Projekt “Inteligencja”

Inteligencja. Pomiędzy władzą a społeczeństwem

Warszawa, 26 VI 2006 – 1 VII 2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji

Koordynacja: dr Jan Stanisław Ciechanowski
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmiecie 1, I p., sala 10 (27-28 czerwca oraz sesja przedpołudniowa 29 czerwca) oraz ul. Nowy Świat 69, IV p., Sala Konferencyjna OBTA (panel 29 czerwca o godz. 17.00 oraz 30 czerwca).

Wtorek, 27 czerwca 2006

9.00-9.45 Sprawy organizacyjne
9.45-10.00 Inauguracja sesji
10.00-11.30 Prof. Zoja Morochojewa, OBTA UW, Ojczyzna i państwo rosyjskie – dylematy inteligencji buriackiej
11.45-13.15 Prof. Jan Kieniewicz, OBTA UW, Polski inteligent między etosem a Sytuacją
14.15-15.45 Prof. Ewa Łukaszyk, OBTA UW, Lekkomylne umysły i atrakcyjnoć tyrana: refleksje wokół studium Marka Lilla
16.00-17.30 Dr Jan Stanisław Ciechanowski, OBTA UW, Historyk w służbie publicznej a jego warsztat. Polska inteligencja akademicka po zmianach roku 1989

Środa, 28 czerwca 2006

Seminarium muzealne
9.30 spotkanie z drem Robertem A. Sucharskim
10.15-12.00 wizyta w Muzeum Katyńskim (ul. Powsińska 13) z przewodnikiem
13.00-14.00 wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79) z przewodnikiem
16.00-17.30 Dr Paweł Skibiński, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski, Seminarium na temat polskiej inteligencji w kontekcie Powstania Warszawskiego

Czwartek, 29 czerwca 2006

10.00-11.30 Dr Jegor Antonov, Represje w Jakucji w latach trzydziestych XX wieku
11.45-13.15 Prof. Jan Kieniewicz, Instytut Historyczny UW jako fenomen zachowania

17.00-18.30 Okrągły stół, panel Inteligencja akademicka a władza: przypadek Polski 1945-1956
z udziałem: Prof. Jerzego Holzera, Prof. Karola Modzelewskiego i Prof. Pawła Machcewicza,
moderuje: Prof. Jan Kieniewicz.
Zaproszeni gocie: Prof. Barbara Grochulska, Prof. Jan Kancewicz, Prof. Egidijus Aleksandravičius, Dr Nina Witoszek.

Piątek, 30 czerwca 2006

10.00-14.00 sesja Postawy i orientacje współczesnej inteligencji polskiej
10.00-12.00 Prof. Hanna Palska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Collegium Civitas, Współczesna inteligencja polska – przemiany etosu (ze szczególnym uwzględnieniem jej genealogii oraz przekształceń etosu w okresie transformacji po 1989 roku)
(w tym 30 minut na dyskusję)
12.15-14.15 Dr Piotr Kwiatkowski, Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor, Inteligencja polska a spory o przeszłoć – sytuacja po 1989 roku
(w tym 30 minut na dyskusję)
15.30-18.15 sesja Inteligenci w społecznociach lokalnych po 1989 roku
15.30-16.45 Prof. Joanna Kurczewska, OBTA UW, Inteligenci w społecznociach lokalnych: patroni, przywódcy czy zwykli obywatele miejscowi
(w tym 30 min. na dyskusję)
17.00-18.15 Dr Agnieszka Chmielewska, Centrum Europejskie UW, Inteligenci w społecznociach lokalnych – strażnicy tradycji i twórcy kultury
(w tym 30 min. na dyskusję)
19.00 Zakończenie sesji i rozdanie dyplomów.