Obrazy Kijowa

Obrazy Kijowa

Kijów, 22.05 – 31.05.2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji

Dzień 10.00 – 11.30 11-45 – 13.30 13.30 – 15.00 15.00 – 16.30 16.40 – 18.00
22. V.
Dr Maksym Jaremenko
Akademia Kijowsko-Mohylańska jako wezwanie dla badaczy
(NaUKMA, korp. III, s. 220a)
Dr Maksym Jaremenko
Akademia Kijowsko-Mohylańska jako wezwanie dla badaczy
(Ekskursja po NaUKMA)
Obiad Prof. Wołodymyr Ryczka
Topografia starożytnego Kijowa w nowoczesnej
pamięci historycznej: drogi i modele przyswajania historii
(Ekskursja po zabytkach)
Prof. Wołodymyr Ryczka
Topografia starożytnego Kijowa w nowoczesnej pamięci historycznej: drogi i modele przyswajania historii
(Ekskursja po zabytkach)

23.V
Prof. Nadija Nikitenko
Kijów doby Rusi Kijowskiej w zabytkach architektury i malarstwa monumentalnego
(Muzeum w. Sofii)
Prof. Nadija Nikitenko
Kijów doby Rusi Kijowskiej w zabytkach architektury i malarstwa monumentalnego
(Muzeum w. Sofii)
Obiad
24.V
Dr Natalia Biłous
Kijów magdeburski: dzieje, postaci, zabytki
(NaUKMA, korp. III, s. 220a)
Dr Natalia Biłous
Kijów magdeburski: dzieje, postaci, zabytki
(NaUKMA, korp.III, s.220a)
Obiad Dr Maksym Jaremenko
Kijów stolicą ruskiego prawosławia w czasach wczesnonowożytnych: Ławra Pieczarska
(Ławra Pieczarska)
Dr Maksym Jaremenko
Kijów stolicą ruskiego prawosławia w czasach wczesnonowożytnych: Ławra Pieczarska
(Ławra Pieczarska)

25.V
Dr Łarysa Dowha
Kijów oczyma malarzy
XIX – początku XX wieku
(Muzeum narodowe)
Dr Łarysa Dowha
Kijów oczyma malarzy
XIX – początku XX wieku
(Muzeum narodowe)
Obiad
26.V.
Prof Walentyna Szandra
Kijów dziewiętnastowieczny miastem czterech narodowoci: Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Żydzi
(NaUKMA, k. III, s.220a)
Prof Walentyna Szandra
Kijów dziewiętnastowieczny miastem czterech narodowoci: Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Żydzi
(NaUKMA, k. III,s.220a)
Obiad
Prof. Włodzimierz Mędrzecki
Polacy w Kijowie w latach 1917-1920
(NaUKMA, korpus III,
s. 220a)

27.V
Objazd naukowy (Sofijówka)
(autobus od NaUKMA)

28.V
Objazd naukowy (Czernihów)
(autobus od NaUKMA)

29.V
Dr Tetiana Luta
Zbiory rękopimienne w archiwach i bibliotekach Kijowa
(NaUKMA, korpus III,
s. 220a)
Dr Tetiana Luta
Zbiory rękopimienne w archiwach i bibliotekach Kijowa
(NaUKMA, korpus III,
s. 220a)
Obiad Dr Łarysa Dowha
Zabytki secesji kijowskiej
(NaUKMA, korpus III,
s. 220a)
Dr Łarysa Dowha
Zabytki secesji kijowskiej
(NaUKMA, korpus III,
s. 220a)

30.V
Dr Ołeksij Sokyrko
Uniwersytet w. Włodzimierza: spotkanie czasów i kultur
(Uniwersytet Kijowski)
Dr Ołeksij Sokyrko
Uniwersytet w. Włodzimierza: spotkanie czasów i kultur
(Uniwersytet Kijowski)
Obiad Prof Wołodymyr Panczenko
Rozstrzelane odrodzenie:
literackie rodowiska Kijowa w latach 1920-ch
(NaUKMA, korpus III,
s. 220a)

31.V
Panel podsumowujący
Kijów jako fenomen spotkania czasów i kultur: ewentualne kierunki badawcze
Panel podsumowujący
Kijów jako fenomen spotkania czasów i kultur: ewentualne kierunki badawcze
Obiad