Polsko-ukraińskie kontakty językowe

POLSKO-UKRAIŃSKIE KONTAKTY JĘZYKOWE

Warszawa, 27 III 2006 – 8 IV 2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji

27 marca, poniedziałek 28 marca, wtorek 29 marca, roda 30 marca, czwartek 31 marca, piątek
9-10:30
prof. Janusz Rieger,
Kształtowanie się polszczyzny na Ukrainie
s. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski
9-9:45
prof. Janusz Rieger,
– Zapożyczenia.
9:45-10:30
– Wpływy ukraińskie na język polski w XIX w.
S. Konferencyjna, OBTA
9-10:30
prof. Adam Fałowski,
Wpływy polskie na język ukraiński (1)
S. Konferencyjna, OBTA
9-10:30
prof. Adam Fałowski,
Wpływy ukraińskie na język polski (1)
s. 254, BUW*
10-13 Sprawy organizacyjne, OBTA 10:45-12:15
prof. Janusz Siatkowski,
Wpływy ukraińskie a wpływy czeskie na język polski
s. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski
10:45-11:30
dr Oksana Ostapczuk, Interferencje
w literaturze XIX w. S. Konferencyjna, OBTA
10:45-12:15
prof. Adam Fałowski,
Wpływy ukraińskie na język polski (2)
s. 254, BUW
13:15-13:45 Otwarcie sesji
ul.Krakowskie Przedmiecie 1, sala 10. Fil. Klas.
12:30-14
prof. Janusz Rieger,
Elementy polskie w gwarach ukraińskich
s. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski
11:45-13:15
prof. Janusz Rieger,
Kontakty językowe polsko-ukraińskie w onomastyce.
S. Konferencyjna, OBTA
12:30-14
prof. Adam Fałowski,
Wpływy polskie na język ukraiński (2)
S. Konferencyjna, OBTA
12:30-14
prof. Jerzy Bartmiński,
Folklor na pograniczu polsko-ukraińskim (1)
s. 254, BUW
13:45-14:45.
prof. Janusz Rieger,
Kontakty językowe polsko-ukraińskie – wprowadzenie
ul.Krakowskie Przedmiecie 1, sala 10 Fil.Klas.
14-15 obiad 13:15-14:15 obiad 14-15 obiad 14-15 obiad
Wyrabianie kart bibliotecznych BUW 14:15-15:45
prof. Janusz Rieger,
Prezentacja badań własnych uczestników (1)
S. Konferencyjna, OBTA
15-16:30
prof. Adam Fałowski,
Wpływy polskie na język ukraiński (3) S. Konferencyjna, OBTA
15-16:30
prof. Jerzy Bartmiński,
Folklor na pograniczu polsko-ukraińskim (2) s. 254, BUW
16.0-17.00 Konsultacje 16.30-17.30 konsultacje
3 kwietnia, poniedziałek 4 kwietnia, wtorek 5 kwietnia, roda 6 kwietnia, czwartek 7 kwietnia, piątek
10-11:30
prof. Michael Moser,
Kształtowanie się ukraińskiego języka literackiego w Galicji (1772-1918) a język polski (1)
s. 254, BUW*
9-10:30 Pałac Staszica
prof. Michael Moser, Kształtowanie się ukraińskiego języka literackiego w Galicji (1772-1918) a język polski (2)
s.144 (s.Mickiewicza), I p.
Indywidualna praca w bibliotece 9:45-11:15
prof. Łarysa Masenko,
Kontakty językowe rosyjsko-ukraińskie. Surżyk (1)
s. 28, OBTA
9-10:30 Pałac Staszica
prof. Michael Moser,
Kształtowanie się ukraińskiego języka literackiego w Galicji (1772-1918) a język polski (5)
s.019a koło Bibl.IBL PAN
10:45-12:15 Pałac Staszica
prof. Łarysa Masenko,
Elementy polskie w języku ukraińskim w XX w. (1)
s.144 (s.Mickiewicza), I p.
11:30-13
prof. Michał Łesiów,
Z problematyki kontaktów językowych polsko-ukraińskich (1)
s. 28, OBTA
10:45-12:15 Pałac Staszica
prof. Łarysa Masenko,
Kontakty językowe rosyjsko-ukraińskie. Surżyk (2)
s.019a koło Bibl.IBL PAN
12:30-14 Pałac Staszica
prof. Michael Moser, Kształtowanie się ukraińskiego języka literackiego w Galicji (1772-1918) a język polski (3)
s.144 (s.Mickiewicza), I p.
13-14 obiad 12:30-13 Pałac Staszica
Podsumowanie sesji
s.019a koło Bibl.IBL PAN
14-14:30 lunch 14.00-15:30
prof. Michael Moser, Kształtowanie się ukraińskiego języka literackiego w Galicji (1772-1918) a język polski (4) OBTA-s. konferencyjna
14-15:30
prof. Michał Łesiów,
Z problematyki kontaktów językowych polsko-ukraińskich (2)
S. Konferencyjna, OBTA
13-14 Pałac Staszica
Zakończenie sesji
s.019a koło Bibl.IBL PAN
na parterze (przejcie przez antresolę-półpiętro po prawej stronie)
17:00 Wykład ogólnouniw.
prof. Anna Wierzbicka,
Współczesne dylematy moralne w wietle języka polskiego i angielskiego
UW-Pałac Potockich-s.balowa
14:30-16 Pałac Staszica
prof. Łarysa Masenko,
Elementy polskie w języku ukraińskim w XX w. (2)
s.144 (s.Mickiewicza), I p.
15:45-17:15
prof. Janusz Rieger,
Prezentacja badań własnych uczestników (2)
OBTA-s.konferencyjna
16-17.30
prof. Ewa Dzięgiel, Zagadnienia socjolingwistyczne w opisie kontaktów językowych polsko-ukraińskich
S. Konferencyjna, OBTA
16-17 konsultacje
Pałac Staszica, pok. 28 na antresoli (IJP PAN)
17.30-18 Konsultacje
OBTA. s. konferencyjna