Język. Media. Kultura.

JĘZYK – MEDIA – KULTURA

Sesja naukowa MPISD AAL
2-4 kwietnia 2009

Wprowadzenie

I Podstawowe zagadnienia współczesnej humanistyki i nauk społecznych

 1. Prof. dr hab. Danuta Ulicka, Od przełomu antypozytywistycznego
  do postpozytywistycznego

 2. Prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, W kręgu filozofii religii – podstawowe
  pytania

 3. Prof. dr hab. Urszula Jakubowska, Psychologia politykipodstawowe
  zagadnienia

 4. Dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Badanie jako interakcja
  społeczna: Cnoty metodologiczne z perspektywy
  postmodernistycznej wrażliwoci badawczej

II W kręgu problematyki tożsamoci

 1. Prof. dr hab. Jacek Kurczewski, Socjologia tożsamoci
 2. Dr hab. Maria Gołębiewska, Biografia jednostkowa a komunikacja
  jako konstruowanie opowieci o wspólnocie

 3. Prof. dr hab. Piotr K. Ole, Narracja i dialog w procesie tworzenia
  tożsamoci osobistej

 4. Prof. dr hab. Maria Lewicka, Tożsamoć miejsca
 5. Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Tożsamoci społeczne a pamięć
 6. Media, hipertekst, dyskurs
 7. Dr Marek Kazimierczak, Media i nowa literatura
 8. Dr Grzegorz Grochowski, Dyskurs a dzisiejsze literaturoznawstwo
 9. Prof. dr hab. Iwona Branicka, Dyskurs polityczny – język jako narzędzie konstruowania rzeczywistoci