Pogranicze

Pogranicza Białorusi

historia, kultura, język

Warszawa: 20.11 – 30.12.2006 r.

Lista wykładowców
Lista uczestników

 Program sesji

Pogranicza Białorusi – historia, kultura, język

28-29 listopada 2006
Warszawa

Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72
28 listopada, wtorek
Pałac Staszica, sala im. Marii Curie-Skłodowskiej

9.30 Otwarcie sesji Jerzy Axer, Zbigniew Greń, Elżbieta Smułkowa

10.00 moderator: Iryda Pabisowa
Elżbieta Smułkowa
, Warszawa – Prezentacja programu szkoleniowo-badawczego Pogranicza Białorusi
koreferent: Bogdan Walczak, Poznań
Iryna Budźko, Mińsk, Ab linhwistycznym i sacyjalinhwistycznym charaktary belaruskaha pahraniczcza
koreferent: Leszek Bednarczuk, Kraków
dyskusja

11.45 – 12.15 przerwa na kawę

12.15 Ale Smalanczuk, Grodno, II suswietnaja wajna u pamiaci nasielnictwa Zachodniaha i Uschodniaha pamieżżau Biełarusi
koreferent: Jerzy Turonek, Warszawa
Olga Łobaczewska, Mińsk, Tradycyjnaje adziennie jak markier etnicznaj identyfikacyi na pamieżży
koreferent: Marian Pokropek, Warszawa
dyskusja

14.00 – 15.30 przerwa


15.30 moderator: Iwona Kabzińska
Anna Engelking
, Warszawa, Czym jest nacja na wschodzie Białorusi?
koreferent: Oleg Łatyszonek, Białystok
Tacciana Iwanowa, Grodno, Miaszanaja mowa – miaszany swiet
koreferent: Andrij Danylenko, Nowy Jork
dyskusja


16.45 – 17.00 przerwa na kawę


17.00 Iryna Alunina
, Mińsk, Boh czy jo czy nie, a wieryć trochu ż nada – relihijnaja swiadomasć życharou Pamieżża Biełarusi
koreferent: Magdalena Zowczak, Warszawa
Grażyna Charytoniuk, Białystok, Białoruski obrzęd dziadów
koreferent: Justyna Straczuk, Warszawa
dyskusja

29 listopada, roda
Pałac Staszica, sala im. Marii Curie-Skłodowskiej

9.30 moderator: Janusz Rieger
Ewa Wojtyra
, Warszawa, Sytuacja socjolingwistyczna we wsiach Ostrów Południowy i Klejniki na Białostocczyźnie Wschodniej
koreferent: Ewa Golachowska , Warszawa
Maryja Łucewicz, Grodno, Wielojęzycznoć mieszkańców regionu sopoćkińskiego na pograniczu białorusko-polskim
koreferent: Anna Zielińska, Warszawa
dyskusja

10.45 – 11.15 przerwa na kawę

11.15 Joanna Getka, Warszawa, Po naszemu – charakterystyka wiadomoci językowej mieszkańców pogranicza białorusko-rosyjskiego
koreferent: Irena Maryniakowa, Warszawa
Mirosław Jankowiak, Warszawa, Sytuacja socjolingwistyczna na pograniczu białorusko-rosyjskim (na przykładzie wybranych miejscowoci)
koreferent: Małgorzata Ostrówka, Warszawa
Marta Wojewódzka, Sokółka, Kartuchińskij lemiezeń – język drybińskich szapowałów
koreferent: Halina Kara, Warszawa
dyskusja


13.30 – 15.00 przerwa

15.00 moderator: Anna Engelking
Nadzieja Syczugowa
, Mińsk, Polskaje nasielnictwa Mazyrszczyny: pachodżannie i identyfikacyja
koreferent: Ryszard Radzik, Lublin
Wolha Szatałowa, Mińsk, Wobrazy ułady i palitycznych lidarau u acenkach życharau Uschodniaha pahraniczcza
koreferent: Anna Malewska, Warszawa

16.00 – 16.15 przerwa na kawę

16.15 Eduard Maźko, Grodno, Padarożża pa-za lakalnać
koreferent: Katarzyna Waszczyńska, Warszawa
dyskusja

Zamknięcie sesji

Sesja MSH Pogranicza Białorusi: warsztaty językowe. Częć II
Warszawa, 20-30 listopada 2006

 

poniedz.-roda
20-22.11
czwartek 23.11
OBTA, s. 10
piątek 24.11
BUW, s. 256
sobota 25.11
BUW, s. 256
poniedziałek 27.11
BUW, s. 256
wtorek-roda<b< b=””>r>28-29.11 czwartek 30.11
BUW, s. 256
Przygotowanie programu warsztatów redakcyjnych i projektu syntezy materiałów

Prof. Elżbieta Smułkowa,
prof. Ale Smalanczuk, dr Olga Łobaczewska, dr Iryna Budźko,
dr Anna Engelking

Lewicka 8 m. 17

Sprawy organizacyjne
9.00-11.00
OBTA

11.00-11.15
Otwarcie sesji

11.15-12.45
Dr hab. Jolanta Sujecka
Czy istnieją kresy i pogranicza na Bałkanach?
wykład inauguracyjny

9.30-11.00
Prof. Nina Mieczkowska
Języki mieszane – kontekst białoruski. Wykład

11.30-13.00
Prof. Nina Mieczkowska
Języki mieszane – kontekst białoruski. Seminarium

10.30-13.30
Prezentacja warsztatów badawczych pogranicza.
Dyskusja panelowa

dr Dariusz Wojakowski
dr Helena Krasowska
mgr Przemysław Kordos

9.30-11.00
Prof. Andrij Danylenko
Język literacki i dialekty I Rzeczypospolitej i ich uwarunkowania etniczne. Wykład

11.30-13.00
Prof. Andrij Danylenko
Język literacki i dialekty I Rzeczypospolitej i ich uwarunkowania etniczne. Seminarium

Międzynarodowa konferencja naukowa OBTA / TNW / ISPAN
Pogranicza Białorusi – historia, kultura, język
Pałac Staszica s. 126

9.30-10.30
Prof. Andrij Danylenko
Problem mieszania się języków na pograniczach. Konwersatorium
10.45-13.30
Podsumowanie wyników warsztatów redakcyjnych i sesji naukowej.
mgr Iryna Alunina
Prezentacja dokumentacji fotograficznej badań terenowych
  13.00-13.45
Prof. Nina Mieczkowska
Lingwistyczne pojęcie
języków mieszanych
        13.30-14.00
Zakończenie sesji
  historia, kultura, język w grupach,
prof. Elżbieta Smułkowa,
prof. Ale Smalanczuk, dr Iryna Budźko,
dr Olga Łobaczewska, dr Anna Engelking
15.00-18.00
Jaracza 6 m. 12
historia, kultura, język w grupach,
prof. Elżbieta Smułkowa,
prof. Ale Smalanczuk, dr Iryna Budźko,
dr Olga Łobaczewska, dr Anna Engelking
15.00-18.00
Jaracza 6 m. 12
Wycieczka do Muzeum Powstania
Warszawskiego

16.00-18.00

dr Eduard Maźko Prezentacja projektu opracowania materiałów terenowych
Indywidualne konsultacje redakcyjne
15.00-18.00
Jaracza 6 m. 12