Lingwistyka korpusowa

MSH – Czas i miejsce odbywanych sesji

 

Lingwistyka korpusowa
Warszawa, 28.05 – 01.06.2007

 

Lista wykładowców
Lista uczestników

PROGRAM SESJI

 

PONIEDZIAŁEK (28.05.)
11.00 – 11.45 Sprawy organizacyjne ul. Dobra 72
12.00 – 13.30 Magdalena Derwojedowa Polski WordNet
14.00 – 15.30 Solomija Buk Konkordancja powieci I. Franki Skrzyżowane cieżki a dowiadczenie wiatowe
WTOREK (29.05.)
12.00 – 13.30 Adam Przepiórkowski The IPI PAN Corpus of Polish (tagset and serach engine)
14.00 – 15.30 Adam Przepiórkowski Syntatic annotation for valence acquisition
ŚRODA (30.05.)
10.00 – 11.30 Joanna Rabiega-Winiewska Korpusy tekstów – założenia metodologiczne i anotacja
12.00 – 13.30 Joanna Rabiega-Winiewska Przygotowanie korpusu języka mówionego – o projekcie LUNA
14.00 – 15.30 Magdalena Zawisławska Metafora w języku nauki
CZWARTEK (31.05.)
10.00 – 11.30 Maciej Piasecki Metody automatycznego wydobywania semantyki leksykalnej z korpusu I
12.00 – 13.30 Maciej Piasecki Metody automatycznego wydobywania semantyki leksykalnej z korpusu II
14.00 – 15.30 Solomija Buk Leksykografia autorów a korpus tekstów
PIĄTEK (01.06.)
9.00 – 10.30 Maciej Piasecki Metody automatycznego wydobywania semantyki leksykalnej z korpusu III
11.00 – 12.30 Solomija Buk Opis projektu Korpus tekstów I. Franki
14.00 – 15.30 Natalia Kotsyba Klasyfikacje czasowników w ramach anotacji semantycznej
16.00 – 16.30 Zamknięcie sesji – wręczenie dyplomów