Filologia klasyczna i świat współczesny

Filologia klasyczna i wiat wspołczesny

Warszawa, 2 VII 2006 – 15 VII 2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji

Pon. 3 lipca Wtorek, 4 lipca Środa, 5 lipca Czwartek, 6 lipca Piątek, 7 lipca Sobota, 8 lipca 9.30

Otwarcie sesji

9.00-12.00

Dr Krzysztof Rzepkowski
(IFK UW)

seminariumjęzykoznawcze

Pomiędzy łaciną a jęz. romańskimi

9.30-11.00

Doc. Dr. Daniel Škoviera
(KFK Uniw. w Bratysławie)

Studia neolatina a klasická filológia na Slovensku

9.00-12.00

Prof. Jerzy Styka (OBTA oraz IFK UJ)

seminarium
literaturoznawcze
Harmonia w antycznej estetyce grecko-rzymskiej

10.30-13.45

Prof. Aleksander Mikołajczak (IFK UAM), dr Marek Kaźmierczak (IFK UAM), mgr Konrad Dominas (IFK UAM)

Antyk w cyberprzestrzeni
Gr. I
OBTA, sala nr 28

11.30-14.00

Prof. Jerzy Axer (OBTA)
seminarium
Kultura antyczna i recepcja

Antyk w kulturze politycznej i obywatelskiej Europy Środkowej i Wschodniej

11.30-14.00

Prof. Aleksander Mikołajczak (IFK UAM), dr Marek Kaźmierczak (IFK UAM), mgr Konrad Dominas (IFK UAM)

Antyk w cyberprzestrzeni
Gr. I
OBTA, sala nr 28

11.30-14.00

Zbiory sztuki starożytnej

Muzeum Narodowego w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3

13.00-16.00

Dr hab. Dariusz Brodka (IFK UJ oraz IFK UW)

seminarium literaturoznawcze

Grecka i łacińska historiografia u schyłku starożytnoci

13.00-16.00

Dr Wojciech Sowa (IFK UJ oraz IFK Uniw. W Bratysławie)

seminarium językoznawcze

Dialekty greckie w czasach Imperium Romanum

15.00-18.00

Prof. Kazimierz Lewartowski (Inst. Archeologii UW)
seminarium
Kultura antyczna i recepcja:

Homer i Troja w literaturze polskiej

15..30-18.00

Prof. Aleksander Mikołajczak (IFK UAM), dr Marek Kaźmierczak (IFK UAM), mgr Konrad Dominas (IFK UAM)

Antyk w cyberprzestrzeni
Gr. II

OBTA, sala nr 28

15.15-18.30

Prof. Aleksander Mikołajczak (IFK UAM), dr Marek Kaźmierczak (IFK UAM), mgr Konrad Dominas (IFK UAM)

Antyk w cyberprzestrzeni
Gr. II
OBTA, sala nr 28

16.30-19.30
Dr Maciej Staniszewski (IFK UW)

seminarium językoznawcze

Dawna łacina

16.30-19.30

Dr Robert A. Sucharski (OBTA)

seminarium językoznawcze

Dialekty greckie w “ciemnych wiekach”

19.00

Promocja książki Tadeusza Zielińskiego
Dziennik i autobiografia

Sala Balowa Pałacu Potockich

 

Pon. 10 lipca Wtorek, 11 lipca Środa, 12 lipca Czwartek, 13 lipca Piątek, 14 lipca 9.00-13.00

Prof. Aleksander Mikołajczak (IFK UAM), dr Marek Kaźmierczak (IFK UAM), mgr Konrad Dominas (IFK UAM)

Antyk w cyberprzestrzeni
Gr. I
OBTA, sala nr 28

9.00-12.00

Prof. Jerzy Axer (OBTA)

seminarium
literaturoznawcze

Mówca w kulturze greckiej i rzymskiej

9.00-12.00

Prof. Małgorzata Borowska (OBTA)

Seminarium literaturoznawcze

Z dziejów dramatu starożytnego:

9.00-12.00

Prof. Jerzy Styka (OBTA oraz IFK UJ)

seminarium
Kultura antyczna i recepcja

Humanitas literacka w pismach Sydoniusza Apollinarisa

10.30-13.45

Prof. Aleksander Mikołajczak (IFK UAM), dr Marek Kaźmierczak (IFK UAM), mgr Konrad Dominas (IFK UAM)

Antyk w cyberprzestrzeni
Gr. II
OBTA, sala nr 28

13.00-16.00

Dr hab. Hubert Wolanin (IFK UJ)

seminarium językoznawcze

Językoznawstwo w starożytnej Grecji i Rzymie

13.00-16.00

Prof. Ewa Skwara (IFK UAM)

seminarium literaturoznawcze

Od Arystofanesa do Terencjusza
– podobieństwa i różnice

13.00-16.00

Prof. Ewa Skwara (IFK UAM)

seminarium
Kultura antyczna i recepcja

Antyk w sztuce filmowej

14.30-17.45

Prof. Aleksander Mikołajczak (IFK UAM), dr Marek Kaźmierczak (IFK UAM), mgr Konrad Dominas (IFK UAM)

Antyk w cyberprzestrzeni
Gr. II
OBTA, sala nr 28

15.15-18.30

Prof. Aleksander Mikołajczak (IFK UAM), dr Marek Kaźmierczak (IFK UAM), mgr Konrad Dominas (IFK UAM)

Antyk w cyberprzestrzeni
Gr. I
OBTA, sala nr 28

16.15-19.15

Dr Grażyna Czetwertyńska (OBTA)

seminarium
Kultura antyczna i recepcja

Łacina i kultura antyczna w szkolnej dydaktyce

17.00

Zakończenie sesji