Rzym: między Wschodem i Zachodem

Rzym: między Wschodem i Zachodem

Rzym, 19-30 lipca 2006

Lista wykładowców
Lista uczestników

Moduł 1: Kociół grecko-katolicki między Wschodem a Zachodem (UCU)
Wykłady:
Unia kocielna w Brzeciu, o. Dr Borys Gudziak
Kocielna i narodowa tożsamoć Grekokatolików w XIX i XX wieku, Dr Oleh Turij
Łacina w Kociele grecko-katolickim, Dr Oleh Turij, Dr Ihor Skoczylas
Rzym i Kociół w katakumbach, o. Dr Ivan Dacko
Rzym i kocioły Wschodu, Arcybiskup Dr Claudio Gugerotti

Wycieczki:
Zwiedzanie Pokrovy, Św. Sophii, UKU,
Zwiedzanie Bazyliki w. Piotra,
Audiencja u papieża
Wyjazd do Asyżu
Kolegium Św. Jozafata, Gianicolo

Moduł 2 : Europa Środkowo-Wschodnia w Rzymie (OBTA)

Rzymskie źródła do historii Kocioła w Europie Środkowo-Wschodniej, Prof. Teresa Chynczewska – Hennel, o. Dr Porfiryj Pidruchnyj
Wieczne miasto, Prof. Marija Zubrytska,
Respublica Romana w historii i pamięci historycznej narodów Europy Środkowo-Wschodniej, Prof. Jerzy Axer
Polski i ukraiński Rzym – wybrane przykłady z literatury, Dr Katarzyna Sadkowska, Iryna Starovojt, Olena Haleta

Wycieczki:
Wyjazd do Florencji
Oglądanie Arezzo
Tivoli
Wyjazd do Monte Cassino, Subiaco
Spotkanie z Patriarchą Lubomyrem Huzarem

Moduł 3: Wschód i Zachód w Rzymie (UCU)

Posiedzenie wstępne-dyskusja, prowadzenie Prof. Jerzy Axer, o. Dr Borys Gudziak
Znaczenie Rzymu dla kształtowania tożsamoci Kocioła Unickiego w XVII- XVIII wieku, Dr Ihor Skoczylas
Rzym a wschodnio-chrzecijańska tradycja monastyczna, o. Dr Matej Havryliv
Słowiański papież, o. Dr Ivan Dacko

Wycieczki:
Forum i rzymskie bazyliki
Obejrzenie Ogrodów Watykańskich
Zwiedzanie Biblioteki i Archiwum watykańskiego (oddział Wschodnich Rękopisów)
Stadion – Villa Andrea – Grottaferrata

Program sesji

  1. 19.07.06 – roda
  2. 5.00 – wyjazd autobusem z UKU ze Lwowa do Warszawy
  3. 17.05 – wylot z Warszawy

21.00 – przylot na lotnisko Ciampino i przejazd autobusem Giannesi do Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego (dalej UKU)
22.00 – kolacja oraz rozlokowanie uczestników sesji

20. 07. 06 – czwartek
7.00 – Msza Święta w soborze w. Sofii
8.00 – niadanie w UKU
8.30 – wyjazd do katakumb w. Kaliksta, po drodze oglądanie dzielnicy Rzymu EUR – stanowiącej typowy przykład modernizacji przeprowadzanej we Włoszech w okresie faszyzmu.Dr Ewa Rybałt
14.00 – obiad UKU
15.30 – 17.00 Rzym i Kocioły Wschodu
Ekscelencja Arcybiskup Claudio Gugerotti
17.30 – 18.30- Wieczne Miasto
Prof. Maria Zubrycka.
19.30 – kolacja w UKU.

21.07.06- piątek
7.00 – Msza Święta
8.00 – niadanie UKU
8.30 – 9.15 – Respublica romana w historii i pamięci historycznej narodów Europy Środkowo-Wschodniej
Prof. Jerzy Axer
9.15-9.30 – przerwa
9.30-10.15 – Unia Brzeska czy Unia Rzymska?
Ks. Dr Borys Gudziak.

10.30-11.15 – Znaczenie Rzymu dla tożsamoci Cerkwi Unickiej w XVII-XVIII wieku.
Dr Ihor Skoczylas
13.00 -obiad UKU

14.00 – zwiedzanie klasztorów kocioła wschodniego na terytorium Castelli Romani: ojców Studytów – Studion, Villa Andrea oraz ojców Bazylianów w Grottaferrata
ks. Dr Ivan Dacko
18.30 – odwiedziny oraz kolacji w Kurii Generalnej SS. Bazylianek na Awentynie

22.07.06 – sobota
6.15 – niadanie
7.00 – wyjazd do Florencji, zwiedzanie miasta: Palazzo Medici – Riccardi, San Lorenzo – Cappella Medicea, Santa Maria Novella, Santa Maria del Fiore, Baptysterium, Palazzo Vecchio, Santa Croce – Dr Ewa Rybałt
16.00 – przejazd do Arezzo
19.00 – kolacja u państwa Moretti, nocleg w Arezzo

23.07.06 – niedziela
8.15 – niadanie
9.00 – Msza Święta
11.00 – 13.00 zwiedzanie Arezzo – przewodnik miejscowy
12.00 – wyjazd do Asyżu
obiad (prywatnie)
15.00 – 18.00 – zwiedzanie Asyżu indywidualne
20.00 – powrót do Rzymu.
19.00 – kolacja (prywatnie, pizzeria obok Kolegium Pokrowy)

24.07.06 – poniedziałek
7.00 – Msza Święta
8.00 – Śniadanie UKU
8.30-10.00 – ródła rzymskie do historii kocioła w Europie Środkowo-Wschodniej
Prof. Teresa Chynczewska-Hennel
11.00 – odwiedziny w Archiwum i Bibliotece Watykańskiej
14.00 – przerwa na obiad – kanapki
Zwiedzanie bazylik większych: San Paulo fuori le Mura, San Giovanni, Santa Maria Maggiore. Dr Ewa Rybałt
19.30 – przyjęcie w polskiej ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej

25.07.06 – wtorek
7.00 – Msza Święta
8.00 – niadanie UKU
8.30 – 10.00 – Łacina w kociele Grecko-Katolickim:
Dr Oleh Turij, Dr Ihor Skoczylas.
10.00 – Czas wolny
13.00 – obiad (kanapki)
19.30 – kolacja UKU

26.07.06 – roda
7.00 – Msza Święta
8.00 – niadanie
9.15 – 10.00 – Rzym jako przystań dla uciekinierów i emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej.
Prof. Włodzimierz Mędrzecki
10.00 – zwiedzanie ogrodów watykańskich i Bazyliki w. Piotra – ks dr Ivan Dacko
13.00 – obiad (kanapki)
13.30 – Rzym Renesansowy i Barokowy – Santo Spirito in Sassia, Palazzo Orsini, Farnesina, Santa Marian in Trastevere, Palazzo Spada, Palazzo Farnese, Sant Andrea della Valle, Santa Maria della Pace, Piazza Navona, S. Agostino, S. Luigi dei Francesi, Panteon, Santa Maria Sopra Minerva. – Dr Ewa Rybałt
19.30 – kolacja w Ukraińskim Papieskim Kolegium w. Jozafata na Gianicolo.

27.07.06 – czwartek
7.00 – Msza Święta
8.00 – niadanie
8.35 – wyjazd do Muzeum Watykańskiego – Dr Ewa Rybałt
zwiedzanie muzeów indywidualne.
14.00 – obiad u sióstr w. Anny
15.00 – Kocioły Rzymu: S. Prassede, S. Clemente, S. Pudenziana, San Pietro in Vincoli.
19.30 – kolacja u Sióstr Służebnic Najwiętszej Marii Panny

28.07.06 – piątek
7.00 – Msza Święta
8.00 – niadanie
8.30-9.15 – Eklezjologiczna i narodowa tożsamoć greko-katolików w Europie Środkowo Wschodniej
Dr Oleh Turij

9.30- 10.15 – Rzym i kociół katakumb:
ks. Dr Iwan Dacko

Spotkanie literaturoznawcze: Rzym polski i ukraiński: wybrane przykłady w literatury:
Dr Iryna Starowojt, Olena Haleta
13.00 – obiad w UKU
19.30 – kolacja w UKU
20.00 Uroczyste zamknięcie sesji, wręczenie dyplomów uczestnikom sesji.

29.07.06 – sobota
6.15 – niadanie
7.00 – wyjazd do Montecassino i Subiaco,
ks. Dr Iwan Daćko, Dr Ewa Rybałt
13.00 – obiad (kanapki)
20.00 – kolacja u OO. Bazylianów

30.07.06 – niedziela
7.00 – niadanie
9.00 – Msza Święta
11.30 – uroczysty obiad z przedstawicielami UKU (podziękowanie)
15.20 – odlot do Warszawy.