzedniej, kładąca nacisk na współpracę pomiedzy Uniwersytetem Lwowskim i Warszawskim
04.11-09.12.2001 Sesja w Warszawie: “Antyk i tradycja klasyczna” ; sesja poświęcona filozofii klasycznej składająca się z czterech modułów:

 • literatura grecka
 • literatura łacińska
 • filologia antyczna
 • oraz lingwistyka klasyczna
  Sesja organizowana we współpracy z Uniwersytetem Grodzieńskim oraz Uniwersytetem Lwowskim.
8-12.11.2001 “Wyzwania edukacji powszechnej.” Szczególna sesja organizowana razem z “Laboratorium edukacyjnym” Uniwersytetu Warszawskiego dotycząca problemów edukacji powszechnej w szkołach średnich w Polsce i na Ukrainie.
4-23.11.2001 “Polska i jej sąsiedzi. Wartości w ligwistycznych i kulturalnych obrazach świata.” Sesja warszawska poświęcona ligwistyce oraz konferencja tematyczna. Sesja zorganizowana w Lublinie.
02.10-05.10.2001 (Orońsko)
08.10-13.10.2001 (Warszawa)
Sesja Orońsko-Warszawa: “Pierwiastki antyczne w kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XX-XXI w.” sesja poświęcona problemom dziedzictwa sztuki i kultury klasycznej we współczesnej sztuce regionu; sesja zoraganizowana razem z Centrum Sztuki Współczesnej w Orońsku.
20.09-30.09.2001 Druga sesja “Filozofia Nauki” – sesja w Warszawie bedąca kontynuacją poprzedniej, zorganizowanej we Lwowie – współpraca między filozofami, fizykiami i biologami. Sesja zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem we Lwowie.
12.09-24.09.2001 Szkoła Prawa Rzymskiego – sesja w Warszawie; wyjątkowy moduł Szkoły poświęcony problemom dziedzictwa prawa rzymskiego i współczesnego podejścia do prawa w regionie krajów postkomunistycznych
15.07-29.07.2001 “Retoryka Transformacji”, sesja w Warszawie poświęcona pytaniom retorycznym w czasach przemian i organizowana we współpracy z 13-tym Kongresem Międzynarodowego Towarzystwa Historii Retoryki
17.06-29.06.2001 “Białoruś i sąsiedzi” Białystok i wycieczka po okolicy organizowana we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku); sesja poświęcona problemom etnicznej tożsamości na pograniczu białorusko-litewsko-polskim
15.05-9.06.2001 “Spadek Bizancjum”; pierwsza część – sesja w Warszawie (15.05-01. 06) poświęcona obecnemu stanowi studiów Bizantyjskich w Polsce;
druga część – sesja we Lwowie (02.06-09.06) – poświęcona problemom bizantyjskiej tradycji w kulturze ukraińskiej, we Lwowie i jego okolicach
22.04-29.04.2001 “Kościół w katakumbach” – sesja we Lwowie organizowana przez Ukraiński Uniwersytet Katolicki dotycząca historii kościoła greko-katolickiego oraz wycieczka wokół Lwowa (Truskavec, Zolkva, Krechiv)
19.02-11.03.2001 Sesja w Warszawie obejmująca 2 seminaria badawcze:

 • historyczne (“Formowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej”)
 • i językoznawcze (“Semantyka i tekst oraz język mniejszości”).
14.01-18.02.2001 Sesja w Warszawie obejmująca trzy seminaria:
1. “Prawo w Europie Środkowo-wschodniej”
2. “Akta nuncjatury – problemy edytorskie i analiza krytyczna”
3. “Parlamentaryzm szlachecki”
12.11-7.12.2000 Sesja główna w Warszawie obejmująca seminaria:

 • translatorskie: “Europa. Wschód – Zachód. Dialog i konfrontacja. Nowoczesność i tradycja. Tożsamość i akulturacja.”,
 • językoznawcze: “Teoria literatury, poetyki i retoryki”,
 • klasyczne: “Tradycja klasyczna – modele i wzory”,
 • teatralne “Teatr i dramat”
19.09-30.09.2000 “Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku” sesja w Warszawie + wycieczka w Bieszczady – zorganizowana przy współpracy Instytutu Społecznych Nauk Stosowanych (ISNS UW). Sesja była poświęcona Ukraińcom na dzisiejszych ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej między pierwszą i drugą wojną światową oraz problematyce pogranicza.
5.06-12.06.2000 Sesja we Lwowie “Filozofia Nauki” – pierwsza sesja nawiązująca do tradycyjnych powiązań w filozofii między Warszawą i Lwowem
4.05-21.06.2000 sesja w Warszawie ( 5 seminariów)
27.10-11.11.1999 sesja w Warszawie (4 seminaria: językoznawcze, klasyczne, translatorskie, historyczne)

Program Modelowy

5.09-15.09.1999 krakowsko-lwowska szkoła letnia “Galicja II: Lwów i Kraków w cywilizacji europejskiej”
11.05-21.05.1999 sesja w Kijowie “Kijów w dziejach i kulturze ukraińskiej”
15.03-27.03.1999 Warszawa “Warsztaty Bracławskie: Ethnic-Cultural Polish-Belorussian-Lithuanian Borderland”
27.09-8.10.1998 sesja w Krakowie “Galicja – mała ojczyzna. Czyja i gdzie?”
20.01-5.04.1998 sesja warszawska
31.08-5.09.1997 sesja w Iwano-Frankiwsku i Mikuliczynie “Chłopstwo i powstanie nowoczesnego narodu”
25.08-31.08.1997 sesja lwowska “Tradycja grecko-bizantyjska w kulturach słowiańskich”

Program pilotażowy

5.07-4.08.1996 Sesja lwowska
30.09-7.12.1996 Sesja warszawska

Program był wspierany przez OSI HESP, Christian A. Johnson Endeavor Foundation i innych sponsorów.