Kształcenie tutorów z Rostowa nad Donem II

Kształcenie tutorów z Rostowa nad Donem II


Warszawa, 15 czerwca 2009 r.

Dr Małgorzata Kasner
sekretarz naukowy IBI AL

Sprawozdanie z pobytu grupy wykładowców z Południowego Federalnego Uniwersytetu w Rostowie nad Donem (Rosja) w ramach szkolenia: Organizacja tutoringu w systemie szkolnictwa wyższego

Instytut Badań Interdyscyplinarnych AL w ramach współpracy z Uniwersytetem w Rostowie (finansowanej z grantu Transition to Interdisciplinary Programs at RSU [Rostov-on-Don State University]), w dniach 24 maja -1 czerwca 2009 r. przygotował kolejną sesję szkoleniową dla rostowskich wykładowców (6 osób) pod tytułem Organizacja tutoringu w systemie szkolnictwa wyższego (zał. nr 1). Poprzednie szkolenia (grudzień 2008 i marzec 2009) ukazywały specyfikę i problemy tutoringu, ostatnie zaś – jego miejsce w systemie szkolnictwa wyższego. Bezcennym doświadczeniem dla kolegów z Rostowa była możliwość uczestniczenia w wybranych punktach programu międzynarodowej konferencji Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej (26-29 maja 2009 r.).

W programie szkolenia znalazły się, m.in. Miejsce tutoringu w systemie szkolnictwa wyższego wobec umasowienia uniwersytetu (prof. dr hab. Jerzy Axer, dyrektor IBI AL.), Tutoring na polskich uczelniach: kwestie prawne (prof. Anna Rosner), Tutoring w Polsce – tutoring w Uniwersytecie Warszawskim – tutoring w Kolegium MISH (dr Agata Zalewska), Specyfika tutoringu w Kolegium MISH (relacja tutor – opiekun roku – student) (dr Marta Wojtkowska-Maksymik).

Podobnie jak podczas marcowego szkolenia, tak i w maju zajęcia były połączone z warsztatami, podczas których wykładowcy dzielili się własnymi doświadczeniami pedagogicznymi – tutorskimi. W ramach tygodniowego szkolenia Goście z Uniwersytetu w Rostowie doskonalili metody interdyscyplinarnego kształcenia humanistycznego, a osoby zainteresowane uczestniczyły także w konsultacjach indywidualnych na Uniwersytecie Warszawskim (jedna osoba odwiedziła Instytut Rusycystyki, gdzie spotkała się z wicedyrektorem ds. dydaktycznych i studenckich; dwie osoby spotkały się z prodziekanem Wydziału Pedagogicznego UW).

W przyszłości należy przygotować dla Gości z Rostowa materiały promujące IBI AL, a także więcej materiałów poglądowych do wykorzystania w późniejszej pracy (najlepiej w formie prezentacji komputerowej).


Załącznik nr 1

Organizacja tutoringu w systemie szkolnictwa wyższego.

Szkolenie organizowane przez IBI AL UW dla Uniwersytetu w Rostowie

24.05.2009 – 1.06.2009

Wszystkie zajęcia (szkolenie i konferencja) odbywają się w pałacyku IBI AL przy ul. Dobrej 72 (Sala Konferencyjna, poziom -1).

Podczas konferencji rosyjsko-polski i polsko-rosyjski przekład symultaniczny będzie zapewniony zgodnie z załączonym poniżej programem (w pozostałym czasie: przekład angielsko-polsko-angielski).

Dla osób zainteresowanych oprócz zajęć może być zorganizowany program indywidualnych konsultacji.

Sekretarze sesji:

Małgorzata Kasner (0- 48) 601 977 949
Tetyana Rodnyenkova (0-48) 517 346 426 (towarzyszy podczas konferencji)

Joanna Majchrzyk (sekretarz konferencji; jęz. angielski)

24 maja 2009 (niedziela)
20.45
– przylot do Warszawy (spotyka i towarzyszy p. Tetyana Rodnyenkova).
21.30 – przejazd do hotelu DOM LITERATURY (ul. Krakowskie Przedmieście 87/89).

25 maja 2009 (poniedziałek)
9.30

Spotkanie w hallu hotelu i przejście do pałacyku IBI AL (Dobra 72; towarzyszy p. Tetyana Rodnyenkova).

10.00-11.30
Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Jerzego Axera, dyrektora IBI AL: Miejsce tutoringu w systemie szkolnictwa wyższego wobec umasowienia uniwersytetu.

11.45-13.15
Prof. UW Paweł Stępień: Tutoring versus kształcenie masowe a poziom jakości kształcenia uniwersyteckiego w Polsce: rozwiązania systemowe

13.30-16.00
Przerwa obiadowa.
Sprawy formalne.

16.00-17.00
Dr Anna Rosner: Tutoring na polskich uczelniach: kwestie prawne

17.15-18.45
Dr Agata Zalewska: Tutoring w Polsce – tutoring w Uniwersytecie Warszawskim – tutoring w Kolegium MISH.

26 maja 2009 (wtorek)
9.30-10.10

Otwarcie międzynarodowej konferencji Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej (program szczegółowy w załączeniu)

10.10-13.00
Udział w konferencji (zgodnie z załączonym programem)

13.15-14.45
Dr Marta Wojtkowska-Maksymik: Specyfika tutoringu w Kolegium MISH (relacja tutor – opiekun roku – student).

15.00-17.00
Przerwa obiadowa

17.00
Przyjęcie dla uczestników szkolenia i konferencji (pałacyk IBI AL, Dobra 72)
19.00
Wieczór w Operze Kameralnej (Warszawska Opera Kameralna, Al. Solidarności 76 b)

27 maja 2009 (środa)
11.30-13.00

Udział w konferencji (zgodnie z załączonym programem)

13.15 – 14.45
Prof. dr hab. Z. Kloch: Tutorat jako typ komunikowania i rodzaj współpracy w systemie kształcenia uniwersyteckiego
15.00-17.00

Udział w konferencji (zgodnie z załączonym programem)
18.00
Uroczysta kolacja dla wykładowców konferencji i delegacji z Rostowa.

28 maja 2009 (czwartek)
11.30-13.00

Udział w konferencji (zgodnie z załączonym programem).

13.00-15.00
Przerwa obiadowa

15.00-18.00
Udział w konferencji (zgodnie z załączonym programem).

29 maja 2009 (piątek)
9.30-13.00

Udział w konferencji (zgodnie z załączonym programem).

13.00-15.00
Przerwa obiadowa

15.00-17.30
Udział w konferencji (zgodnie z załączonym programem).

18.00-18.30
Zakończenie szkolenia i wręczenie dyplomów uczestnikom z Uniwersytetu w Rostowie.

30 maja 2009 (sobota)
Konsultacje indywidualne.

31 maja 2009 (niedziela)
Czas do dyspozycji własnej.

1 czerwca 2009 (poniedziałek)
5.45

Wyjazd z hotelu na lotnisko
7.40
Odlot