Wyspiański i Kazandzakis – modernistyczne wizje antyku

Wyspiański, Kazantzakis i modernistyczne wizje antyku

 

4.11 – 12.11 2007 r.

 

Lista wykładowców
Lista uczestników

PROGRAM SESJI

5. 11 poniedziałek

 

9.00-10.30 Dr Joanna Wnuczyńska, WSHE Bydgoszcz,
Wprowadzenie do problematyki sesji MSH.
Dramaturgia Wypiańskiego w teatrze. Z zagadnień inscenizacyjnych
10. 45-12. 15 Wesele w reżyserii AndrzejaWajdy – projekcja.
Wprowadzenie mgr Przemysław Kaniecki, UMK
12.15 -14.00 Przerwa
14.00-15. 30 Dr hab. Magdalena Popiel, Uniwersytet Jagielloński, Mit artysty i mit herosa w twórczoci Stanisława Wyspiańskiego

6. 11 wtorek

9.00-10.30 Prof. D. Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Stanisław Wyspiański – jedna z czterech wiecznych opowieci
10.45-12.15 Mgr M. Romanowska, dyrektor Muzeum im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,
12.15 -16.00 Przerwa
16.00 Spotkanie z Anną Augustynowicz – dyrektorem artystycznym Teatru Współczesnego w Szczecinie, wybitnym reżyserem

7. 11 roda

8.30 – 9.00 Spotkanie uczestników sesji MSH z kierownikami naukowymi sesji Prof. Maria Kalinowską UMK/ OBTA UW i Prof. Małgorzatą Borowską OBTA UW
9.00-9.30.00 Rozpoczęcie konferencji.
Prowadzenie obrad Prof. Zbigniew Osiński, Uniwersytet Warszawski,

Prof. Dobrochna Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Stanisław Wyspiański – jedna z czterech wiecznych opowieci

9.30.00 -10.00 Dr hab. Magdalena Popiel, Uniwersytet Jagielloński, Mit artysty i mit herosa w twórczoci Stanisława Wyspiańskiego
10.00- 10.30

10.30-10.45

Prof. Maria Prussak, Uniwersytet im. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Droga Wyspiańskiego od Meleagra do Achilleis
Dyskusja

10.45-11.30 Prowadzenie obrad Dr K. Nowakowska – Sito, Muzeum Narodowe Warszawie,

Prof. J. Axer, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowej, UW, Król Stanisław August współautorem Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego

11.30-12.00 Dr M. Dybizbański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, O epokach kameralnych i epokach widowiskowych, czyli o związkach tematów historycznych z konwencjami scenicznymi na przedpolu tragediowej twórczoci Wyspiańskiego
12.00-12.30 Prof. E. Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kobiety przed oczami duszy Wyspiańskiego
12.30- 12.45
12.45 -14.00
Dyskusja
Przerwa
14.30 – 16.00 Prowadzenie obrad Prof. Maria Prussak, Uniwersytet im. Stefanan kardynała Wyszyńskiego,

Prof. Z. Osiński, Uniwersytet Warszawski, Akropolis w Teatrze Laboratorium

16. 00-16.30
16.30-16.45
Mgr Marta Romanowska
Przerwa
16.45 Dyskusja panelowa.
Synteza konferencji. Perspektywy badawcze
  Prowadzenie panelu: Prof. Maria Kalinowska OBTA UW/UMK

Uczestnicy panelu: Prof. Jerzy Axer, OBTA UW; Prof. Elżbieta Kilak, IBL; Prof. Zbigniew Osiński UW; Dr hab. Magdalena Popiel, UJ; Prof. Maria Prussak, IBL/UKSW; Dobrochna Ratajczak, UAM; Prof. Elżbieta Wesołowska, UAM; Dr K. Nowakowska – Sito, Muzeum Narodowe; Dr Marek Dybizbański, UAM; Mgr Marta Romanowska, Muzeum Narodowe, Kraków.
Zagajenia:
Prof. Maria Kalinowska, OBTA UW/UMK Antyk Wyspiańskiego wobec antyku Słowackiego;

Prof. Elżbieta Kilak, IBL, Legion i Lelewel.

   

8. 11 czwartek
8.30 – 10.00Prof. E. Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Macierzyństwo u Wyspiańskiego

 

10.00-10.30 Dr Iliana Puchalewa-Genew (Uniwersytet Śląski), O przekładach Kapetana Michalisa N. Kazantzakisa
  Dyskusja
   
11.00-11.30 Prof. Kiraki Petraku (Uniwersytet Ateński), Teatr N. Kazantzakisa (referat w jęz. angielskim)
11.30-12.00 Mgr Nicole Votavová-Sumelidu (Uniwersytet w Brnie), Twórczoć N. Kazantzakisa w Czechosłowacji (referat w jęz. nowogreckim)
12. 00-12.30 Dr Roxana Tsybenko (Ukraina/Austria), N. Kazantzakis i G. Hauptmann: motyw Odyseusza (referat w jęz. nowogreckim)
  Dyskusja
   
14.30-15.00 Dr Ilias Wrazas (Uniwersytet Wrocławski), Kreteńskie spojrzenie jako Amorfati: samo zachowanie tchórzliwego kapitana
15.00-15.30 Prof. Grażyna Golik-Szarawska (Uniwersytet Ślaski), Twórczoć N. Kazantzakisa na scenach polskich
15.30 -16.00 Prof. Małgorzata Borowska (OBTA UW), Dramatis personae N. Kazantzakisa
  Dyskusja
   
16.30-17.00 Bożena Głodkowska (dziennikarka, członek Towarzystwa Przyjaciół Grecji), Kreta Kazantzakisa (pokaz slajdów)
17.00-17.30 Ewelina Wdzięczna (Studia Śródziemnomorskie OBTA UW), Motyw Pandory w dramatach N. Kazantzakisa
17.30-18.30 Prezentacja fragmentów dramatów N. Kazantzakisa w wykonaniu studentów Filologii Nowogreckiej i Studiów Śródziemnomorskich OBTA UW

9. 11 piątek

9. 00- 9.30 Dr Przemysław Kordos (OBTA UW), Grecja jako palimpsest. ???????????? – ?????? N. Kazantzakisa
9.30 -10. 00 Mgr Karolina Obuch (absolwentka Filologii Nowogreckiej OBTA UW), Nikosa Kazantzakisa spotkanie z Orientem. ???????????? – ???????, ????
11.00 -13.15

13.15- 14.30

Zajęcia

P a n e l podsumowujący dwa dni obrad konferencji
Biorą udział: Kierownicy naukowi sesji – Prof. Maria Kalinowska UMK/ OBTA UW; Prof. Małgorzata Borowska OBTAUW; referenci i uczestnicy MSH.

Przerwa

sesji MSH

14.30 -15.00 Prof. Maria Kalinowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Antyk Wyspiańskiego wobec antyku Słowackiego
15.00 -16.30 Przerwa
16.30 – 18.00 Prof. Elżbieta Kilak Instytut Badań Literackich PAN, Wyspiański i romantyzm
18.15 – 19.30 Noc listopadowa, w reż. A. Wajdy, projekcja.
Wprowadzenie dr Joanna Wnuczyńska, WSHE Bydgoszcz
   

10. 11 sobota

9.00-10.30 Prof. Elżbieta Kilak, Instytut Badań Literackich PAN , Aspekty religijne w twórczoci Kazandzakisa
10.45-12.15 Prof. Grażyna Halkiewicz – Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kraków we wczesnej twórczoci literackiej Karola Wojtyły – echa Wyspiańskiego (dramat Jeremiasz i Ballada wawelskich arkad z Renesansowego psałterza)
12.15 -14.00 Przerwa
14. 00-15.30 Prof. Janusz Skuczyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Inspiracje antyczne w teatrze niemieckim na przelomie XIX i XX wieku
15.45 -17.15 Dr Marek Dybizbański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Dwa modele XIX-wiecznych projektów tragedii (pre)historycznej: Balladyna Słowackiego oraz Popiel i Piast Romanowskiego
   

12.11. poniedziałek

9.00-10.30 Prof. Maria Prussak, Uniwersytet im. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Droga Wyspiańskiego od Meleagra do Achilleis
13.00. Popołudnie z Solomosem:
Prof. Małgorzata Borowska, Postać D. Solomosa
mgr Monika Mikuła (IFK UW), dr Przemysław Kordos, Zákintos D. Solomosa
Mgr Aleksandra Długosz (absolwentka Filologii Nowogreckiej OBTA UW), Dialog D. Solomosa
  Przerwa
16.00 Spotkanie z Piotrem Cieplakiem – wybitnym reżyserem teatralnym
Wręczenie dyplomów kończących sesję MSH (po spotkaniu z reżyserem)