Curricula kultury antycznej

Curricula kultury antycznej w Państwowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki

Warszawa: 03.11 – 02.12.2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

 Program sesji

 

Data Tytuł Prowadzący Miejsce Uwagi
03.11
Godz. 10
1.Inauguracja sesji Dr Robert Sucharski Sala nr 10  
03.11
Godz. 11-13
2.Dyskusja: Dlaczego nowe curriculum? Czy i co warto zmienić w naszym podejciu do nauczania łaciny i kultury antycznej na różnych kierunkach kształcenia uniwersyteckiego?
Prof. Jerzy Axer
Dr Grażyna Czetwertyńska
biblioteka Omówienie celów sesji, ustalenie zasad i trybu pracy
06.11
Godz. 12-13
oraz 14-18
3.Program kształcenia-założenia, zasady
Konstrukcja programu dydaktycznego
Dr Grażyna Czetwertyńska Sala konferencyjna Wykład i zajęcia warsztatowe
07.11
Godz. 13-14.30
4. Łacińskie i greckie terminy w różnych dziedzinach wiedzy; Łacińskie i greckie przysłowia mądrocią współczesnej Europy Mgr Anna Wojciechowska XI LO im. M. Reya Prezentacja i zajęcia warsztatowe
07.11
Godz. 17.00 – 18.30
5. Czy wszechwiat piewa? Idea harmonii wiata w naukach matematyczno-przyrodniczych Dr hab. Jarosław Włodarczyk Sala nr 10
Wejcie od Krakowskiego Przedmiecia
Wykład
08.11
Godz. 16.30 – 18.00
6. Polska podstawa programowa (core curriculum) jako przykład tworzenia założeń programu Dr Grażyna Czetwertyńska Sala konferencyjna Wykład
09.11
Godz. 14.30-16.00
7.Wiedza o antyku jako klucz do czytania dzieł sztuki Mgr Barbara Strycharczyk XI LO im. M. Reya Prezentacja i warsztaty
10.11
Godz. 14.00-15.30
8. Planowanie nauczania a metody oceny rezultatów – zadania sprawdzające rozumienie obecnoci języka i kultury antycznej w kulturze współczesnej Mgr Barbara Strycharczyk XI LO im. M. Reya Warsztaty
14.11
Godz. 13.00-14.30
14.30-15.30
10. Polityka i antyk

Konsultacje

Mgr Anna Wojciechowska XI LO im. M. Reya Konwersatorium i warsztaty
Konsultacje
14.11
Godz. 17.00- 18.30
11 . Niebo gwiaździste Greków i Rzymian Dr hab. Jarosław Włodarczyk Sala nr 10
Wejcie od Krakowskiego Przedmiecia
wykład
16.11
Godz.
13.15- 14.45
9.Mity przebrane Mgr Katarzyna Tomaszuk Sala nr 28 konwersatorium
16.11
Godz. 17.00 – 18.30
12. Rozumienie tekstu między lekturą a wiedzą kulturową.
Dr Aleksandra Klęczar Sala nr 10
Wejcie od Krakowskiego Przedmiecia
Wykład i warsztaty
17.11
14.00 -15.30
15.30-16.30
13. Łacina jako lingua communis
Konsultacje
Mgr Barbara Strycharczyk XI LO im. M. Reya Prezentacja i warsztaty
Konsultacje
20.11
13.00-15.00
15.Konsultacje – struktura programu Dr Grażyna Czetwertyńska Sala nr 21 Konsultacje
20.11
15.00-16.30
16.Lwów w kontekcie antycznej kultury

Elementy historii języka w lektoracie języka łacińskiego

Doc. Olga Nazarenko

Doc. Bohdan Czerniuch

Sala nr 25 Wykłady
21.11
17.00-18.30
14. Przypadek pewnego geniusza – czy przyrodnik powinien czytać autorów starożytnych? Dr hab. Jarosław Włodarczyk Sala nr 10
Wejcie od Krakowskiego Przedmiecia
Konwersatorium, wspólne czytanie
22.11
15.00-16.30
Spotkanie z Dorotą Sutkowską, lektorem języka łacińskiego Mgr Dorota Sutkowska Biblioteka OBTA Konsultacje
23.11
15.00- 16.30

17.00-18.30

Konsultacje

16. Nauczanie języka, nauczanie kultury: jak uczyć o życiu
codziennym Greków i Rzymian?

Dr Aleksandra Klęczar Konsultacje sala nr 21

Warsztaty Sala nr 10
Wejcie od Krakowskiego Przedmiecia

Konsultacje

Warsztaty

24.11
15.00-16.45
17. Prognoza pogody i nawigacja w starożytnoci Dr hab. Jarosław Włodarczyk Sala nr 10
Wejcie od Krakowskiego Przedmiecia
wykład
29.11
16.00-17.00
18. Konsultacje Dr hab. Jarosław Włodarczyk Sala 21 Konsultacje
29.11
17.00 – 18.30
19. Podsumowanie prac programowych.Samoocena przygotowanych programów. Dr Grażyna Czetwertyńska Sala nr 23 konwersatorium
01.12
od godziny 16.00
20. Miejsce tradycji antycznej w formowaniu sylwetki współczesnego absolwenta uniwersytetu Prof. Jerzy Axer Sala nr 10
Wejcie od Krakowskiego Przedmiecia
Prezentacja dorobku autorów programów.
Dyskusja

Ponadto uczestnicy sesji są zaproszeni do hospitowania 4 zajęć prowadzonych przez Barbarę Strycharczyk i Annę Wojciechowską. Otrzymają też wykaz innych zajęć w XI LO im. M. Reya, w których mogą uczestniczyć według własnego wyboru.

Ponadto mogą uczestniczyć w wycieczce po Warszawie i do Wilanowa 19.11 (niedziela).