Interdyscyplinarność w humanistyce ISD AAL

Interdyscyplinarnoć w humanistyce ISD AAL

 

 

 

Lista wykładowców
Lista uczestników

PROGRAM SESJI (wersja skrócona)

Miesięczny Program składał się z podstawowych częci:

  1. częć pierwszą stanowiły warsztaty pisania prac naukowych (prowadzenie dr Grażyna Czetwertyńska OBTA UW)
  2. drugą częć stanowiły zajęcia wspomagające uczestników w ich poszukiwaniach bibliotecznych i archiwalnych (prowadzenia – pracownicy BUW)
  3. trzecią częć stanowiły 3 moduły tematyczne:
    1. ogólnoteoretyczny – fundamentalne problemy poznawcze i ontologiczne w filozofii społecznej i politycznej (wykłady: prof. Jerzego Szackiego (SWPS), prof. Ryszarda Nycza (UJ), prof. Stanisława Czerniaka (PAN), prof. Lecha Szczuckiego (PAN))
    2. wykładowo-konwersatoryjny – wybrane kierunki teoretyczne i metodologiczne w socjologii historycznej, antropologii kulturowej i amerykańskiej filozofii społecznej (zajęcia: prof. Marii Szpakowskiej (UW), doc. Barbary Lejzerowicz-Zajączkowskiej (Akademia Humanistyczna w Pułtusku), prof. Joanny Kurczewskiej (OBTA UW i PAN), dr Anety Gawkowskiej (UW))
    3. konwersatoryjny – wybrane podejcia badawcze (zajęcia: doc. Barbary Lejzerowicz-Zajączkowskiej (Akademia Humanistyczna w Pułtusku), dr Marii Gołebiewskiej (PAN), prof. Marii Szpakowskiej (UW), dr Sebastiana Michalika (UW))
  4. częć czwartą stanowiły warsztaty (seminaria) doktoranckie – uczestnicy sesji przedstawiają charakterystykę swoich prac doktoranckich