Komedie Szekspira

Shakespeare’s Comedies (Komedie Szekspira)

Warszawa, 20 lutego – 3 marca 2006

Lista uczestników

Program sesji

Program Sesji obejmował 10 seminariów powięconych komediom Szekspira (Sen nocy letniej, Miarka za miarkę, Burza), 25 godzin indywidualnych konsultacji dla uczestników sesji, prowadzonych przez wykładowcę, 10 godzin pracy indywidualnej w pracowni komputerowej i bibliotekach. W programie znalazły się także dwa spektakle teatralne: Ryszard II (Teatr Narodowy), Pamiętnik (Teatr Dramatyczny).

Zajęcia dydaktyczne prowadził prof. William Slights (University of Saskatoon, Kanada)