Kontakt

Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej (MSH)
Fundacja “Instytut Artes Liberales”

ul. Jaracza 10 lok. 28
00-378 Warszawa
tel. (+48 22) 696 69 51, fax 696 69 52
e-mail:  ial@ial.org.pl

Adres dla kandydatów:

Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa

Tel.: (+48 22) 828 02 84; Tel, fax: 828 28 75
e-mail:  staze@al.uw.edu.pl