Kwietniowa sesja stypendystów IBI AL

Program Kwietniowej sesji stypendystów IBI AL

Laboratorium Badań Naukowych stypendystów MSH EW
26-27 kwietnia 2010 r.
ul. Dobra 72

Poniedziałek, 26 kwietnia, sala konferencyjna Libal (parter)
Sekcja kulturoznawczo-filologiczna

9.45 – otwarcie sesji, słowo powitania – Prof. Robert Sucharski, IBI AL UW

10.00 – 11.30
Cz. I (ekspert: prof. Elżbieta Kaczyńska)

Antonina Rishko (Ukraina) Rola ulicznego reklamowo-informacyjnego wykończenia w konstruowaniu obrazu miasta.
Prezentacja

mgr Olga Skydan (Ukraina) Konceptualny model Paryż w latach 30-tych XX w. w rozumieniu Henry’ego Millera (na podstawie powieci Zwrotnik Raka).
Prezentacja
Dyskusja

11.30 – 12.45
Cz. II (eksperci: prof. Jerzy Axer, prof. Edward Kasperski, prof. Andrzej Mi)

Olena Sheremet (Ukraina) Sposoby rekonstrukcji przestrzeni tożsamoci w twórczoci Zygmunta Haupta i Pawła Huelle.
Prezentacja

mgr Pavlo Malkovych (Ukraina) Fenomen wrzuconoci i porzuconoci jako przejaw egzystencji.
Prezentacja
Dyskusja

12.45 – 13.30
Cz. III (ekspert: prof. Elżbieta Smułkowa)

mgr Volha Korsak (Białoru) Polskojęzyczne testamenty Białorusi XVIII w. jako źródło do badań polszczyzny północno-kresowej.
Prezentacja

Olena Kovalenko (Ukraina) Język jako narzędzie indoktrynacji w czasach władzy Stalina w Związku Radzieckim lat trzydziestych i Polsce socjalistycznej lat czterdziestych.
Prezentacja

Dyskusja

13.30 – 15.00 obiad

15.00 – 17.00
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, I piętro, sala 154
Cz. IV Prof. Bogdan Jałowiecki Koncepcja przestrzeni w społeczeństwie półperyferyjnym.
(Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej)

Wtorek, 27 kwietnia, s.13 (suterena)
Sekcja historyczna

9.00 – 10.00
Cz. I dr Irina Lambaeva (Rosja, Buriacja) Aspekty ekologiczne tożsamoci etniczno-narodowej narodów Syberii w warunkach globalizacji.
Prezentacja

10.00 – 10.30
Cz. II
mgr Ivan Bartosh (Ukraina) Ukraina w stosunkach międzynarodowych WKL XV wieku (1482-1506).
Prezentacja

Dyskusja Cz.III Wykłady wokół tematu Obrazy wojny

10.30 – 11.30
dr Katarzyna Sierakowska Lęki i obawy czasów wojny – ziemie polskie w latach 1914-1918.

11.30 – 12.30
dr Paweł Brudek Wielka Wojna w wietle prasy: obraz konfliktu na łamach Deutsche Warschauer Zeitung.
Prezentacja

Dyskusja

13.30 – 14.30 obiad

Sala konferencyjna (suterena)
14.30 – 16.30

Cz. IV Przedstawienie projektu doktoranckiego Obrazy wojny
(eksperci: prof. Joanna Kurczewska, dr Katarzyna Sierakowska, dr Paweł Brudek)

mgr Oksana Vynnyk (Ukraina) Rosyjska okupacja Lwowa w latach 1914-1915 na materiałach wspomnień, dzienników, zbiorów fotografii i kronik filmowych.
Prezentacja

mgr Oksana Dudko (Ukraina) Obrazy wojny. Stosunki międzynarodowe w Europie i myl społeczno-polityczna Galicji (koniec XIX – początek XX wieku).

Daria Gaidai (Ukraina) Przyczyny powstania konfliktów etnicznych (na przykładzie Jugosławii).
Prezentacja

Wideokonferencja, połączenie z Akademią Kijowską-Mohylańską

mgr Oleksandr Nadtoka (Ukraina) Monumentalizacja jugosłowiańskoci: pomniki wojenne Belgradu jako wyznaczniki pamięci (1920-1930).
Prezentacja

mgr Larysa Bilous (Ukraina) Mity I wojny wiatowej w percepcji rosyjskiej emigracji wojskowej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (lata 1920-1930).
Prezentacja

mgr Olha Skorokhod (Ukraina) Monumentalizacja jugosłowiańskoci: pomniki wojenne Belgradu jako wyznaczniki pamięci (1920-1930).
Prezentacja

Dyskusja

17.15 – 18.00 zamknięcie sesji i rozdanie dyplomów