Wielokulturowość i dialog międzykulturowy

Wielokulturowoć

Sesja Akademii Artes Liberales oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej

Toruń, 26 marca – 2 kwietnia 2006 r.

Lista wykładowców
Lista uczestników
Dodatkowe informacje

Program sesji

26 marca (niedziela)

18.30
Uroczysta kolacja Hotel Uniwersytecki

19.30
Projekcja filmu o historii zakonu krzyżackiego: Mit Kreuz & Schwert. Der Deutsche Orden
Dariusz Pakalski (tłumaczenie) Hotel Uniwersytecki

27 marca (poniedziałek)
TORUŃ – MIASTO POGRANICZA KULTURY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ

8.15 Śniadanie Dom pielgrzyma
9.00 – 9.45Architektura redniowiecznego Torunia (wykład wprowadzający)
Juliusz Raczkowski Wydział Sztuk Pięknych (Sala Tymona Niesiołowskiego)
10.15 – 12.15 (grupa I) Architektura redniowiecznego Torunia (wykład i zwiedzanie)
Juliusz Raczkowski Kociół Najw. Marii Panny – Ratusz – Katedra w. Janów – ul. Kopernika
10.15 – 12.15 (grupa II) Wielka i mała historia w Toruniu (wykład i zwiedzanie) Michał Targowski Pomnik Kopernika – mury miejskie – krzywa wieża – ruiny zamku – Nowy Rynek
12.30 – 14.30 (grupa II) Architektura redniowiecznego Torunia (wykład i zwiedzanie) Juliusz Raczkowski Kociół Najw. Marii Panny – Ratusz – Katedra w. Janów – ul. Kopernika
12.30 – 14.30 (grupa I) Wielka i mała historia w Toruniu (wykład i zwiedzanie) Michał Targowski Pomnik Kopernika – mury miejskie – krzywa wieża – ruiny zamku – Nowy Rynek
15.00 Obiad Dom pielgrzyma
16.30 – 18.00 Konflikty wyznaniowe w Toruniu (wykład) prof. dr hab. Krzysztof Mikulski Instytut Historii i Archiwistyki
20.00 Kolacja Dom pielgrzyma

28 marca (wtorek)
KULTURA MAŁEGO REGIONU

9.00
Śniadanie Dom pielgrzyma
10.15 – 12.15 (grupa I) Toruń dziewiętnastowieczny (wykład i zwiedzanie) prof. Tadeusz Żuchowski Kocioły toruńskie przy ulicach: Strumykowej, Wałach Gen. Sikorskiego, placu w. Katarzyny i ul. Podmurnej
10.15 – 12.15 (grupa II) Ratusz – historia, wystrój, zbiory (wykład i zwiedzanie) Ratusz
12.30 – 14.30 (grupa II) Toruń dziewiętnastowieczny (wykład i zwiedzanie) prof. Tadeusz Żuchowski Kocioły toruńskie przy ulicach: Strumykowej, Wałach Gen. Sikorskiego, placu w. Katarzyny i ul. Podmurnej
12.30 – 14.30 (grupa I) Ratusz – historia, wystrój, zbiory (wykład i zwiedzanie) Ratusz
15.00 Obiad Dom pielgrzyma
16.30-17.15 Struktura wyznaniowa Torunia w XIX wieku (wykład) dr Agnieszka Zielińska-Nowicka Hotel uniwersytecki
17.30-19.00 Toruń dziewiętnastowieczny (wykład) prof. Tadeusz Żuchowski Hotel akademicki
19.30 Kolacja Dom pielgrzyma

29 marca (roda)
DZIEŃ Z ESTETYKĄ

9.00 Śniadanie Dom pielgrzyma
11.30 Siedem cudów Wszechwiata Planetarium
12.30-14.00 O źródle dzieła sztuki (wykład) prof. Jolanta Żelazna Instytut filozofii
15.00 Obiad Dom pielgrzyma
16.30-18.00 ródłowy sens pojęcia estetyka (wykład) prof. Mirosław Żelazny Instytut filozofii
19.00 Kolacja Dom pielgrzyma
20.00-23.00 Projekcja filmu Wrony, reż. Dorota Kędzierzawska dr Katarzyna Taras
(prelekcja)

30 marca (czwartek)
DZIEŃ Z MADONNĄ

8.30 Śniadanie Dom pielgrzyma
9.30-12.00 Ikonografia Najw. Marii Panny jako wyraz dojrzewania dogmatu maryjnego (wykład) dr Monika Jakubek-Raczkowska
12.30-14.00 Kult maryjny na ziemiach Zakonu Krzyżackiego (wykład) dr Anna Błażejewska
15.00 Obiad Dom pielgrzyma
16.30-18.00 Madonna (wykład) prof. Mirosław Żelazny

19.00 Kolacja Dom pielgrzyma
20.00-23.00 Projekcja filmu Wakacje z Madonną, reż. Jerzy Kołodziejczyk prof. Mirosław Żelazny (prelekcja)

31 marca (piątek)
KULTURY MAŁEGO REGIONU

9.00 Śniadanie Dom pielgrzyma
10.30 Kultury małego regionu (zwiedzanie) skansen
15.00 Obiad Dom pielgrzyma
16.30-19.30 Projekcja filmu Jestem, reż. Dorota Kędzierzawska prof. Mirosław Żelazny (prelekcja)

20.00 Kolacja Dom pielgrzyma

1 kwietnia (sobota)
SZLAKIEM HISTORII ZAKONU KRZYŻACKIEGO

(Wyjazd z Torunia do Malborka, nocleg w Malborku)

8.15 Śniadanie Dom pielgrzyma
9.00 (wyjazd z Torunia) Szlakiem historii Zakonu Krzyżackiego (wykład i zwiedzanie)
mgr Juliusz Raczkowski Toruń – Chełmża – Chełmno
14.00 Obiad Chełmno, restauracja Relaks
14.30 (wyjazd z Chełmna) Szlakiem historii Zakonu Krzyżackiego (wykład i zwiedzanie)
mgr Juliusz Raczkowski Chełmno – Radzyń Chełmiński – Kwidzyn – Malbork
20.00 Kolacja Malbork, kasyno policyjne

2 kwietnia (niedziela)
ZAMEK W MALBORKU

8.00 Śniadanie Malbork, Hotel Dedal
9.00-14.00 Historia zamku w Malborku (wykład i zwiedzanie) dr hab. Michał Woźniak
14.30 Obiad Malbork, kasyno policyjne
15.30 (wyjazd z Malborka)

16.00 Szlakiem historii Zakonu Krzyżackiego (wykład i zwiedzanie) mgr Juliusz Raczkowski Pelplin
20.00 (przyjazd do Gniezna)

Wielokulturowoć w bałkańskim zwierciadle
Gniezno, 2-8 kwietnia 2006

2 kwietnia (niedziela)
Przyjazd uczestników sesji
20.00-21.00 kolacja (stołówka CEG)

3 kwietnia (poniedziałek): Antyczne korzenie a współczesnoć Bałkanów

8.00niadanie (stołówka CEG)
9.30Otwarcie sesji w Teatrze im. A. Fredry
10.00 Przedstawienie Państwowy złodziej chorwackiego dramaturga Fadila Hadżića, Teatr im. A. Fredry

13.00 obiad (stołówka CEG)

AULA CEG
14.00-15.30prof. Aleksander Mikołajczak:
Bałkańska Cyrilianitas i Latynitas – wykład
15.30-17.00prof. Ilona Czamańska: Poszukiwania własnej starożytnoci. Wielkie idee starożytnych korzeni państw i narodów bałkańskich – wykład
17.00-18.30prof. Bogdan Zieliński: Europa we współczesnych serbskich i chorwackich dyskursach etnokulturowych – wykład
18.30-20.00prof. Kazimierz Ilski: Chrzecijaństwo na Bałkanach do inwazji Słowian – wykład

20.00kolacja (stołówka CEG)

4 kwietnia (wtorek): Zjawiska społeczne na Bałkanach

8.00niadanie (stołówka CEG)

AULA CEG
9.00-10.30prof. Maksym Karanfiłowski, Uniwersytet w Skopje:
Bałkańska Liga Językowa – wykład
10.45-12.15mgr Stanisława Kostić: Problematyka feministyczna w literaturze serbskiej – wykład
12.30-14.00mgr Przemysław Kordos: Grecja na Bałkanach – wykład + prezentacja multimedialna

14.00obiad (stołówka CEG)

15.00-16.30 i 16.45-18.15mgr Małgorzata Wallas: Pokonywanie stereotypów i uprzedzeń międzykulturowych – warsztaty (2 grupy) – sala 1.27
15.00-16.30 i 16.45-18.15mgr Małgorzata Łakota:
Między Chorwacją a Polską – warsztaty (2 grupy) – sala 1.34

18.30kolacja (stołówka CEG)

19.30Wieczór z filmem bałkańskim: Antyczna Pula, Orestes naszych czasów (AULA CEG)

5 kwietnia (roda): Dialog międzyreligijny i etniczny na Bałkanach

8.00niadanie (stołówka CEG)

AULA CEG
9.00-10.30dr Jędrzej Paszkiewicz:
Wspólnota Słowian Południowych – mit i rzeczywistoć – konwersatorium
10.45-12.15prof. Ilona Czamańska: System wartoci w kulturach bałkańskich różnych epok – warsztaty

12.30obiad (stołówka CEG)

13.30-15.00prof. Liliana Reçka, Uniwersytet w Gjirokastrze: Interreligious and Ethnic Dialogue is a Guaranty for Balkans Stability – wykład
15.15-16.45Jarosław Rosochacki, konsul Albanii w Polsce: Wieloreligijnoć Albańczyków a poczucie tożsamoci etnicznej – warsztat
17.00-18.30dr Marinko Zekić: Tożsamoć muzułmanów boniackich – wykład (2 h)

18.30kolacja (stołówka CEG)

19.30Wieczór z filmem boniackim: Remake, Powrót do Sarajewa (Kino Piast)

6 kwietnia (czwartek): Kultura materialna i duchowa Bałkanów

8.00niadanie (stołówka CEG)

AULA CEG
9.00-10.30prof. Żiwko Iwanow, Uniwersytet w Płowdiwie:
Stereotyp Bałkańczyka a rzeczywistoć – wykład
10.45-12.15mgr Waldemar Górny, Muzeum Ikon w Szamotułach: Ikony staroobrzędowców. Komercjalizacja i dystrybucja rosyjskich ikon na obszarze Rumunii, Bułgarii, Serbii i Czarnogóry. Niezmiennoć i trwałoć starowierskiego kanonu – warsztat

12.30obiad (stołówka CEG)

13.30-15.00dr Marinko Zekić: Kultura duchowa Boni – wykład
15.15-16.45prof. Dymitar Dymitrow, Uniwersytet w Błagojewgradzie: Rodzina, religia i codziennoć muzułmanów w zachodnich Rodopach – wykład
17.00-18.30prof. Anastasia Paszowa, Uniwersytet w Błagojewgradzie: Kultura romska w dyskursie odmiennoci – wykład

18.30kolacja (stołówka CEG)

20.00Wieczór z muzyką bałkańską – warsztaty (czytelnia CEG)

7 kwietnia (piątek): Turystyka jako przestrzeń dialogu

8.00niadanie (stołówka CEG)

9.00-10.30dr Zdravko Stamatoski: Duchowoć i turystyka kulturowa w Macedonii oraz ich wielokulturowe i wieloetniczne oblicze – konwersatorium
10.45-12.15dr Nikoła Topuzow: Trackie zabytki – przesłanie kultury czy atrakcje turystyczne? – warsztat

12.30obiad (stołówka CEG)

13.30-15.00Jarosław Rosochacki, konsul Albanii w Polsce: Gocinnoć i prawo zwyczajowe a współczesna turystyka w Albanii – warsztat
15.15-16.45mgr Konrad Dominas: Szanse Albanii na europejskim rynku turystycznym – warsztat 17.00-18.30mgr Rafał Dymczyk: Bułgaria jako modelowy przykład wykorzystania walorów turystycznych w rozwoju gospodarczym kraju – warsztat (2 h)

19.00 Wieczór z kuchnią bałkańską (czytelnia CEG)
Uroczyste zakończenie sesji

8 kwietnia (sobota)

8.00niadanie (stołówka CEG)

9.00 Wycieczka do Szamotuł (ok. 10.30 – zwiedzanie kolekcji ikon w Zamku Górków)
14.30obiad (stołówka uniwersytecka, Collegium Historicum w Poznaniu)

Wyjazd