Pogranicza Białorusi. Warsztaty edytorskie

POGRANICZA BIAŁORUSI: WARSZTATY REDAKCYJNE

Warszawa 2 IV 2006 – 8 IV 2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji

poniedz. 3.04 wtorek 4.04 roda 5.04 czwartek 6.04 piątek 7.04 sobota 8.04
Sprawy organizacyjne
9.00-11.00
OBTA
Dr Ryszard Burek
Przygotowywanie publikacji opartych na wywiadach terenowych

10.00-11.30

Prof. Jerzy Bartmiński
O zbieraniu, archiwizacji i sposobach opracowania tekstów folkloru. Na przykładzie Archiwum etnolingwistycznego UMCS
Prof. Andrzej Tymowski
Mgr Monika Stec,
Mgr Barbara Napieralska
Warsztaty pisania tekstów naukowych
Pamięć historyczna: co i jak badamy?
Dyskusja panelowa
(Prof. Elżbieta Smułkowa, Prof. Ale Smalanczuk, Prof. Anna Zielińska,
Prof. Andrzej Tymowski
Mgr Monika Stec,
Mgr Barbara Napieralska
Warsztaty pisania tekstów naukowych
Otwarcie sesji
11.00-11.30
BUW, s. 315
Pałac Potockich
sala narożna
10.00-11.30
OBTA
sala konferencyjna
10.00-12.15
OBTA
sala konferencyjna
Dr Małgorzata Kasner)
10.00-13.00
10.00-12.15
OBTA, s. 10
Dr Maria Bokszczanin
Problemy edycji dokumentów osobistych na przykładzie listów Sienkiewicza
11.30-14.00
BUW, s. 315
Dr Jakub Petelewicz
Wywołane źródła historyczne – jak z nimi pracować, jak je wykorzystać w praktyce badawczej. Wady, zalety i pułapki
11.45-13.15
Pałac Potockich
sala narożna
Prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
O zbieraniu, archiwizacji i sposobach opracowania tekstów folkloru. Na przykładzie Archiwum etnolingwistycznego UMCS
11.45-13.15
OBTA, sala konferencyjna
  OBTA
sala konferencyjna
Warsztaty redakcyjne w grupach
Prof. Elżbieta Smułkowa, Prof. Ale Smalanczuk, Dr Iryna Budźko, Dr Olga Łobaczewska, Dr Anna Engelking
15.00-18.00

Warsztaty redakcyjne w grupach
Prof. Elżbieta Smułkowa, Prof. Ale Smalanczuk, Dr Iryna Budźko, Dr Olga Łobaczewska, Dr Anna Engelking
15.00-18.00
Jaracza 6 m. 12
Warsztaty redakcyjne w grupach
Prof. Elżbieta Smułkowa, Prof. Ale Smalanczuk, Dr Iryna Budźko, Dr Olga Łobaczewska, Dr Anna Engelking
15.00-18.00
Jaracza 6 m. 12
Warsztaty redakcyjne w grupach
Prof. Elżbieta Smułkowa, Prof. Ale Smalanczuk, Dr Iryna Budźko, Dr Olga Łobaczewska, Dr Anna Engelking
15.00-18.00
Jaracza 6 m. 12
Warsztaty redakcyjne w grupach
Prof. Elżbieta Smułkowa, Prof. Ale Smalanczuk, Dr Iryna Budźko, Dr Olga Łobaczewska, Dr Anna Engelking
15.00-18.00
Jaracza 6 m. 12
Uroczystoć w Sali Senatu
Pałac Kazimierzowski
15.00