Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie w zakresie słownictwa

Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie (wybrane zagadnienia słownictwa)

Warszawa 16-25.04.2007 r.

Lista wykładowców
Lista uczestników

PROGRAM SESJI

 

16 kwietnia, poniedziałek 17 kwietnia, wtorek 18 kwietnia, roda 19 kwietnia, czwartek 20 kwietnia, piątek
10:30-11:30
Sprawy organizacyjne
9:00-9:45
dr Ludmiła Dyka, Zapożyczenia polskie w gwarze ukraińskiej
9:00-10:30
prof. Halina Kara, Zapożyczenia rosyjskie w języku ogólnopolskim (1)
9:00-10:30
prof. András Zoltán, Wczesne zapożyczenia słowiańskie w języku węgierskim
10:45-12:15
prof. Feliks Czyżewski, Zapożyczenia w gwarach pogranicza polsko-ukraińskiego. Rodzaje adaptacji (1)
  10:00-11:30
prof. Leszek Zasztowt, Szkolnictwo na Ukrainie w XIX w. oraz na początku XX w. (do 1920 r.)
10:45-12:15
prof. Halina Kara, Zapożyczenia rosyjskie w języku ogólnopolskim (2)
10:45-12:15
prof. András Zoltán, Zapożyczenia węgierskie w językach słowiańskich
12:30-14:00
prof. Feliks Czyżewski, Zapożyczenia w gwarach pogranicza polsko-ukraińskiego. Rodzaje adaptacji (2)

  11:45-13.15
prof. Leszek Zasztowt, Szkolnictwo tajne, domowe i kocielne na Ukrainie w latach 1832-1914/1920
12:30-13:15
prof. András Zoltán, Wpływ ruskiego języka kancelaryjnego WKL na moskiewski język kancelaryjny (XV-XVI w.) (1)
12:30-13:15
prof. Janusz Rieger, Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarach polskich na Ukrainie
 
         
14:00-14:30
Otwarcie sesji
ul. Dobra 72
15:00-16:30
prof. Janusz Rieger, Zapożyczenia
14:30-16:00
prof. Bogdan Walczak, Wybrane zagadnienia kontaktów językowych (1)
14:30-15:15
prof. Janusz Rieger, Polonizmy w gwarach ukraińskich w Polsce
15:15-16:00
prof. András Zoltán, Wpływ ruskiego języka kancelaryjnego WKL na moskiewski język kancelaryjny (XV-XVI w.) (2)
14:30-16:00
prof. Janusz Rieger, Kontakty językowe polsko-ukraińskie i ich tło historyczno-kulturowe
Praca w bibliotece / prof. Janusz Rieger, konsultacje 16:15-17:45
prof. Bogdan Walczak, Wybrane zagadnienia kontaktów językowych (2)
15:15
prof. Janusz Rieger, konsultacje

16:15-17:45
prof. András Zoltán, Wpływ ruskiego języka kancelaryjnego WKL na moskiewski język kancelaryjny (XV-XVI w.) (3)
    Praca w bibliotece / prof. Janusz Rieger, konsultacje Praca w bibliotece Praca w bibliotece
23 kwietnia, poniedziałek 24 kwietnia, wtorek 25 kwietnia, roda
9:45-11:15
dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Stare i nowe praktyki zapożyczania w języku najmłodszego pokolenia Polaków
9:00-10:30
prof. Halina Kara, Zapożyczenia rosyjskie w polskich gwarach północnokresowych (1)
9:00-10:30
dr Izabela Winiarska-Górska, Zapożyczenia w myli normatywnej i pimiennictwie polskiego renesansu i baroku (2)

  10:45-12:15
prof. Halina Kara, Zapożyczenia rosyjskie w polskich gwarach północnokresowych (2)
10:45-12:15
dr Izabela Winiarska-Górska, Zapożyczenia w myli normatywnej i pimiennictwie polskiego renesansu i baroku (3)
11:30-13:00
prof. Halina Pelcowa, Interferencje polsko-ukraińskie w gwarach Lubelszczyzny (1)
12:30-13:15
prof. Janusz Rieger, Białorutenizmy w gwarach polskich na Litwie i Białorusi
12:30-13:15
Prezentacja wybranych badań własnych uczestników
moderator: prof. Janusz Rieger (1)
     
14:30-16:00
prof. Halina Pelcowa, Interferencje polsko-ukraińskie w gwarach Lubelszczyzny (2)
14:30-16:00
dr Izabela Winiarska-Górska, Zapożyczenia w myli normatywnej i pimiennictwie polskiego renesansu i baroku (1)
14:00-14:45
Prezentacja wybranych badań własnych uczestników
moderator: prof. Janusz Rieger (2)

16:15-17:45
Panel dyskusyjny: Rusycyzmy w słownikach ukraińskich, w szczególnoci dwujęzycznych (na przykładzie planowanego słownika ukraińsko-polskiego)
wprowadzenie do dyskusji: dr Natalija Puriejewa
moderator: prof. Janusz Rieger
16:00
dr Izabela Winiarska-Górska,
konsultacje
15:00-16:00
Zakończenie sesji
ul. Dobra 72
Praca w bibliotece / prof. Janusz Rieger, konsultacje Praca w bibliotece