Społeczności lokalne – tożsamości regionalne wschodniej Ukrainy i południowej Rosji.

Społecznoci lokalne – tożsamoci regionalne wschodniej Ukrainy i południowej Rosji.

współorganizowana przez
Państwowy Uniwersytet w Rostowie nad Donem,
American Council of Learned Societies (ACLS)
i Międzynarodową Szkołę Humanistyczną Europy Środkowej i Wschodniej (MSH)

Rostów nad Donem (Rosja), 19-25.10.2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

1. Sesja składa się z dwu częci, w których uczestnicy zobowiązani są wziąć udział:
– corocznego spotkania ACLS (20-22.10.2006)
– sesji MSH (23-27.10.2006)

2. Przyjazd do Rostowa nad Donem jest przewidziany na 19 października, wyjazd na 28 października 2006.

3. Tematyka spotkania:
– zachodni i wschodni chrystianizm na terenach pogranicza
– współczesne metody badań tożsamoci regionalnych

4. Przebieg spotkania:
– trzy pierwsze dni składają się na coroczne spotkanie ACLS z dwu podanymi wyżej głównymi tematami dyskusji
– szeć ostatnich dni składa się na sesję MSH, na którą złożą się:
a) dzień powięcony problematyce kozackiej
b) dzień powięcony metodologii badań nad społecznocią lokalną
c) dzień powięcony tożsamoci narodów stepowych
d) dwa dni powięcone: Muzeum Etnograficznemu, Muzeum Archeologicznemu (złoto Scytów), wykopaliskom w Tanais (grodzisku Niedwigowskim) oraz Staroczerkieskowi

5. Języki spotkania: białoruski, rosyjski i ukraiński

6. Chętni do udziału w sesji winni wypełnić dostępny na stronie MSH (www.ial.org.pl/msh) kwestionariusz, który będzie podstawą procedury kwalifikacyjnej.