Antyk i tradycja klasyczna – perspektywa grecka

Antyk i tradycja klasyczna – perspektywa grecka

(kontynuacja wątków sesji Co to jest Śródziemnomorze?)
Warszawa, styczeń-luty 2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji (Warszawa, 22.01-11.02.2006)

23 stycznia 2006 poniedziałek
g. 9.00 – 9.45
Rozpoczęcie sesji. Spotkanie organizatorów z uczestnikami

g. 10.00-11.30, 12-13.30
Prof. Krzysztof Rutkowski, Mickiewicz, Homer i Zohar. Tajemnice milczącego Głosu (4 h)

g. 15.00-17.15
Prof. Jerzy Axer & Prof. Jerzy Kolendo, Wileńskie seminarium Ernesta Groddecka (3 h)

24 stycznia 2006 wtorek
g. 13.00-14.30
Dr Przemysław Marciniak, Recepcja Bizancjum w literaturze i kulturze XIX i XX wieku (2 h)

25 stycznia 2006 – roda
g. 9.30-11.00
Ks. prof. Michał Janocha, Myl i sztuka grecka, bizantyńska i ruska (2 h)

g. 11.00-12.30
Dr Piotr Chomik, Związki kulturalne Bizancjum, Rusi i Południowych Słowian – ich wpływ na kulturę Kocioła prawosławnego w Rzeczypospolitej (2 h)

g. 14.00-15.30
Dr Katarzyna Sadkowska, Nietzsche i tradycja grecka (2 h)

26 stycznia 2006 – czwartek
g. 10.00-11.30
Dr Michał Kuziak, Słowianie i Grecy według Mickiewicza (2 h)

g. 12.00-13.30
Dr Michał Kuziak, Juliusz Słowacki patrzy na Grecję (2 h)

g. 16.00-17.30
Dr Iwona Luba, Bizantynizm w polskiej sztuce współczesnej (2 h)

27 stycznia 2006 – piątek
g. 10.00-12.15; 14.00-16.30
Tadeusz Zieliński: badacz, ideolog, wiadek czasów panel dyskusyjny z udziałem: Prof. Jerzy Axer, Prof. Piotr Mitzner, Prof. Jerzy Kolendo, Andrzej Biernacki (6 h)

28 stycznia 2006 – sobota
g. 10.00-16.00 wycieczka po Warszawie (Pałac w Wilanowie + objazd)

29 stycznia 2006 – niedziela
g. 10.00-16.00 wycieczka po Warszawie (Pałac w Wilanowie + objazd)

30 stycznia 2006 – poniedziałek

g. 16.00-17.30
Dr Irina Tatarova, Myl i sztuka grecka, bizantyńska i ruska (2 h)

31 stycznia 2006 – wtorek
g. 12.00-14.00
Prof. Bernd Seidensticker, Peace by Aristophanes and Cyclops by Euripides in Deutsches Theater in Berlin (3 h)

g. 16.00-17.30
Prof. Anna Świderkówna, Septuaginta (2 h)

1 lutego 2006 – roda
g. 11.00-12.30
Prof. Elżbieta Wesołowska, Samotnoć bohatera romantycznego wobec samotnoci antycznego bohatera tragicznego (2 h)

g. 13.00-14.30; 15.00-16.30
Mgr Przemysław Kordos, Podróżnicy polscy do Grecji w XX wieku (4 h)

g. 17.00-18.30
Dr Irina Tatarova, Myl i sztuka grecka, bizantyńska i ruska (2 h)

2 lutego 2006 – czwartek
g. 10.00-11.30
Prof. Jerzy Axer & Prof. Jerzy Kolendo, Tradycja grecka narodów Europy Środkowo-Wschodniej w ich własnych oczach (na podstawie artykułów w Neue Pauly) (2 h)

g. 12.00-13.30
Doc. Elżbieta Kilak, Wizja tradycji greckiej w twórczoci Stanisława Vincenza (2 h)

14.00-15.30; 16.00-17.30
Prof. M. Kalinowska, Filhellenizm w badaniach nad literaturą i kulturą XIX-wiecznej Europy (4 h)

3 lutego 2006 – piątek
g. 9.30 -11.00
Prof. M. Kalinowska, Filhellenizm w badaniach nad literaturą i kulturą XIX-wiecznej Polski i Słowiańszczyzny (2 h)

g. 11.30-13.00
Prof. Maria Kalinowska, Podróż grecka w kulturze XIX-wiecznej Europy (2 h)

4 lutego 2006 – sobota
g. 9.00 – 10.30, 11-12.30, 13-14.30
Prof. Maria Kalinowska, Motywy filhelleńskie i ich gatunkowa ekspresja.
O romantycznym poemacie filhelleńskim
(6 h)

5 lutego 2006 – niedziela

6 lutego 2006 – poniedziałek
g. 10.00-11.30
Dr Robert A. Sucharski, Mit egejski (2 h)

g. 12-13.30
Prof. Małgorzata Borowska, Miroloja. Nowogreckie – ludowe – pieni pogrzebowe (2 h)
g. 14- 15.30
Prof. Małgorzata Borowska, Banie ludowe nowogreckie (uniwersalne wątki balladowe w wariancie nowogreckim) (2 h)

g. 17.00-19.15
Moskwa – trzeci Rzym czy drugie Bizancjum? panel dyskusyjny z udziałem: Prof. Jan Kieniewicz, Dr Irina Tatarova, Dr Elżbieta Przybył, Prof. Andrzej Nowak, ks. Prof. Michał Janocha, (3 h)

7 lutego 2006 – wtorek
g. 10.00-11.30, 12.00-13.30
Mgr Karolina Berezowska, Przekłady literatury nowogreckiej w Polsce (4 h)

g. 15.00-16.30
Prof. Alicja Szastyńska-Siemion, Hellenistyka polska XX w. (2 h)

g. 17.00-18.30
Dr Irina Tatarova, Lektura Awierincewa (2 h)

8 lutego 2006 – roda

g. 10.00-11.30
Prof. Jerzy Axer & Prof. Jerzy Kolendo, Tradycja grecka narodów Europy Środkowo-Wschodniej w ich własnych oczach (na podstawie artykułów w Neue Pauly) (2 h)

g. 15.00-16.30
Prof. Ewa Głębicka & Prof. Jerzy Axer, Czy dawni Polacy znali grekę? (2 h)

9 lutego 2006 – czwartek

g. 10.00 – 11.30
Ks. Prof. Henryk Paprocki, O Pimie Świętym słów kilka (2 h)

g. 12 -13.30
Dr Urszula Cierniak, Rosyjskie pojmowanie bizantynizmu (2 h)

g. 14.00-15.30
Prof. Rostysław Radyszewski, Polskojęzyczna literatura ukraińska (2h)

10 lutego 2006 – piątek
g. 10.00-16.30
Konferencja filhelleńska (6 h): Filhellenizm romantyków – specyfika polska i słowiańska a konteksty europejskie

g. 10.00-11.00
Prof. Jerzy Axer, Filhellenizm a tradycyjna – łacińska orientacja kultury polskiej
Prof. Maria Kalinowska, Filhellenizm – stan badań i perspektywy badawcze
Dr Michał Kuziak, Grecja i tożsamoć polskiego romantyka

g. 11.30- 11.30 – dyskusja

g. 11.45 – 13.00
Dr Mirosław Kruk, Kult ikon w dawnej Rzeczpospolitej.
Dr Piotr Chomik, Kult Sofii Mądroci Bożej w Bizancjum i na Rusi
Dr Urszula Cierniak, Rozumienie bizantynizmu i słowiańskoci u Konstantego Leontjewa
Dr Przemysław Marciniak, Bizancjum jako motyw literacki w XIX i XX wieku – zarys problematyki

g. 13.00 -13.30 – dyskusja

g. 15.00-16.00
Prof. Elżbieta Wesołowska, Topos wędrówki i wygnania w kulturze antycznej i w romantyzmie
Mgr Przemysław Kordos, Obraz Grecji w relacjach polskich podróżników
Mgr Karolina Berezowska, Przekłady literatury nowogreckiej w Polsce

g. 16.00-16.30 – dyskusja. Zamknięcie obrad

g. 17.00
Zakończenie sesji