Konferencja “Ukraina-Polska-Europa: ku integracji systemów edukacyjnych

 

FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES (FIAL)

INSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Konferencja
Ukraina-Polska-Europa:
ku integracji systemów edukacyjnych

30 listopada – 5 grudnia 2009

Konferencja jest współfinansowana w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

Częć I

30 listopada – 2 grudnia 2009

30 listopada: (ul. Dobra 72, Kolegium Artes Liberales, IBI AL)
Tłumaczenie kabinowe PL/UKR

10-10:30 Otwarcie konferencji
Prof. Jerzy Axer, Dyrektor IBI AL UW

Inauguracja Polsko-Ukraińskiego Forum Akademickiego
kontynuującego i rozwijającego ideę Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej (MSH EW)

Udział biorą:
Prof. Ivan Vakarchuk, Minister Edukacji i Nauki Ukrainy; Prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP; Prof. Taras Finikov, Wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy; Dr Michał Boni, Minister RP; Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; Dr. Leonid V. Hubersky, Rektor Państwowego Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie;

10:30-11:30 Problemy włączenia ukraińskiego systemu edukacyjngo i indywidualnego wchodzenia Ukraińców do Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Eduakcyjnej

Przedstawiają: Prof. Ivan Vakarchuk, Minister Edukacji i Nauki Ukrainy i Prof. Taras Finikov, Wiceminister

11:30-11:45 Kapitał ludzki jako czynnik w kontekcie reform szkolnictwa wyższego Przedstawia: Minister dr Michał Boni

11:45-12:15 Kawa/herbata

12:15-14:00 Autonomia i reformy uniwersytetu. Udział rodowiska akademickiego w reformach szkolnictwa wyższego.

Wprowadzenie: Prof. Barbara Kudrycka, Minister MNiSW RP

Dyskusję koordynują: Prof. Marek Wąsowicz, Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej; Prof. Taras Finikov, Wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy

 

 • Sytuacja polska
  Przedstawia:
  Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor UW

 

 • Sytuacja ukraińska
  Przedstawia: Prof. Leonid V. Hubersky, Rektor Państwowego Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

 

 

 • Nauka w szkolnictwie wyższym w kontekcie reform
  Przedstawia:
  Prof. Piotr Węgleński, były Rektor UW

 

 • Przegląd najnowszych badań socjologicznych na temat stosunku społecznoci akademickiej do wprowadzania innowacji i autonomii w strukturach akademickich na Ukrainie
  Przedstawia:
  Prof. Vil Bakirov, Prezydent Państwowego Uniwersytetu im. V. N. Karazina w Charkowie
 • Problem tworzenia uniwersytetów badawczych na Ukrainie
  Przedstawia:
  Prof. Michael Zgurovsky, Rektor Państwowego Uniwersytetu Technicznego of the National Technical University of Ukraine ‘Kyiv Polytechnic Institute’

14:00 Obiad

16:00Pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Akademickiego.
Przyjęcie deklaracji programowej i ustalenie harmonogramu działań na lata 2010-2012.

1 grudnia, wtorek (ul. Dobra 72)
Tłumaczenie kabinowe PL/UKR

10:00-11:00Prezentacja ukraińskich działań w zakresie reformowania wyższych uczelni na Ukrainie

 • Inicjatywy Ministerstwa Nauki i Edukacji
  Przedstawia: Wiceminister Prof. Taras Finikov
 • Dyskusja na temat projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i aktów wykonawczych dotyczących organizowania MIHUS-ów w ukraińskiej praktyce edukacyjnej.
  Przedstawia:
  Dr. Oleh Sharov, Wice-Rektor Uniwersytetu Ekonomii i Prawa KROK

11:00-12:00 Dyskusja panelowa: Rola MSH w akademickiej współpracy polsko-
ukraińskiej.

Moderatorzy: Wiceminister Prof. Taras Finikov; Prof. Jerzy Axer IBI AL; Prof. Janusz Rieger, IBI AL

12.00-12.30 Kawa/herbata

12:30-14:00 Rozwój form studiów wzorowanych na polskich modelach na Ukrainie
na przykładzie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
– MISH.
Moderator: Prof. Yaroslav Hrytsak, Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych we Lwowie (MIHUS)

 • Prezentacje rozwoju studiów MIHUS we Lwowie, Kijowie i Humaniu
  Prezentują przedstawiciele jednostek
 • MIHUS w oczach studentów
  Moderator:
  mgr Anna Wylegała, pełnomocnik ds. MIHUS w IBI AL

14:00-14:30 Prezentacja Szkoły Letniej MIHUS w Ławrowie we wrzeniu 2009
Olena Dobosz i Tatiana Rodnienkova (absolwentki MIHUS we Lwowie)

14:30-16:00 Obiad

16.00-17.00Intercorporative university jako model rozwoju programów interdyscyplinarnych w ramach wspólpracy akademii i biznesu
Przedstawia Dr. Victor Al’kema, Dyrektor Programu Intercorporative management w Uniwersytecie Ekonomii i Prawa KROK

dyskusja

19:00Kolacja

2 grudnia, roda (ul. Dobra 72)
Tłumaczenie kabinowe PL/UKR

10:00-10:30 Rola tutora w społeczności akademickiej
Prof. Barbara Bokus, Koordynator Programu Akademii Artes Liberales

10.30-11.30Otwarta dyskusja:

 

 • Możliwoć implementacji system tutoringu w Polsce i na Ukrainie. Sytuacja obecna i perspektywy na przyszłoć.
 • Porównanie dowiadczeń tutoringu w Polsce i w krajach Europy Wschodniej

 

 

11:30-12:00 Kawa/herbata

12:00-13:30Dyskusja panelowa: Reformy w szkolnictwie wyższym i rednim – zbliżenie czy rozdział?

Uczestnicy: Prof. Marek Wąsowicz, były rektor UW
Prof. Zbigniew Marciniak, były Wiceminister Edukacji Narodowej
oraz

Pavlo Khobzey, dyrektor departamentu we władzach okręgu lwowskiego
Krzysztof Stanowski, Wiceminister w Ministerstwie Edukacji Narodowej

13:30-15:30 Obiad

15:30-17:00 Planowanie współpracy między IBI AL UW a partnerami ukraińskimi.
Podsumowanie I części konferencji.

Program II części debaty

Prezentacje projektów stażystów