Koordynaty pamięci syberyjskiej

Warszawa, 24-28 maja 2010

KOORDYNATY PAMIĘCI SYBERYJSKIEJ

kierownik Prof Zoja Morochojewa

Rozpoczęcie: 24 maja 2010, g. 9.30
Miejsce: Warszawa, ul. Dobra 72, sala 1 (na poziomie -1)
Organizatorzy: Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW, Fundacja Instytut Artes Liberales, Muzeum Pałac w Wilanowie.

Cel sesji: Ustalenie roli pamięci w formowaniu tożsamoci na przykładzie małych narodów Syberii. Naszym zadaniem będzie refleksja nad potencjałem tkwiącym w pamięci jednostek i wspólnot, który mógłby się przeciwstawić historii w wersji narzucanej przez państwo poprzez edukację, media i kulturę oficjalną (tak wysoką jak i masową)

24 maja 2010
Temat: Historia a wymiar kulturowy. Koordynaty Cywilizacyjne: Europa Środkowo-Wschodnia a Syberia.

10.00 – 10.30 Inauguracja. Prof. Z. Morochojewa.
10.30 – 11.10 Prof. A. Nowak (Kraków), Imperium rosyjskie jako czynnik determinujący przestrzeń Syberii.
11.10 – 11.50 Prof. J. Kieniewicz (Warszawa), Kolonialne i postkolonialne. Nie imperialne czynniki okrelające procesy formowania tożsamoci syberyjskiej.
11.50 – 12.10 kawa
12.10 – 12.50 Dr J. Tulisow (Warszawa), Czas w folklorze ludów ałtajskich.
12.50 – 13.30 Prof V. Rassadin (Elista, Rosja), O problemie samoidentyfikacji Sojotów okińskich w Republice Buriacji.

13.30 – 15.00 przerwa

15.00- 15.40 Dr K. Takasaewa (Jakucja, Rosja), Wacław Sieroszewski i naród Sacha: koordynaty pamięci jakuckiej.
15.40 – 16.20 Dr S. Namsaraeva (Halle/S., Germany), Wyzwolenie od krępującej przeszłoci. Pamięć społeczna diaspor buriackich w Chinach i Mongolii.
16.20 – 17.30 Dyskusja Wewnętrzne i zewnętrzne okolicznoci formowania się narodów Syberii (?orównanie z procesami zachodzącymi w Europie Wschodniej)
Moderator – Prof E. Kaczyńska (Warszawa)

25 maja 2010
Temat: Sposoby identyfikacji narodowociowej w Europie Środkowej i Wschodniej pod wpływem imperium.

11.00-13.00 Sesja wyjazdowa w Muzeum Historycznym miasta stołecznego Warszawy. Wycieczka po muzeum.
15.00-17.00 Posiedzenie sesji w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

26 maja 2010
Temat: Pamięć a kultura. Tożsamoć kulturowa, etniczna i narodowa.

10.00-10.40 Prof. A. Boronoev (Sankt Petersburg, Rosja), Problemy dynamiki identyfikacji syberyjskich.
10.40-11.10 Dr I. Pieszkow (Poznań), Rola pamięci w kulturze społecznoci starożylskich w Mongolii Wewnętrznej.
11.10-11.30 kawa
11.30-12.10 Dr L. Smyrski (Warszawa), Etnicznoć i narody – kontekst syberyjski.
12.10-12.50 Elvira Eevr Djaltchinova-Malets (Warszawa), Buddhaland. Prawda i mit o rozprzestrzenianiu się buddyzmu w Kałmucji.
12.50-13.10 Film Umiech Buddy (20min).

13.10- 15.00 przerwa

15.00 – 15.40 Dr R. Dugarova (Ulan-Ude, Rosja), Pamięć i nostalgia, historia i mitologia. Formy wyrażania identyfikacji etnicznej/narodowej w literaturze, kulturze popularnej i życiu powszednim narodów Syberii.
15.40 – 17.30 Pokaz filmów (fragmenty): Pierwszy wojownik Czyngis-chana, Mongol, Tajemnica Czyngis-chana
Dyskusja W jakiej mierze można wpływać na proces formowania tożsamoci wspólnoty?
Moderator Dr Veronika Beljaeva (Szczecin)

27 maja 2010
Temat: Uwarunkowania cywilizacyjne syberyjskiego czasu i przestrzeni.

10.00-10.40 Dr E. Antonov (Jakuck, Rosja), Wideowyklad: Rosja i samoidentifikacja inteligencji jakuckiej.
10.40-11.20 Prof. U. Vinokurova (Jakuck, Rosja), Wideowykład: Poradziecki Sybirak: przemiany poczucia wartoci.
11.20 -11.40 kawa
11.40-12.20 Dr hab. Z. Morochojewa (Warszawa), Globalizacja i kulturowa przeszłoć Syberii.
12.20-13.00 Dr I. Lambaeva (Ulan-Ude, Rosja), Ekologia a życie syberyjskie.

13.00-14.30 przerwa

14.30-15.10 Dr J. Gatanov (S. Petersburg, Rosja), Psychologiczne aspekty mentalnoci buriackiej.
15.10-15.50 Prof. S. Trofimova (Elista, Rosja), O problemie samowiadomoci w przestrzeni na podstawie języków mongolskich.
16.00-17.00 Debata Koordynaty pamięci syberyjskiej. Próba znalezienia formy stabilizującej dryfującą tożsamoć.
Debatę poprowadzi prof. J. Kieniewicz

17.00-17.30 Zamknięcie
17.30-19.00 Poczęstunek

28 maja 2010
Temat: Pamięć a kultura

10.00-13.00 Sesja wyjazdowa w Muzeum Pałacu w Wilanowie.