Polska-Rosja: historyczno-kulturowe uwarunkowania relacji w kontekście transatlantyckiej polityki bezpieczeństwa

Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna
Europy Wschodniej
zaprasza do udziału w Sesji

POLSKA-ROSJA: HISTORYCZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA RELACJI W KONTEKŚCIE TRANSATLANTYCKIEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

(Warszawa, 3 – 12 maja 2011)
organizowanej w ramach projektu:
Opening the Window: Poland-Russia
Program Pilotażowy Projektu: Academia in Public Discourse

PROGRAM SESJI

 • 3 maja: Przyjazd uczestników do Warszawy
 • 4-8 maja: Zajęcia w ramach Programu:
  Chronotop miasta stołecznego Warszawy XVIII-XX w.
  (wizyty w muzeach i archiwach, konsultacje, praca w polsko-rosyjskich grupach roboczych, spotkania indywidualne, warsztaty, wycieczki)
  we współpracy m.in. z Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałac Królewski w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski
 • 9-11 maja: Udział w debacie prowadzonej przez uczonych i ekspertów z obu krajów na temat:
  Polska i Rosja w kontekcie bezpieczeństwa transatlantyckiego
  Moderator: Prof. Adam Daniel Rotfeld
 • 12 maja: Wyjazd uczestników

Języki Sesji:
Rosyjski i polski, ew. angielski.

Do składania aplikacji o udział w Sesji zapraszamy osoby zainteresowane tematyką:

 1. młodych badaczy z uniwersytetów i akademii nauk, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne bądź też odbywają staże dydaktyczne
 2. badaczy z archiwów i bibliotek, którzy współpracują z uczelniami i prowadzą zajęcia dydaktyczne
 3. studentów ostatnich lat studiów.

Warunki uczestnictwa:
Szczegóły zostaną podane w zaproszeniu, które zostanie skierowane do osób zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji. Koszty podróży i pobytu tych osób w Warszawie pokrywają organizatorzy. Istnieje też możliwoć udziału w Sesji na własny koszt.

Jak się zgłaszać:

Krok 1: Wypełnić online ANKIETĘ na stronie: http://www.ial.org.pl/msh/

Krok 2: Przesłać ZAŁĄCZNIKI via e-mail:

 

 1. CV
 2. wykaz publikacji (z podaniem zbioru, czasopisma, stron itd.)
 3. tekst jednej lub kilku publikacji (czasopismo, zbiór, odbitka lub maszynopis)
 4. program badawczy pracy prowadzonej aktualnie lub planowanej
 5. studenci składają dodatkowo rekomendację opiekuna naukowego

na adres: ibi@ibi.uw.edu.pl

Termin przysyłania zgłoszeń: 4 kwietnia 2011 r.

O wynikach rekrutacji organizatorzy powiadomią wszystkich kandydatów do 7 kwietnia 2011 r.

Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w Sesji zostaną włączone do polsko-rosyjskiej sieci partnerskiej budowanej przez FIAL i IBI AL UW i będą zapraszane do udziału (poprzez składanie aplikacji) w kolejnych spotkaniach w ramach Programu.