Tożsamość – wolność – suwerenność

Tożsamoć – wolnoć – suwerennoć.
Przemiany tradycji antycznej w Europie rodkowo-wschodniej

 

(Warszawa, 3-10.12.2007)

Lista wykładowców
Lista uczestników

PROGRAM SESJI

CZĘŚĆ I (3-5 grudnia 2007)

PRZEMIANY TRADYCJI ANTYCZNEJ
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

3 grudnia (poniedziałek)
Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu, Uniwersytet Warszawski

TOŻSAMOŚĆ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W ŚWIETLE RECEPCJI TRADYCJI ANTYCZNEJ

11.00-11.30Otwarcie konferencji: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor UW

Łacina jako język narodów politycznych Regionu Europy Środkowo-Wschodniej
prof. Jerzy Axer

11.30-12.30Antyk – Bizancjum – filhellenizm
prof. Małgorzata Borowska, prof. Maria Kalinowska, prof. Jolanta Sujecka, dr Irina Tatarowa

12.30-13.30Korpus dyplomatyczny polsko-hiszpański
prof. Jan Kieniewicz, prof. José Luis Gómez Urdáñez, dr Cristina González Caizán

13.30-15.30 przerwa

15.30-17.30 Teatr jezuicki jako szkoła wychowania obywatelskiego w Rzeczypospolitej
Dyskusja panelowa: prof. Jerzy Axer, ks. prof. Ludwik Grzebień SJ, prof. Mark O`Connor, prof. Jan Okoń, dr Andrzej Kruczyński, dr Serhij Sieriakov, dr Kazimierz Puchowski

17.30-17.45 przerwa (kawa/herbata)

DZIEDZICTWO SUWERENNOŚCI – DZIEDZICTWO ZNIEWOLENIA

17.45-18.15Co to była libertas Polona?
dr hab. Anna Grzekowiak-Krwawicz

18.15-19.45Wokół problemu zdrady i wiernoci
Dyskusja panelowa: prof. Jan Kieniewicz, prof. Egidijus Aleksandravičius,
dr Kastytis Antanaitis, Kestutis Raskauskas, dr Jan Stanisław Ciechanowski dr Jan Stanisław Ciechanowski, prof. Zoja Morochojewa,
prof. Andrzej Tymowski , dr Piotr Zhondorov

4 grudnia (wtorek)
Łazienki Królewskie w Warszawie (Podchorążówka)

DZIEDZICTWO PIERWSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ JAKO KATALIZATOR INTERDYSCYPLINARNEJ REFLEKSJI HUMANISTYCZNEJ

9.30-11.00 Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowej i Wschodniej – Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej jako przedmiot dialogu wielokulturowego

Moderator: dr Małgorzata Kasner
Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli instytucji współtworzących MSH z Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Polski:
doc. Eduard Maźko, prof. Ale Smalańczuk, prof. Elżbieta Smułkowa;
prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Algis Kaleda;
prof. Dariusz Kołodziejczyk, dr Irina Tatarova;
dr Taras Dobko, prof. Janusz Rieger, dr Ewa Rudnicka;
prof. Jerzy Axer, dr hab. Robert A. Sucharski

Podsumowanie: dr Voldemar Tomusk

11.00-12.00 Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej
(dyskusja wokół książki)
Moderator: prof. Elżbieta Smułkowa

12.00-12.15 przerwa (kawa/herbata)

12.15-12.45Miejsce Polski w Respublica Litteraria Europaea w wietle korespondencji Jana Dantyszka
dr Anna Skolimowska, dr Marek Janicki, dr Tomasz Ososiński

12.45-13.00Tre Corone – Obecnoć Włoch w Europie Środkowo-Wschodniej
prof. Piotr Salwa

13.00-13.30Teksty paraliterackie jako źródła do badań nad kulturą
dr Iwona Dacka-Górzyńska, dr hab. Joanna Partyka

Makro- i mikrohistoria w korespondencji żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina
Waldemar Bukowski

13.30-13.45Laboratorium I Rzeczpospolita
prof. Anna Grzekowiak-Krwawicz

13.45-15.30przerwa

MIEJSCA MÓWIĄCE – MIEJSCA MILCZĄCE
Łazienki Królewskie w Warszawie (Teatr Drewniany)

15.30-16.00Łazienki Królewskie jako miejsce mówiące
prof. Jerzy Axer

16.00-16.30Warszawskie Getto – miejsce milczące?
prof. Jacek Leociak

16.30-16.45Dlaczego OBTA? Dlaczego w Polsce? Dlaczego w Warszawie?
prof. Jerzy Axer, prof. Jan Kieniewicz

koktajl (Galeria rzeźby)

5 grudnia (roda)
ul. Dobra 72

DZIEDZICTWO ANTYCZNE JAKO KATALIZATOR INTERDYSCYPLINARNEJ HUMANISTYKI

10.00-11.30 College of Liberal Arts and Sciences (CLASs):
od tradycji sokratejskiej do społeczeństwa uczącego się

prof. Jerzy Axer, dr Grażyna Czetwertyńska, prof. Zbigniew Hockuba,
prof. Marta Kicińska-Habior, prof. Marek Wąsowicz, prof. Andrzej Tymowski

11.30-12.30Od Grecji antycznej do Pracowni Studiów Helleńskich
prof. Małgorzata Borowska

12.30-13.00Uroczyste przekazanie przez Panią Halinę Strasburger częci zbiorów męża, Janusza Strasburgera, bibliotece Pracowni Studiów Helleńskich OBTA UW
poczęstunek

13.00-13.30Od Spotkań Dawnych Kultur do Spotkań Starego i Nowego Świata
dr Justyna Olko

13.30-14.45 Czy istnieje cywilizacja ródziemnomorska?

Kultura ródziemnomorska – perspektywa starożytnika
prof. Jerzy Styka

Śródziemnomorze w Zjednoczonej Europie
prof. Ewa Łukaszyk

Bałkańskie Śródziemnomorze
prof. Jolanta Sujecka

14.45-16.15 przerwa

16.15-17.45Tradycja antyczna Europy Środkowo-Wschodniej: czyje dziedzictwo?
prof. Laszlo Szörenyi, prof. Giovanna Brogi Berkoff, prof. Jerzy Axer,
Bogdan Yankovyy

CZĘŚĆ II (6-10 grudnia 2007)

TRADYCJE HUMANISTYKI POLSKIEJ
W MIĘDZYNARODOWYCH DYSKURSACH NAUKOWYCH
– OBCIĄŻENIE CZY SZANSA

6 grudnia (czwartek)
ul. Dobra 72

10.00-11.30Interdyscyplinarne kształcenie akademickie (MISH i AAL) w oczach starych i w oczach młodych
Dyskusja panelowa:
MISH w Warszawie, MISH w Polsce: dr Agata Zalewska z przedstawicielami samorządu MISH UW; prof. Olga Wolińska z przedstawicielami samorządu MISH UŚ
MISH idzie na Wschód: Anna Wylegała
Z MISH do AAL: dr Łukasz Grützmacher, dr Marek Kaźmierczak, dr Przemysław Kordos, Przemysław Piwowarczyk, Tomasz Wierzchowski

11.30-12.45Koncepcja CLASs: Sztuki wyzwolone – co to dzisiaj znaczy?
Moderator: prof. Marek Wąsowicz
dr Grażyna Czetwertyńska, prof. Andrzej Tymowski, Aleksandra Przegalińska

Komentarz: prof. Zbigniew Kloch

12.45-14.45 przerwa

14.45-15.30Jakich strategii edukacyjnych potrzebuje Polska na poziomie uniwersyteckim?
prof. Michał Seweryński

15.30-17.00Autonomia uniwersytetu. Jej przyjaciele i wrogowie (dyskusja wokół książki)
Moderator: prof. Jerzy Woźnicki

17.00-17.30Studia doktoranckie: model AAL
prof. Jerzy Axer
Komentarz: prof. Irina Savelieva

koktajl

7 grudnia (piątek)
ul. Dobra 72

OBECNOŚĆ I NIEOBECNOŚĆ POLSKI W MIĘDZYNARODOWYM DYSKURSIE NAUKOWYM:

10.00-10.30Socjologia
prof. Joanna Kurczewska

10.30-11.00 Prawo
prof. Marek Wąsowicz

11.00-11.30Psychologia
prof. Barbara Bokus-Rauch

11.30-11.45 przerwa (kawa/herbata)

11.45-12.15Językoznawstwo
prof. Anna Duszak

12.15-12.45Literaturoznawstwo
prof. Alina Nowicka-Jeżowa

12.45-13.15Filozofia
prof. Jacek Jadacki

13.15-14.45przerwa

15.00-15.30Historia
prof. Dariusz Kołodziejczyk

15.30-16.00Ekonomia
prof. Zbigniew Hockuba

16.00-16.30Filologia klasyczna
prof. Brian Krostenko

16.30-16.45przerwa (kawa/herbata)

16.45-17.00Ukrainian Center for Interdisciplinary Studies: vision, mission, necessity and strategy
Bogdan Yankovyy

17.00-17.15Nauczanie języka polskiego na polonistyce lwowskiej
prof. Alla Kravchuk

17.15-17.30Komunikat o nieobecnoci edukacji genderowej w Polsce
Agata Bratek

17.30-18.00 Prezentacja projektu Inter
Justyna Koszarska, Krzysztof Hoffmann

8 grudnia (sobota)
ul. Dobra 72

WARSZTATY:

10.00-12.00Chuligani wolnoci: Zygmunt Haupt – Andrzej Bobkowski – Edward Stachura
Moderator: prof. Krzysztof Rutkowski
prof. Aleksander Madyda, dr Dariusz Pachocki, Monika Stachura

12.00-12.15 przerwa (kawa/herbata)

12.15-13.45Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamoć narodowa: Z kim i przeciw komu? (dyskusja wokół książki)
Moderator: prof. Andrzej Mencwel

13.45-14.15Zajęcia równoległe:

sala nr 13Poza Europą. O Szwajcarów suwerennoci i nacjonalizmie
Julia Liszkowska

sala nr 1Carmen heroicum i jego transformacja ideowa: epoka Oktawiana Augusta i epoka Jagiellonów
dr Zhanna Nekrashevitch-Korotkaya

9 grudnia (niedziela)

WARSZTATY

9.00- 12.00Pałac w Wilanowie

Genius loci Wilanowa

Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie

Astronomia w służbie polityki w dekoracji Pałacu w Wilanowie
dr Magdalena Górska

16.00-17.30 Zajęcia równoległe
ul. Dobra 72

sala nr 1 Bałkany – miejsca pamięci – miejsca niepamięci
prof. Jolanta Sujecka

sala nr 13Odszczepieństwo – zdrada – wiernoć i patriotyzm w białorusko-ukraińskiej literaturze polemicznej po unii brzeskiej 1596 r.
dr Vladimir Korotkiy

10 grudnia (poniedziałek)
ul. Dobra 72

12.00-13.00Teologia – humanistyka – tożsamoć – wolnoć
o. prof. Borys Gudziak

13.00-13.45Patristic Heritage in Contemporary Ukraine: from Theology to Freedom via Liberal Education
Bogdan Yankovyy

14.00-16.00 przerwa

16.00-19.00 Obecnoć i nieobecnoć Polski w międzynarodowym dyskursie naukowym
Dyskusja panelowa zamykająca sesję: prof. Jan Kieniewicz, prof. Andrzej Nowak, prof. Andrzej Tymowski, prof. Nina Witoszek, prof. Elena Vishlenkova