Colloquia Mickiewicziana cz. II

COLLOQUIA MICKIEWICZIANA CZ. II

Światy filomackiej wyobraźni.
Między antyczną Grecją, pradawną Litwą a pamięcią Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Warszawa – Kowno, marzec 2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji

5 III niedziela – przyjazd uczestników
6 III pon.
9.00-9.30Częć administracyjna
9.30-10.30Otwarcie sesji
10.30-12.00 Dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK – Orientalne fascynacje Adama Mickiewicza. Geneza i źródła (2 h)
12.30-13.30 Dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK – Filomackie przekłady Koranu (2 h)

7 III wt.
10.00-11. 30Prof. Jerzy Axer, Prof. Jerzy Kolendo – Wokół seminarium Grodka: między Rzymem a Grecją (2 h)
11.45-12.45Dr Jerzy Borowczyk, UAM – Proces filomatów i jego znaczenie dla polskiej wiadomoci historycznej (1 h)
13 – 14Dr Jerzy Borowczyk, Samokształcenie filomacko-filareckie (1 h)

8 III r.
9.00-10.30Dr Jerzy Borowczyk, UAM – Losy i pisarstwo filomatów na zesłaniu (2 h)
11.00-12.30Prof. Krzysztof Rutkowski – Za trudny dla nas ten Mickiewicz… Kto wciągnął Adama w tę kabałę? (2 h)

9 III czw.
13.00-14.30Prof. Maria Kalinowska, wykład monograficzny dla studentów UW i uczestników sesji MSH: Mickiewiczowska hermeneutyka kultury europejskiej (2 h) sala I, ISNS,
14.30-16.00Doc. dr hab. Elżbieta Kilak – Schilleryzm młodego Mickiewicza (2 h)

10 III piat.
10.00-10. 45Spotkanie uczestników z kierownictwem i wykładowcami sesji. Prowadzenie – Prof. Maria Kalinowska – problemy metodologiczne.
15.30 -18Projekcja towarzysząca sesji – dokumentalny film monograficzny o Jerzym Grotowskim autorstwa Marianne Ahrne (dla telewizji włoskiej RAI 3, 1993 r.) – wprowadzenie Prof. Zbigniew Osiński

11 III sob.
9.00-10.00Dr Michał Kuziak – Mickiewicz – filomata jako krytyk literacki (1 h)
10.00-11.00Dr Michał Kuziak – Filomaci i projekt nowoczesnoci (1 h)
11.30-13.00Doc. dr hab. Elżbieta Kilak – Wprowadzenie do twórczoci Czesława Miłosza. Miłosz wobec romantyzmu (2 h)

Wykłady i konwersatoria towarzyszące sesji MSH
Prof. Krzysztof Rutkowski – Widowisko wcielone (cykl zajęć dla studentów UW i MSH – od 6 do 16 marca. Godziny zajęć – 14.00-15.30).

12 III niedz. – wyjazd do Kowna
13 III pon.
10-10.30Otwarcie sesji kowieńskiej
10.30-12.00Prof. Egidijus Aleksandravičius – Litewskie odrodzenie narodowe w XIX w. (2 h, język polski).
12.00-14.00Dr Remigijus Civinskas (historyk) – Kowno pod koniec XVIII w. – XIX w. ( jęz. ang.)
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa.
15.00 – 16.00Dr Remigijus Civinskas (historyk) – Kowno pod koniec XVIII w. – XIX w. (ciąg dalszy wykładu)
16.00-19.00Piesza wycieczka po Starówce Kowieńskiej.

14 III wt.
9.30 – 11.30Wyjazd do Pożajcia (10 km od Centrum Kowna). Zwiedzanie dawnego klasztoru kamedulskiego.
11.30 – 13.00 Powrót do Kowna. Wycieczka w dawnym Urzędzie Prezydenta Republiki Litewskiej.
13. 00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00-16.00Dr Irena Miklaszewicz – Litwo! Ojczyzno moja! w rozumieniu współczesnych Polaków Litwy (2 h, język polski).
16.00 -18.00 wycieczka-wykład w Galerii M. K. Čiurlionisa

15 III r.
10.00 – 12.00 Prof. Arnoldas Piročkinas (Wilno) – Twórczoć Adama Mickiewicza w okresie kowieńskim (2 h, język rosyjski)
12.00-14.00Dr Jurgita Verbickiene – Żydzi, Tatarzy, Karaimi – charakterystyka wspólnot u schyłku XVIII wieku (2 h, język rosyjski)
14.00 – 15.00 przerwa obiadowa.
15.00 – 17.00Dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK – Język Polaków z Kowna
16 III czw.
9.30wyjazd do więtobroci i Szetejń.
10.30 – 11.00zwiedzanie kocioła w więtobroci, gdzie został chrzczony Czesław Miłosz.
11.30-12.00zwiedzanie Szetejń, gdzie na wiat przyszedł Czesław Miłosz.
12.00-13.30Dr Andrzej Pukszto Początek XX w. – ostateczny koniec epoki Mickiewicza, początek czasów Miłosza – (2 h, język polski)
14.00-15.00przejazd do Kiejdan, przerwa obiadowa w Kiejdanach.
15.00 -17.00zwiedzanie Kiejdan, m. in. wiątyni kalwińskiej, gdzie spoczywają szczątki Radziwiłłów, kocioła w. Józefa, muzeum miasta.
18.00powrót do Kowna.

17 III piat.
10.00 – 12.00Dr Rustis Kamuntavičius Dzieje i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego na przeciągu – XVI – XVIII stuleci (próba syntezy)
12.00 – 14.00Mgr Kristina Sakalavičiute – Adam Mickiewicz jako łącznik literatur – litewskiej i rosyjskiej (2 h, język rosyjski)
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa.
15.00-16.30Doc. Elżbieta Kilak – Miłosz a problematyka narodu (2 h)
16.30-18.00Prof. Maria Kalinowska – Mickiewicza i Miłosza wizje pamięci (2 h)

18 III sob.
Wyjazd do Wilna, zwiedzanie Wilna i powrót do Polski