Autonomia akademicka, społeczeństwo obywatelskie, misja nauczycielska

AUTONOMIA UNIWERSYTETU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, MISJA NAUCZYCIELSKA

SESJA NAUKOWA FINANSOWANA W RAMACH PROGRAMU POMOCY ZAGRANICZNEJ MSZ RP W 2006 R.

Warszawa, 3-15 XII 2006 r.

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji CZĘŚĆ I

Poniedziałek, 4 grudnia

Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, Sala Senatu UW
10.15 – 10.30Otwarcie konferencji
Prof. Jerzy Axer

CZYM JEST DZISIAJ AUTONOMIA UNIWERSYTETU?

10.30 – 11.00Wprowadzenie: Kazimierz Twardowski O dostojeństwie uniwersytetu. Aktualnoć tradycyjnych idei.
Prof. Jacek Hołówka (Instytut Filozofii UW)

11.00 – 14.00 Niezależnoć od Miasta
Prof. Jerzy Axer (OBTA UW)

Niezależnoć od Państwa

Prof. Ivan Vakarchuk (Rektor Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie)

Kawa/herbata

Niezależnoć od Kocioła
Dr Paweł Milcarek (Wydział Filozofii Chrzecijańskiej, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

Niezależnoć od Kapitału

Prof. Tomasz Szapiro (Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa)

Dyskusja: Autonomia uniwersytecka w służbie poszukiwania prawdy
Zagajenie: Prof. Wojciech Tygielski (Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego)

14.00 Obiad

16.00 – 17.30 Okrągły stół: Idea autonomii w ukraińskiej kulturze akademickiej. Konsorcjum uniwersytetów ukraińskich
Uczestnicy:
Prof. Ivan Vakarchuk (Rektor Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie)
Prof. Vil S. Bakirov (Rektor Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Karazina)
Dr Taras Finikov (Prorektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Prawa KROK, Kijów)

Wtorek, 5 grudniaAUTONOMIA STUDENTA

Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, Sala Senatu UW
10.00 – 12.00Dyskusja panelowa: MISH (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne) i MISMaP (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno- Przyrodnicze) jako odpowiedź na problemy kształcenia elitarnego w uczelniach państwowych po roku 1990 w Polsce
Przewodniczy: Prof. Konstanty A. Wojtaszczyk (Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego)
Uczestnicy: Prof. Piotr Gutowski (Dyrektor MISH, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Prof. Marta Kicińska-Habior (MISMaP UW
Prof. Zbigniew Kloch (Zastępca Dyrektora MISH UW)
Prof. Zdzisław Mach (Katedra Europeistyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Dyrektor MISH, Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Aleksander Mikołajczak (Dyrektor MISH, Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Prof. Teresa Szostek (Dyrektor MISH, Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Olga Wolińska (Dyrektor MISH, Uniwersytet Śląski)
Dr Agata Zalewska (Zastępca Dyrektora MISH UW)
Prof. Mirosław Żelazny (Dyrektor MISH, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Kawa/herbata

12.15 – 12.45Prezentacja projektu : Individual Humanities Studies: Interdisciplinarity, tutorship, the ECTS (A collaborative project of Rostov State University, Linkoping University, and the University of Warsaw)
Prof. Andriey Korenevskiy (Prorektor Państwowego Uniwersytetu w Rostowie)
Dr Grażyna Czetwertyńska (Kierownik Laboratorium Edukacyjnego OBTA UW)

13.00Obiad

14.30 – 16.00Dyskusja panelowa: MISH jako laboratorium autonomii na Ukrainie i Białorusi
Przewodniczy: Prof. Jerzy Axer (MISH UW)
Uczestnicy: Prof. Liudmila Rychkova (Kierownik Katedry Lingwistyki Ogólnej i Słowiańskiej, Kierownik MISH, Państwowy Uniwersytet w Grodnie)
Prof. Natalia Yakovenko (Kierownik MISH, Katedra Historii, Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów)
Prof. Ivan Vakarchuk (Rektor Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Lwów)
Prof. Volodymyr Kravchenko (Dyrektor Instytutu Studiów Ukraińskich, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina)

16.00 – 16.45Perspektywy tworzenia pierwszej ligi uniwersytetów w kontekcie przemian po 1990 r. Rola KRUP.
Prof. Janusz Janeczek (Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich – KRUP)
Dyskusja

Kawa / herbata

17.00 – 18.00Perspektywy tworzenia wspólnych studiów doktoranckich przekraczających granice Schengen
Prof. Taras Dobko (Prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów)
Dyskusja

Prezentacja: Środowiskowe studia doktoranckie Akademii Artes Liberales
Prof. Joanna Kurczewska (OBTA UW)
Prof. Zbigniew Kloch (OBTA UW)
Dyskusja

Środa, 6 grudniaPROCES BOLOŃSKI –
SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA AUTONOMII UNIWERSYTECKIEJ?

Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, Sala Senatu UW
10.00 – 11.30 Voices from the Periphery
Dr Voldemar Tomusk (Wicedyrektor HESP – Higher Education Support Program, Budapeszt)
Dyskusja

Kawa/herbata

11.45 – 13.15Proces boloński. Perspektywa studencka
Arkadiusz Doczyk (były Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej)

Czwartek, 7 grudnia

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Nowy Świat 67, s. 1
9.30 – 11.00 Wewnętrzne systemy zapewniania jakoci. Jak ma być, jak jest?
Prof. Ewa Chmielecka (Katedra Filozofii, Szkoła Główna Handlowa)
Prof. Konstanty A. Wojtaszczyk (Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego)

Kawa/herbata

11.30 – 13.00Dyskusja panelowa: Państwowe i rodowiskowe komisje akredytacyjne. Kooperacja czy konkurencja?
Prof. Marek Wąsowicz (Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, były Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego)
Prof. Stanisław Chwirot (były Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej)
Prof. Mieczysław Socha (Sekretarz Państwowej Komisji Akredytacyjnej)

13.00 – 13.30 Podsumowanie
Prof. Marek Wąsowicz

14.00Obiad

CZĘŚĆ II

Piątek, 8 grudnia AUTONOMIA WIEDZY WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, s. 256
10.00 – 12.00Dyskusja panelowa: The Autonomy of knowledge. Intellectual horizons and institutional challenges
Zagajenie: Prof. Andrzej Tymowski (Dyrektor Programów Międzynarodowych, American Council of Learned Societies, Nowy Jork/OBTA UW)
Przewodniczy: Prof. Alexandr Kamenskii (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa)
Uczestnicy: Prof. Taras Dobko (Prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katlickiego, Lwów)
Prof. Volodymyr Kravchenko (Dyrektor Instytutu Studiów Ukraińskich, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina)
Prof. Liudmila Rychkova (Kierownik Katedry Lingwistyki Ogólnej i Słowiańskiej, Kierownik MISH, Państwowy Uniwersytet w Grodnie)
Prof. Irina Savelieva (Instytut Teoretycznych i Historycznych Studiów Humanistycznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Moskwa)

Kawa / herbata

12:15 – 13:15Wybijanie się polskich uniwersytetów na niepodległoć. Aspekty prawne i polityczne w wietle zmian ustawowych
Prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Dyrektor Instytut Społeczeństwa Wiedzy)

13.15 – 13.45 Elitarne cieżki kształcenia
Prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Dyrektor Instytut Społeczeństwa Wiedzy)
Prof. Jerzy Axer (OBTA UW)

14.00 Obiad

OBTA UW, Nowy Świat 69, klatka B, IV p., s. konferencyjna
15.30 – 17.00Otwarta dyskusja: Case studies in “horizontal communication among humanities scholars in East and Central Europe: MSH (International School in the Humanities) and a proposal for an International Association of Humanists
Przewodniczy: Prof. Andrzej Tymowski (Dyrektor Programów Międzynarodowych, American Council of Learned Societies, Nowy Jork/OBTA UW)
Uczestnicy: Prof. Jerzy Axer (OBTA UW)
Prof. Aleksander Kamenskii (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa)
Prof. Volodymyr Kravchenko (Dyrektor Instytutu Studiów Ukraińskich, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina)
Prof. Liudmila Rychkova (Kierownik Katedry Lingwistyki Ogólnej i Słowiańskiej, Kierownik MISH, Państwowy Uniwersytet w Grodnie)
Prof. Oleh Turiy (Wydział Humanistyczny, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów)

Sobota, 9 grudniaODPOWIEDZIALNOŚĆ UNIWERSYTETU W SFERZE PUBLICZNEJ

Dyskusja panelowa: KARTA jako warsztat liberal education. Łączenie badań i edukacji.
Wizyta w Orodku dokumentowania i upowszechniania historii najnowszej Polski i Europy Wschodniej KARTA

CZĘŚĆ III

Misja nauczycielska, społeczeństwo obywatelskie

Poniedziałek, 11 grudniaKOLEGIUM ARTES LIBERALES W UNIWERSYTECIE (1)

Pałac Kazimierzowski , ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, Sala Senatu UW
10.00 – 11.15Why the effort to establish liberal education in East-Central Europe might prove interesting for American educators
Dr Donald W. Harward (President Emeritus, Bates Collage)
Dr Elisabeth Minnich (Association of American Colleges & Universities)
Dyskusja

Kawa/herbata

11.30 – 12.15Okrągły Stół: Kolegium Artes Liberales w wielkim uniwersytecie państwowym
(A Liberal Arts College within a large/state university)

Dr Donald W. Harward (President Emeritus, Bates Collage)
Dr Elisabeth Minnich (Association of American Colleges & Universities)
Prof. Marek Wąsowicz (Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, były Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego)
Prof. Jerzy Axer (OBTA UW)
W imieniu władz Uniwersytetu Warszawskiego: Prof. Stanisław Głąb, Prorektor

12.15 – 13.30Otwarte seminarium organizacyjne Kolegium Artes Liberales w Uniwersytecie Warszawskim – College of Liberal Arts and Sciences (CLASs):
Misja CLASs

13.30Obiad

15.00 – 16.30Seminaria i warsztaty naukowe Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowo-Wschodniej (częć I)


  • Dlaczego w naukach i dydaktyce humanistycznej nie należy używać wyłącznie języka angielskiego

  Prof. Andrzej Tymowski (Dyrektor Programów Międzynarodowych, American Council of Learned Societies, Nowy Jork/OBTA, Uniwersytet Warszawski)

  Wtorek, 12 grudniaKOLEGIUM ARTES LIBERALES W UNIWERSYTECIE (2)

  ul. Dobra 72
  10.30 – 12.00Dyskusja panelowa: Cnoty republikańskie a uniwersytet
  Republican virtues and the university

  Zagajenie: Dr Donald W. Harward (President Emeritus, Bates Collage)
  Uczestnicy: Dr Elisabeth Minnich (Association of American Colleges & Universities)
  Prof. Andrzej Tymowski (Dyrektor Programów Międzynarodowych, American Council of Learned Societies, Nowy Jork/OBTA, Uniwersytet Warszawski)
  Prof. Jerzy Axer (OBTA Uniwersytet Warszawski)

  12.00 – 12.30Zapowiedź otwarcia Kolegium Artes Liberales (CLASs) w Uniwersytecie Warszawskim
  Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

  Kawa/herbata

  13.00 – 14.00Projekcja filmu: The French Revolution on the Hudson będącego częcią projektu Reacting to the Past (Barnard College/Columbia University)
  Komentarz: Dr Piotr Ugniewski (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

  14.00Obiad

  Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79
  16.00 – 19.00Muzeum Powstania Warszawskiego jako przestrzeń edukacyjna
  Zwiedzanie i dyskusja w siedzibie muzeum
  Gospodarz: Jan Ołdakowski, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

  13 grudnia, roda

  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, s. 256 / ul. Dobra 72
  9.00 – 12.00 Seminaria i warsztaty naukowe Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej
  Europy Środkowo-Wschodniej (częć II)

  15.00 – 18.00 Seminaria i warsztaty naukowe Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej
  Europy Środkowo-Wschodniej (częć III)

  Czwartek, 14 grudniaAKADEMIA ARTES LIBERALES JAKO REZULTAT AUTONOMICZNEJ WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETÓW

  ul. Dobra 72
  9.00 – 10.15 Seminaria i warsztaty naukowe Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej
  Europy Środkowo-Wschodniej (częć IV)


  • Studenci i uczeni w społeczeństwie obywatelskim
   Prof. Joanna Kurczewska (OBTA UW)

   10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa: Akademia Artes Liberales (AAL) w oczach jej twórców
   Uczestnicy: Prof. Jerzy Axer (Przewodniczący Rady AAL)
   Prof. Andrzej Borowski (Wiceprzewodniczący Rady AAL, Pełnomocnik Uniwersytetu Jagiellońskiego w AAL)
   Prof. Mirosława Hanusiewicz (Pełnomocnik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w AAL)
   Prof. Zbigniew Hockuba (Sekretarz Rady AAL)
   Prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kierownik MISH, Uniwersytet Jagielloński)
   Prof. Aleksander W. Mikołajczak (Pełnomocnik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w AAL)
   Prof. Zbysław Muszyński (Pełnomocnik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w AAL)
   Prof. Zofia Ratajczak (Pełnomocnik Uniwersytetu Śląskiego w AAL)
   Prof. Teresa Szostek (Kierownik MISH, Pełnomocnik Uniwersytetu Wrocławskiego w AAL)
   Prof. Mirosław Żelazny (Pełnomocnik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w AAL)

   11.15 – 12.00Dyskusja panelowa: Akademia Artes Liberales w oczach młodego pokolenia naukowego
   Uczestnicy: dr Łukasz Grützmacher (AAL, OBTA UW)
   mgr Przemysław Kordos (AAL, OBTA UW)
   mgr Tomasz Wierzchowski (AAL, OBTA UW)

   Kawa/herbata

   12.15 – 13.30Dyskusja panelowa: Akademia Artes Liberales (AAL) w oczach studentów
   Uczestnicy: studenci IV roku AAL (Uniwersytet Śląski i Warszawski)
   Karolina Pawlik, Anna Hebda, Wojciech Sajkowski, Małgorzata Kot, Maciej Maryl

   13.30 – 13.45Prezentacja: Koncepcja przekształcenia AAL we wspólne laboratorium edukacyjno-naukowe współorganizowane przez tutorów, studentów i absolwentów
   Prof. Jerzy Axer (Przewodniczący Rady Akademii Artes Liberales, OBTA UW)

   13.45 – 14.00Prezentacja: Koncepcja doktoranckich studiów rodowiskowych Akademii Artes Liberales
   Prof. Joanna Kurczewska (OBTA UW)
   Prof. Zbigniew Kloch (OBTA UW)

   14.15 – 15.00Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom AAL

   15.00 Obiad

   16.30 – 18.00Seminaria i warsztaty naukowe Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej
   Europy Środkowo-Wschodniej (częć V)

   Piątek, 15 grudnia

   10.00 – 14.00Pałac i Park w Wilanowie jako przestrzeń edukacyjna
   Zwiedzanie i warsztaty naukowe w Muzeum Pałacu w Wilanowie
   Gospodarz: Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie

   14.00Obiad

   17.00 – 19.00Dyskusja podsumowująca

  • Uroczyste wręczenie dyplomów słuchaczom MSH z udziałem Wiceministra Spraw Zagranicznych RP Pawła Kowala

  SEMINARIA I WARSZTATY NAUKOWE MSH/AAL

  4 grudnia, poniedziałek

  18.00 – 19.30
  (Sala Konferencyjna OBTA UW)

  • Warsztaty doktoranckie cz. I
   Prof. Jerzy Axer, Prof. Barbara Bokus

   6 grudnia, roda

   15.00-17.00
   (Sala 28, OBTA UW)

  • Warsztaty doktoranckie cz. II
   Prof. Joanna Kurczewska, Prof. Zbigniew Kloch

   11 grudnia, poniedziałek

   CZ. I

   15.00 – 16.30
   (Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu UW)

  • Dlaczego w naukach i dydaktyce humanistycznej nie należy używać wyłącznie języka angielskiego
   Prof. Andrzej Tymowski (American Council of Learned Societies / OBTA UW)

   13 grudnia, roda

   CZ. II

   9.00 – 12.00
   (Dobra 72)

  • Warsztaty postkolonialne: Syberia i Polska w Imperium Rosyjskim
   Prof. Jan Kieniewicz (OBTA UW)

   9.00 – 12.00
   (BUW, sala 256)

   • Georgia: Art, History and Culture

   Prof. Tinatin Gudushauri (Dyrektor Szkoły Artes Liberales, Gruziński Uniwersytet Nauk Społecznych, Tbilisi)
   Prof. Edward Raupp (Kanclerz Szkoły Artes Liberales, Gruziński Uniwersytet Nauk Społecznych, Tbilisi)
   Prof. Nina Tchitchinadze (Gruziński Uniwersytet Nauk Społecznych, Tbilisi)

   CZ. III

   15.00 – 18.00
   (Dobra 72)

  • Intelektualna antropologia: geneza inteligencji w Rosji i w Polsce (prezentacja wyników pracy rosyjsko-polskiego zespołu badawczego)
   Dr Błażej Brzostek (Instytut Historii PAN)

   15.00 – 16.30
   (BUW, sala 256)

  • Programy badawcze: języki mniejszoci, kontakty językowe, etnolingwistyka
   Prof. Janusz Rieger (OBTA UW)

   16.30 -18.00
   (BUW, sala 256)

  • Archeologia pól bitew jako przestrzeń współpracy międzynarodowej
   Dr Adrian Mandzy (Morehead State University, USA)

   14 grudnia, czwartek

   CZ. IV

   9.00 – 10.15
   (Dobra 72)

  • Studenci i uczeni w społeczeństwie obywatelskim
   Prof. Joanna Kurczewska (OBTA UW)

   CZ. V

   16.30 – 18.00
   (Dobra 72)

  • Pogranicza Białorusi: historia, kultura, język
   Prof. Elżbieta Smułkowa (OBTA UW)

   18.00-19.00
   (Dobra 72)

  • Prezentacje uczestników programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL

  Nadiya Tymeychuk (Lwów) Learning Latin on-line: why and for whom?
  Bohdan Yankovyy (Kijów) Functioning of the concept of European culture in diachronic aspect

  WORKING SESSIONS

  Poniedziałek, 4 grudnia

  Dyskusja o programach współpracy między OBTA UW/MSH i partnerami białoruskimi

  15.00-16.00Dyskusja
  Prof. Elżbieta Smułkowa, prof. Liudmila Rychkowa, Yuliya Lakina, Prof. Jerzy Axer,
  Prof. Andrzej Tymowski

  W dniach 4-8 grudnia odbędą się spotkania robocze grupy badawczej Intelektualna Antropologia
  (praca w grupach, 4 godziny dziennie)

  Poniedziałek, 11 grudnia

  Intelektualna Antropologia

  1. Prezentacje prac własnych i dyskusja: Geneza inteligencji w Rosji i w Polsce, XIX w.

  Misja Collegium of Liberal Arts and Sciences (CLASs)

  Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski
  17.00-18.30Posiedzenie zamknięte
  Prof. Donald W. Harward
  Zespół CLASs: Prof. Jerzy Axer, Prof. Barbara Bokus, Prof. Marta Kicińska Habior, Prof. Marek Wąsowicz, Dr Grażyna Czetwertyńska, Dr Agata Zalewska, Dr Andrzej Wakiewicz,, Dr Andrzej Tymowski, Dr Elizabeth Minnich

  Wtorek, 12 grudnia

  Intelektualna Antropologia
  10.00-12.30Prezentacje prac własnych i dyskusja: Inteligencja ‘etniczna’ jako czynnik rozwoju ruchów narodowych

  OBTA UW, Biblioteka
  17.00-19.00Spotkanie zamknięte międzynarodowej grupy badawczej Milcząca inteligencja
  Prof. Jan Kieniewicz, Dr Andriey Kirillov, Dr Anton Ivanesco, Dr Ewa Łukaszyk, Prof. Joanna Kurczewska, Prof. Barbara Stępniewska-Holzer, Prof. Zoja Morochojewą z udziałem goci z Litwy

  Środa, 13 grudnia

  Intelektualna Antropologia
  10.00-12.30Prezentacje prac własnych i dyskusja: Postawy inteligencji w Rosji/ZSRR i w Polsce w XX w.

  Czwartek, 14 grudnia

  Intelektualna Antropologia
  10.00-12.30Prezentacje prac własnych i dyskusja: Inteligencja – niezależnoć i konformizm
  16.00-18.00Prezentacja projektu Intelektualna antropologia

  Piątek, 15 grudnia

  Intelektualna Antropologia
  10.00-12.30Spotkanie w Pracowni Dziejów Inteligencji Instytutu Historii PAN