Warsztaty leksykograficzne IBI AL

 

Warsztaty leksykograficzne IBI AL

listopad 2009

Sprawozdanie

Program

Wykłady:

Środy, 4, 18 i 25 listopada, Audytorium Maximum s. A

8:00-9:30
prof. Mirosław Bańko (Wydział Polonistyki UW), Leksykografia

Piątek, 6 listopada, Sala Konferencyjna IBI AL:

15:00-16:30
prof. Janusz Rieger (IBI AL), Z polskiej leksykografii XIX i XX wieku

16:45-18:15
mgr Aleksandra Wieczorek (Wydział Polonistyki UW), Korpus tekstów w badaniach językoznawczych – wprowadzenie

Piątek, 13 listopada, Sala Konferencyjna IBI AL:

15:00-16:30
mgr Joanna Bilińska (Katedra Lingwistyki Formalnej UW, Słowniki elektroniczne – przykłady, budowa, zastosowanie

16:45-18:15
dr Milena Hebal-Jezierska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW), Wykorzystanie korpusu w pracy lingwistycznej na przykładzie czeskiego korpusu narodowego

Poniedziałek, 16 listopada, Sala Konferencyjna IBI AL:

09:00-10:30
dr Magdalena Majdak (Wydział Polonistyki UW, Instytut Języka Polskiego PAN), Słownik warszawski na tle leksykografii polskiej

Piątek, 20 listopada, Sala Konferencyjna IBI AL:

15:00-16:30
dr Natalia Kotsyba (IBI AL), Polsko-Ukraiński Korpus Równoległy (PolUKR) dla badań leksykograficznych

Poniedziałek, 30 listopada, Pałac Kultury i Nauki, s. 2604 (26. piętro):

11:00-12:30
dr hab. Marek Łaziński (Wydział Polonistyki UW), Korpusy języków słowiańskich. Wspólne problemy i perspektywy w ramach Komisji Językoznawstwa Korpusowego afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (w ramach posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN)

Warsztaty:

Środa, 4, 18, 25 listopada, Pracownia Polszczyzny Kresowej IJP PAN, Pałac Staszica:

14:00-16:30
Warsztaty słownikowe. Praca nad Słownikiem ukraińsko-polskim