Colloquia Mickiewicziana cz. I

Sesja MSH Humanistyka i jej nauczanie
Warszawa, październik 2005

 

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji

Poniedziałek, 12 grudnia

Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza – wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia

g. 10.30 – 11.30
Prof. Maria Prussak IBL PAN, UKW – Problemy edytorskie wykładów Mickiewicza
Dr Joanna Pietrzak-Thebault UW – Dokumentacja I kursu Literatury słowiańskiej. Wyzwanie dla edytora czy filologa?
Dr Michał Kuziak PAP – Ekonomie znaczeń Literatury słowiańskiej
g. 11.30 – 11.50 Dyskusja

g. 12.00 – 12.40
Prof. Zofia Trojanowiczowa UAM – Mickiewicz a cywilizacja przemysłowa
w prelekcjach paryskich
Prof. Elżbieta Wesołowska UAM – Topos wygnania w prelekcjach paryskich
g. 12.40 – 13.00 Dyskusja

g. 13.15 – 14.15
Prof. Zofia Stefanowska IBL PAN – Rosja w prelekcjach paryskich
Doc. dr hab. Elżbieta Kilak IBL PAN – Rosja jako problem etyczny w prelekcjach
Dr Piotr Chomik UwB – Poduszczeni przez carycę – Kociół prawosławny
w Rzeczypospolitej w obronie swych praw w czasach Stanisława Augusta
g. 14.15 – 14.45 Dyskusja
g. 16.15 – 17.30
Prof. Zbigniew Przychodniak UAM – Polskie i francuskie znaczenie słowiańskiego dyskursu – od prelekcji paryskich do Tribune des Peuples Dr Danuta Zawadzka UwB – Lelewel jako badacz słowiańskich pradziejów
wobec prelekcji Mickiewicza
Dr Daniel Baric Uniwersytet w Tours – Illyria in Mickiewicz’s lectures
g. 17.30 – 18.00 Dyskusja g. 18.15 -19.00
Prof. Aleksander Nawarecki UŚl – Kantyczka i tajemnica pieni Prof. Zbigniew Osiński UW – Tradycja i pamięć w paryskich wykładach Grotowskiego w Collège de France
g. 19.00 – 19.30 Dyskusja. Zamknięcie sesji

Wtorek, 13 grudnia

g. 9.30-13.00
Dr hab. Jarosław Ławski (UwB) – Rzym i Bizancjum w refleksji Mickiewicza

g. 13.15-15.45
Prof. Aleksander Nawarecki (UŚ) – Złota wolnoć, duch gawędy i ciało w ruchu (Jan Chryzostom Pasek natchnieniem Mickiewicza)

Środa, 14 grudnia

g. 9.30-13.00
Dr Michał Kuziak (PAP Słupsk) – Mickiewicza wizja kultury w prelekcjach paryskich

g. 13.15-14.45
Prof. Jerzy Axer (OBTA UW) – Śladem łacińskich inskrypcji. Z celi Konrada na katedrę w Collège de France

g. 15.00-16.30
Doc. dr hab. Elżbieta Kilak (IBL PAN) – Rosja w prelekcjach paryskich

Czwartek, 15 grudnia

g. 11.30-13.00
Dr Joanna Pietrzak – Thebault (UW) – Zagadnienia edytorskie prelekcji paryskich

g. 13.15-14.45
Prof. Małgorzata Borowska (OBTA UW) – Mickiewiczowskie wzorce osobowe. Egzempla w twórczoci Mickiewicza

g. 15.00-15.45
Doc. dr hab. Elżbieta Kilak (IBL PAN) – Rosja w prelekcjach paryskich

g. 15.45-16.30
Doc. dr hab. Elżbieta Kilak (IBL PAN) – Mickiewicza i Miłosza wykłady o kulturze polskiej

Piątek, 16 grudnia

g. 9.30-13.00
Dr Piotr Chomik (UwB) – Kocioły wschodnie w twórczoci Adama Mickiewicza – perspektywa historyczna

g. 13.15-14.45
Prof. Volodymyr Kravchenko (UCh) – Mickiewicz i związki intelektualne polsko-ukraińskie

g. 15.00-16.30
Doc. dr hab. Elżbieta Kilak (IBL PAN) – Mickiewicza i Miłosza wykłady o kulturze polskiej

Sobota, 17 grudnia

g. 10.00-16.00
Prof. Krzysztof Rutkowski (OBTA) Co się stało w Collège de France? Prelekcje paryskie jako teatr romantyczny

Niedziela, 18 grudnia

g. 9.45-15.00
Objazd naukowy po Warszawie

Poniedziałek, 19 grudnia

g. 11.00-13.30
Wręczenie medalu Pro Meritis Dr Januszowi Palikotowi
Wręczenie dyplomów absolwentom Akademii Artes Liberales
Immatrykulacja studentów Akademii Artes Liberales
– dyskusja na temat roli edukacji liberalnej

g. 14.00-15.30
Dr Joanna Pietrzak-Thebault (UW) – Zagadnienia edytorskie prelekcji paryskich

Wtorek, 20 grudnia

g. 8.15-11.15
Prof. Maria Kalinowska (UMK, OBTA UW) – Mickiewiczowska wizja dramatu i teatru w prelekcjach paryskich

g. 11.30-13.00
Prof. Małgorzata Borowska (OBTA UW) – Wspólne wątki ballad i bajek Mickiewicza z nowogrecką twórczocią ludową

g. 13.15-14.00
Prof. Maria Kalinowska (UMK, OBTA UW) – Colloquium Mickiewiczowskie

godz. 14.15
Zamknięcie sesji