Click for details

The «Artes Liberales» Institute Foundation

00-378 Warszawa, ul. Jaracza 10, lok 28
phone/fax +48 22 625 46 10, phone: +48 22 696 69 50
mobile: +48 601 381 341 ial@ial.org.pl

Grant for a research stay at the "Artes Liberales Institute" Foundation and the Faculty of "Artes Liberales"


Projekt "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo" (2014-2015)


Erasmus Mundus External Cooperation Window
Integration, Interaction and Institutions
- Triple I -

Od autonomii uniwersyteckiej i etyki akademickiej
do społeczeństwa wolnego od korupcji

Regulamin przyznawania stypendiów
ze środków Fundacji "Instytut Artes Liberales" studentom i słuchaczom programów edukacyjnych FIAL

Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji "Instytut Artes Liberales" DOKTORANTOM

Jako organizacja pożytku publicznego zamieszczamy bilans za rok 2013 oraz Rachunek zysków i strat za rok 2013.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "INSTYTUT ARTES LIBERALES" W 2015 ROKU.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "INSTYTUT ARTES LIBERALES" W 2016 ROKU.


Recommended pages: MSH UW