Wielki Tydzień w kulturach pogranicza europejskiego

Wielki Tydzień

w kulturach pogranicza chrzecijaństwa wschodniego i zachodniego

Warszawa, 14-21.05.2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji

Organizatorzy:
Orodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
przy współpracy
Stowarzyszenia Studiów nad Wielkim Tygodniem, Hiszpania oraz
Uniwersytetu La Rioja, Hiszpania

Koordynacja: dr Jan Stanisław Ciechanowski, dr Cristina González Caizán, dr Irina Tatarova

PONIEDZIAŁEK, 15 maja

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Rynek Starego Miasta 29/31, Sala im. Joachima Lelewela

10:00-10:30 Sesja inauguracyjna:
– Prof. Wojciech Tygielski, Prorektor ds. Zagranicznych Uniwersytetu Warszawskiego
– Prof. Jerzy Axer, Dyrektor Orodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
– JE Rafael Mendívil Peydro, Ambasador Królestwa Hiszpanii
– José García Alfonso, Przewodniczący Stowarzyszenia Studiów nad Wielkim Tygodniem

10.30-11.30 Bractwa i religijnoć w historii Hiszpanii
Prof. José Luis Gómez Urdáñez, Uniwersytet La Rioja

11.30-12.45 Historia, obyczaj i tradycja Wielkiego Tygodnia w Sewilli
Juan José Morillas y Rodríguez, Członek Bractwa Macareny i Stowarzyszenia Studiów nad Wielkim Tygodniem
Prezentacja multimedialna

12.45-14.00 Historia, obyczaj i tradycja Wielkiego Tygodnia w Aragonii
Alfonso García de Paso y Remón, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Studiów nad Wielkim Tygodniem
Prezentacja multimedialna – José García Alfonso, Przewodniczący Stowarzyszenia Studiów nad Wielkim Tygodniem

15.30-16.45 Historia, obyczaj i tradycja Wielkiego Tygodnia w La Rioja
Carlos Fernando Hernández Jiménez, Przewodniczący Bractwa Świętego Chrystusa z Autol
Ks. Prof. Roberto Germán Zurriaráin, Uniwersytet La Rioja

16.45-18.00 Bractwo Świętego Prawdziwego Krzyża Biczowników: los picaos z San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
Javier Fernández Mendoza, Burmistrz San Vicente de la Sonsierra i Członek Bractwa Świętego Prawdziwego Krzyża Biczowników
Rafael Moraza Martínez, Archiwista Bractwa Świętego Prawdziwego Krzyża Biczowników
Dr Cristina González Caizán, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
Prezentacja multimedialna

19.00 Koncert muzyki hiszpańskiej Wielkiego Tygodnia, w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją ppłk. Abela Moreno Gómeza (gocinnie), Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15

WTOREK, 16 maja

Sala 10, Krakowskie Przedmiecie 1

10.00-11.30 Prawosławna liturgia Wielkiego Tygodnia
Ks. dr Henryk Paprocki, Chrzecijańska Akademia Teologiczna, Prawosławne Wyższe Seminarium Metropolitalne w Warszawie

11.45-13.15 Ikonografia Wielkiego Tygodnia w sztuce Kocioła Prawosławnego
Dr Irina Tatarova, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
Prezentacja slajdów

16.00-17.30 Ikonografia Wielkiego Tygodnia. Dowiadczenia malarza ikon
Mgr Mateusz Środoń, Warszawa

ŚRODA, 17 maja

Sala 10, Krakowskie Przedmiecie 1

10.00-11.30 Liturgiczne i pozaliturgiczne aspekty obchodów Wielkiego Tygodnia u staroobrzędowców-bezpopowców
Mgr Zbigniew Olczak, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Prezentacja slajdów

11.45-13.45 Przedstawienia Anastasis(Zstąpienia do otchłani) i zachodni ikonograficzny typ Zmartwychwstania na przykładach ikon z Muzeum Narodowego w Warszawie
Dr Aleksandra Sulikowska-Gąska, Uniwersytet Warszawski i Muzeum Narodowe w Warszawie
Prezentacja multimedialna

14.30-16.00 Charakterystyczne cechy przeżywania Wielkiego Tygodnia w prawosławiu
Ks. dr Piotr Nikolski, Wałbrzych

16.30-18.30 Wielkotygodniowe piewy i wiersze duchowe we wspólnotach staroobrzędowców
O. mgr Siergiej Macniew, dr Lidia Gawriuszyna, Moskwa
Prezentacja

CZWARTEK, 18 maja

Sala 10, Krakowskie Przedmiecie 1

10.00-11.15 Ikonografia wydarzeń Wielkiego Tygodnia w malarstwie polskim XIX i XX wieku
Ks. prof. dr hab. Michał Janocha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

11.15-12.30 Wielki Tydzień w teologii, tradycji i życiu wiernych Kocioła Chrzecijan Baptystów w Polsce
Mgr Krzysztof Kossarzecki, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

12.30-13.45 Cykl pasyjny w ukraińskiej muzyce liturgicznej. Od Monodii do interpretacji współczesnych
Dr Nataliya Syrotynska, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów
Dr hab. Olexandr Kozarenko, Wydział Teorii Muzyki, Państwowa Akademia Muzyczna, Lwów

13.45-15.00 Wielki Tydzień w tradycji Kocioła Greckokatolickiego
Dr Taras Shmanko, Lwów

15.00-16.30 Hagada paschalna w ujęciu Charlesa Peguy
Dr Katarzyna Pereira

20.00 Koncert scholii oo. Dominikanów, Śpiewy gregoriańskie Wielkiego Tygodnia, Kociół Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmiecie 3

PIĄTEK, 19 maja

Sala 10, Krakowskie Przedmiecie 1

10.30-11.30 Crux pretiosa, crux Christi. Kształtowanie się symbolu przyszłoci
Prof. Fernando Galtier Martí, Uniwersytet w Saragossie
Prezentacja slajdów

11.30-12.30 Święte Spotkania. Procesje Wielkiego Tygodnia w starożytnym Rzymie
Prof. Lourdes Diego Barrado, Uniwerstet Europejski w Madrycie

12.30-13.30 Teologia bólu Wielkiego Tygodnia
Ks. Prof. Roberto Germán Zurriaráin, Uniwersytet La Rioja

16.30-17.45 Historia, obyczaj i tradycja Wielkiego Tygodnia w Lewancie
José Emilio Rubio, Murcja
Prezentacja multimedialna

17.45-18.45 Wielki Tydzień w kulturze polskiej (wystąpienie w języku hiszpańskim dla goci z Hiszpanii)
Dr Jan Stanisław Ciechanowski, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
Prezentacja multimedialna

SOBOTA, 20 maja

Sala 10, Krakowskie Przedmiecie 1

10.00-11.00 Pisanka – miniaturowy utwór sztuki ukraińskiej
Dr Zwenisława Mamczur, dr Romana Michaliszyn, Uniwersytet Lwowski

11.00-12.00 Pokaz malowania pisanek
Anna Sobczuk, Tetiana Sobczuk, dr Romana Michaliszyn, Uniwersytet Lwowski

12.00-13.00 Pisanka w ukraińskiej tradycji ludowej
Oksana Hrynko, Marta Stefura, Tetiana Nakoneczna, Uniwersytet Lwowski

(wystąpienia pomiędzy godz. 10.00 i 13.00 będą połączone z wystawą pisanek)

13.15-13.45 Zakończenie sesji i rozdanie dyplomów

20.00 Koncert muzyki hiszpańskiego Wielkiego Tygodnia w wykonaniu Orkiestry Królewskiego, Sławetnego, Czcigodnego i Starożytnego Arcystowarzyszenia Najwspanialszej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa z Murcji, Kociół Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmiecie 3