Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze.

Myl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze

Lublin, 26 lutego – 10 marca 2007 r.

Lista wykładowców
Lista uczestników

PROGRAM SESJI

26 II (poniedziałek)
przyjazd

Godz. 16.00-17.00
Spotkanie organizacyjne, sala nr 9.Kolegium Humanistyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4)

27 II (wtorek)
SESJA I
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Otwarcie sesji

Godz. 9.00-9.45
Abp prof. dr hab. Józef Życiński (Metropolita Lubelski): Prawda a dowód logiczny

Godz. 10.00-11.30
Prof. dr hab. Agnieszka KIJEWSKA (KUL): Platońska i neoplatońska koncepcja natchnienia

Godz. 11.45-12.30
Prof. dr hab. Stanisław JUDYCKI (KUL): Rozum i iluminacja

Przerwa obiadowa

SESJA II
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Godz. 15.00-15.45
Ks. dr Antoni NADBRZEŻNY (KUL): Natchnienie a rozwój tradycji Kocioła

Godz. 16.00-16.45
Prof. dr hab. Urszula MAZURCZAK (KUL): Pisarz natchniony w ikonografii

Godz. 17.00-18.30
Natchnienie a polityka – przywództwo a natchnienie: prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL – prowadzący); Dr Rafał Dutkiewicz (prezydent m. Wrocławia); prof. dr hab. Adam Wasilewski (Prezydent m. Lublina); Dr Hubert Łaszkiewicz (KUL); studenci AAL: Agnieszka Turska-Kawa, Krzysztof Tomczyński, Ryszard Pawlik.

28 II (roda)
SESJA I
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Godz. 9.00-10.45
Dr hab. Sławomir ŻUREK (KUL): Natchnienie czy inspiracja? O źródłach literatury polsko-żydowskiej

Godz. 11.00-11.45
Prof. dr hab. Agnieszka DZIUBA (KUL): Kategoria natchnienia w poetyce i literaturze łacińskiej

Godz. 12.00-12.45
Ks. prof. dr hab. Stefan SZYMIK (KUL): Natchnienie w Biblii

Przerwa obiadowa

SESJA II
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Godz. 15.00-16.30
Prof. dr hab. Stanisława STEUDEN (KUL): Dowiadczanie choroby psychicznej a kreatywnoć

Godz. 16.45-18.15
Natchnienie a twórczoć artystyczna: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz (KUL – prowadząca); prof. dr hab. Dobrosław Bagiński (UMCS); Leszek Mądzik (KUL); dr Paweł Próchniak (KUL); prof. dr hab. Piotr Francuz (KUL); studenci AAL: Wojciech Sajkowski, Mgr Maciej Maryl.

1 III (czwartek)

SESJA I
(sala nr 9, Kolegium Humanistyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Godz. 9.00-9.45
Prof. dr hab. Mieczysław JAŁOCHOWSKI (UMCS): Estetyka nanowiata

Godz. 10.00-10.45
Prof. dr hab. Zenon ROSKAL (KUL): Kosmos nauki w mikrokosmosie sztuki

Godz. 11.00-12.30
Leszek MĄDZIK (KUL): Natchnienie w teatrze współczesnym (warsztaty)

12.35-13.20
Julia LISZKOWSKA (studentka AAL): Haiku. O technice inspiracji (wykład)

Przerwa obiadowa

SESJA II
(sala nr 9, Kolegium Humanistyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Godz. 15.00-16.30
Dr Lech TRZCIONKOWSKI (KUL): Czy poeci greccy by(wa)li natchnieni?

Godz. 16.45-18.15
Dr Paweł PRÓCHNIAK (KUL): Skąd się biorą wiersze? (konwersatorium)

Godz.19.30
Spektakl Sceny Plastycznej KUL: Wilgoć

2 III (piątek)

SESJA I
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
KatolickiUniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Godz. 9.00-9.45
Prof. dr hab. Jerzy BARTMIŃSKI (UMCS): Językowe struktury tekstu lub/ i językowy obraz wiata

Godz. 10.00-11.30
Prof. dr hab. Andrzej SĘKOWSKI (KUL): Artysta natchniony

Godz. 11.45-12.30
Ks. prof. dr hab. Andrzej SZOSTEK (KUL): Rola natchnienia w myli Jana Pawła II

Przerwa obiadowa

SESJA II
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Godz. 15.00-16.30
Dr Agnieszka CZECHOWICZ (KUL): Barokowe inspiracje (warsztaty analityczne)

Godz. 16.00-17.00
Ks. Prof. dr hab. Józef MAKSELON Kraków, PAT): Cierpienie i mierć jako inspiracja kultury

Godz. 17.15-18.00
Dr Grzegorz NOWAK (UMCS): Problemy kreacji w procesach ewolucji

3 III (sobota)

SESJA I
(sala nr 9, Kolegium Humanistyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Godz. 10.00-10.45
Prof. dr hab. Anna Skorupska (UMCS): Co wynika z poznania genomu człowieka?

Godz. 11.00-12.30
Epistemiczna wartoć natchnienia: Prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL – prowadzący); prof. dr hab. Stanisław Judycki (KUL); s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (KUL); prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS).

12.45-13.30
Karolina PAWLIK (studentka AAL): Drogi kwiatów (wykład)

Przerwa obiadowa

Godz. 19.30
Pokaz filmu dokumentalnego Proboszcz z Majdanka i spotkanie z reżyserem Grzegorzem Linkowskim oraz ojcem Ludwikiem Winiewskim OP – (Centrum Kultury Akademickiej Chatka Żaka, Mała Scena).

4 III (niedziela)

Wyjazd o godz. 10.00
Wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą

Powrót o godz. 15.00

Godz. 19.00
Koncert Grupy The Core (Kawiarnia Artystyczna Hades, ul. Peowiaków 12
5 III (poniedziałek)

SESJA I
(sala nr 9, Kolegium Humanistyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Godz. 9.00-10.30
Prof. dr hab. Piotr FRANCUZ (KUL): Natchnienie – efemeryda kaprynego mózgu

Godz. 10.45-12.15
Prof. dr hab. Marta KUDELSKA (UJ): Natchnienie a księgi Wedy

Przerwa obiadowa

Godz. 14.30-15.30
Wizyta w Teatrze NN. Zwiedzanie wystawy Portret miejsca;

Godz. 15.45-16.45
Zwiedzanie Bazyliki OO Dominikanów

6 III (wtorek)
SESJA I
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Godz. 9.00-9.45
Prof. dr hab. Małgorzata ŁUKASZUK-PIEKARA (KUL): Romantyczna koncepcja natchnienia

Godz. 10.00-11.30
Prof. dr hab. Henryk PODBIELSKI (KUL): Kategoria natchnienia w literaturze i poetyce greckiej

Godz. 11.45-12.40
Dr Andrzej TYSZCZYK (KUL): Intertekstualnoć jako współczesny pseudonim natchnienia

Przerwa obiadowa

SESJA II
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Godz.15.00-16.30
Prof. dr hab. Urszula SZWARC (KUL): Profetyzm starotestamentalny

Godz. 16.30-18.00
Dr Maciej ZIĘBA (KUL): Przebudzenie czy natchnienie? Buddyjska wizja kontaktu z rzeczywistocią

7 III (roda)

SESJA
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Godz. 9.00-10.30.
Prof. dr hab. Zofia FISCHER-MALANOWSKA (KUL): Pozanaukowe źródła inspiracji w nauce

Godz. 10.45-11.30
Prof. dr hab. Piotr GUTOWSKI (KUL): O warunkach prawdziwoci natchnień religijnych

Godz. 11.45-12.30
Prof. dr hab. Zbysław MUSZYŃSKI (UMCS): Gramatyka, twórczoć, intuicja

Przerwa obiadowa
SESJA II
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Godz. 15.00-16.30
Ks. Dr Romuald WEKSLER-WASZKINEL (KUL): Syjon – kolebka narodów

Godz. 16.45-18.15
Księgi objawione w religiach wiata: dr Maciej Zięba (KUL – prowadzący); prof. dr hab. Urszula Szwarc; ks. dr Romuald Weksler-Waszkinel (KUL); prof. dr hab. Wojciech Sady (UMCS), Przemysław Piwowarczyk (student AAL).

8 III (czwartek)
SESJA I
(sala nr 9, Kolegium Humanistyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Godz. 9.00-11.00
Mgr Maciej Maryl (student AAL): Natchniony czytelnik. Rola emocji czytelnika w procesie lektury (wykład i warsztaty)

Godz. 11.15-12.00
Dr Paweł Sajdek (KUL): Inspiracja prorocka u Majmonidesa

Godz. 12.15-13.00
Karolina PAWLIK (studentka AAL): Drogi kwiatów (warsztaty; układanie ikebany)

Przerwa obiadowa

SESJA II
(sala nr 9, Kolegium Humanistyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Godz. 15.00-16.30
Prof. dr hab. Piotr KOZIOŁ (AM): Genetyka sądowa – inspiracja w nauce stosowanej

Godz. 16.45-18.15
Prof. dr hab. Wojciech SADY (UMCS): O źródłach idei teoretycznych na przykładzie drogi Maxa Plancka do hipotezy kwantowej

9 III (piątek)
SESJA I
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Godz. 9.00-9.45
Prof. dr hab. Ryszard KASPEROWICZ (KUL): Natchnienie w teorii sztuki

Godz. 10.00-10.45
Prof. dr hab. Mirosława HANUSIEWICZ (KUL): Inspiracja i imaginacja w dawnej literaturze polskiej

Godz. 11.00-11.45
Prof. dr hab. Krzysztof KOSIOR (UMCS): Problematyka twórczoci w filozofii chińskiej

Przerwa obiadowa

Godz. 13.40-15.00
Zwiedzanie lubelskich podziemi

Godz. 15.15-16.15
Zwiedzanie Muzeum Czechowicza

Godz. 18.00
10 (sobota)

SESJA
(sala nr 208, Kolegium im. Cypriana Kamila Norwida,
Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14)

Zakończenie konferencji
Godz. 10.00-10.40