Sesja bibliotekoznawcza

Sesja bibliotekoznawcza

Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej
Obsługa czytelników w bibliotece w dobie społeczeństwa informacyjnego

przy współpracy

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Biblioteki Narodowej w Warszawie
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – PRZYSTANEK KSIĄŻKA (MEDIATEKA)

Warszawa, 1-27 wrzenia 2009 r.

PROGRAM ZAJĘĆ

1 wrzenia 2010, roda
Przyjazd uczestników do Warszawy, zakwaterowanie w hotelu.

2 wrzenia 2010, czwartek
11.00
Otwarcie sesji, spotkanie organizacyjne, załatwienie spraw formalnych związanych z pobytem (dr Ewa Rudnicka) – IBI, IV piętro, sala 25
13.15-14.45
Iryna Derzkho, Tworzenie bibliotek cyfrowych: nowe wyzwania dla bibliotekarzy (wykład) – IBI, IV piętro, sala 25
15.00-16.30, 16.45-19.00
dr Seweryn Dobrzelewski, Konsultacje zespołowe ukierunkowujące pracę poszczególnych osóbIBI, IV piętro, sala 25

3 wrzenia 2010, piątek
13.15-14.45
Iryna Derzkho, Biblioterapia: podstawy teoretyczne i problem formowania kompetencji specjalistów (wykład) – IBI, IV piętro, sala 25

6 wrzenia 2010, poniedziałek
9.00-10.00
dyr. Katarzyna Materska, Strategia Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (wykład, prezentacja) – BP m. st. Warszawy, sala komputerowa
10.00-11.00
Irena Wojsz, Prezentacja Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (zwiedzanie biblioteki) – BP m. st. Warszawy
11.00-12.30
Józef Winogrodzki, Dział Zasadniczy Druków Zwartych (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy, Dział Zasadniczy Druków Zwartych
12.30-13.30
Agata Witkowska z zespołem specjalistów, Struktura oraz metody kształtowania księgozbioru Podręcznego w Czytelni Sztuki i Rzemiosł Artystycznych (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy, Dział Sztuki
13.30-15.30
Małgorzata Zonik, Standardy opracowania zbiorów w praktyce (dowiadczenia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy) (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy, sala komputerowa

7 wrzenia 2010, wtorek
9.30-11.00
Alicja Portacha, Organizacja i zasady udostępniania zbiorów w BG PW. Metody wykorzystywane w kształtowaniu poszczególnych kolekcji – obieg książki w Bibliotece (wykład i warsztaty) – BG PW
Przerwa kawowa.
11.15-12.00 Alicja Portacha, Systemy rozmieszczania książek w magazynach, wolny dostęp do zbiorów, lokalna klasyfikacja rzeczowa (wykład i warsztaty) – BG PW
12.00-13.00
Wioletta Ledzion, Badania potrzeb czytelników oraz wykorzystywanych przez nich materiałów (wykład i warsztaty) – BG PW

8 wrzenia 2010, roda
10.00-11.00
Justyna Lisak, Mediateka – przystanek na drodze do nowoczesnych bibliotek (prezentacja biblioteczna) – Mediateka
11.00-12.30
Justyna Lisak z zespołem, Zawód bibliotekarz – debata na temat form pracy bibliotekarzy na Ukrainie i w Polsce (debata tematyczna) – Mediateka

9 wrzenia 2010, czwartek
9.30-11.00
Beata Dobosz, Systemy zabezpieczeń księgozbioru i pomieszczeń. Podejcie kompleksowe realizowane w BG PW (wykład i warsztaty) – BG PW
Przerwa kawowa.
11.30-13.00 pracownicy Oddziału Informacji Naukowej, Zasoby elektroniczne. Oferta, promocja, szkolenia (wykład i warsztaty) – BG PW

10 wrzenia 2010, piątek
9.00-11.00
pracownicy Działu Czasopism, Akcesja i opracowanie czasopism (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy, Dział Czasopism
11.00-12.00
pracownicy Wypożyczalni, Księgozbiór i obsługa czytelników Wypożyczalni (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy, Wypożyczalnia
12.00-13.00
Ewa Markiewicz z zespołem, Organizacja pracy i obsługa czytelników w Czytelni Księgozbioru Podręcznego (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy, sala komputerowa i Czytelnia
13.00-14.00
Alina Grochowska, Opracowanie przedmiotowe dokumentów z wykorzystaniem kartotek wzorcowych (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy, sala komputerowa

13 wrzenia 2010, poniedziałek
9.00-10.30
dyr. Ewa Kobierska-Maciuszko, Biblioteka jako społeczna przestrzeń informacji (wykład, prezentacja) – BUW
10.45-13.45
Lilianna Nalewajska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jako przykład nowej koncepcji użytecznoci publicznej. Formy i sposoby udostępniania zbiorów w BUW. Szkolenie użytkowników (wycieczka, wykład) – BUW
14.00-15.30
Zuza Wiorogórska, Information literacy (wykład, prezentacja) – BUW

14 wrzenia 2010, wtorek
9.00-10.30
Anna Pełka, E-zbiory dla rodowiska UW (wykład, prezentacja) – BUW
10.45-12.15
Agnieszka Wróbel, e-bUW – historia, koncepcja, organizacja pracy, funkcjonowanie (wykład, warsztaty) – BUW
12.30-15.30
Anna Pełka, Wyszukiwanie informacji (wykład, warsztaty) – BUW

15 wrzenia 2010, roda
9.00-10.30
Zuza Wiorogórska, Web 2,0 w bibliotekach (wykład, prezentacja) – BUW
10.45-12.15
Anna Wołodko, Nowe formy promocji w BUW (wykład, prezentacja) – BUW
12.30-14.00
Agnieszka Kasprzyk, Narodowy Uniwersalny Katalog NUKAT – współpraca krajowa i konteksty miedzynarodowe (wykład, prezentacja) – BUW

16 wrzenia 2010, czwartek
9.00-10.30
Roman Tabisz, Współpraca BUW i bibliotek wydziałowych UW w zakresie obsługi użytkowników (wykład, prezentacja) – BUW
10.45-12.15
Anna Wołodko, Biblioteki i bibliotekarze UW w wietle badań ankietowych (wykład, prezentacja) – BUW

17 wrzenia 2010, piątek
9.00-9.45
Ewa Bogusz, Struktura i organizacja pracy w Bibliotece Narodowej (omówienie głównych zadań i zasobów BN) (wykład, prezentacja) – BN
10.00-11.30
Ewa Bogusz, Obsługa informacyjna użytkowników biblioteki (wyszukiwanie informacji o zbiorach: strona internetowa, katalogi komputerowe, bazy danych) (wykład, prezentacja) – BN
11.45-12.30
Ewa Bogusz, Magazyn zbiorów głównych BN (prezentacja biblioteczna) – BN
12.45-13.30
Wojciech Pawlak, Udostępnianie zbiorów Biblioteki Narodowej (wykład) – BN
13.45-15.15
Wojciech Pawlak, Rejestracja czytelnika, katalogi kartkowe (katalog alfabetyczny, rzeczowy, czasopism, centralny), czytelnie (czytelnia ogólna, czasopism, humanistyczna, bibliologiczna, mikroform, dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych, dokumentów życia społecznego), informatorium (prezentacja biblioteczna) – BN

20 wrzenia 2010, poniedziałek
9.00-10.30
Joanna Potęga, Środowisko bibliotek cyfrowych w Polsce: uwarunkowania rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce, charakterystyka rodowiska bibliotek cyfrowych w Polsce (zasoby, metadane, oprogramowanie) (wykład i warsztaty) – BN
10.45-11.30
Joanna Potęga, Przykłady zagranicznych i polskich bibliotek cyfrowych oraz międzynarodowych projektów (Europeana) (wykład i warsztaty) – BN
11.30-12.15
Joanna Potęga, cBN Polona – założenia i realizacja projektu (wykład i warsztaty) – BN
12.30-13.15
Anna Wasilewska, Zbiory publikacji elektronicznych w BN (wielkoć i typ zbiorów) (wykład i warsztaty) – BN
13.15-14.00
Anna Wasilewska, Obsługa informacyjna czytelników w zakresie dokumentów elektronicznych (opis rekordu bibliograficznego, informacja katalogowa, informacja bibliograficzna) (wykład i warsztaty) – BN
14.15-15.00
Anna Wasilewska, Przechowywanie wydawnictw elektronicznych (magazyny, repozytorium e-booków) (wykład i warsztaty) – BN
15.00-15.45
Anna Wasilewska, Udostępnianie publikacji elektronicznych (wykład i warsztaty) – BN

21 wrzenia 2010, wtorek
9.30-11.00
Katarzyna Kopczyk, Żaneta Jędryka, Leszek Machaj, Ewidencja użytkowników w bazie ALEPH. Raporty statystyczne wykorzystywane w udostępnianiu (wykład i warsztaty) – BG PW
Przerwa kawowa.

11.30-13.00 pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Oddziału Opracowania, Obsługa informacyjna użytkowników biblioteki – systemy organizacji informacji naukowej i bibliograficznej dla czytelników, doradztwo i konsultacje w zakresie bibliografii, dokumentów elektronicznych, formatów danych, haseł wzorcowych i opracowania rzeczowego. Procesy katalogizacji podwyższające jakoć opracowania dokumentów bibliograficznych i informacji dla czytelników (wykład i warsztaty) – BG PW

22 wrzenia 2010, roda
9.30-11.00
Iabella Fornal, Marta Mazur, Organizacja pracy w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Współpraca krajowa i międzynarodowa (wykład i warsztaty) – BG PW
Przerwa kawowa.
11.30-13.00 pracownicy Oddziału Informacji Naukowej, Działalnoć dydaktyczna BG PW (wykład i warsztaty) – BG PW

23 wrzenia 2010, czwartek
9.00-12.00
Krzysztof Janczewski, Agnieszka Strojek, Współpraca Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z innymi bibliotekami w zakresie automatyzacji (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy, sala komputerowa
12.00-15.00
Małgorzata Osińska, Katarzyna Szustka, Helena Skrzeczkowska, Obsługa informacyjna użytkowników Biblioteki. Bibliografia regionalna (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy, sala komputerowa

27 wrzenia 2010, poniedziałek
9.00-10.00
Marta Parnowska, Zbiory Działu Starych Druków i Rękopisów – ich gromadzenie, opracowanie i udostępnianie (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy, sala komputerowa oraz Dział Starych Druków i Rękopisów
10.00-10.45
Varsaviana (wykład i warsztaty) – BP m. st. Warszawy
11.00-13.30
Ewa Gruda, Muzeum Książki Dziecięcej. Księgozbiór, warsztat informacyjny, promocja książki dla młodego Czytelnika (wykład, prezentacja) – BP m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki – MKD

28 wrzenia 2010, wtorek
11.00
zamknięcie sesji, spotkanie organizacyjne (dr Ewa Rudnicka) – IBI, IV piętro, sala 25

29-30 wrzenia 2010, roda-czwartek
Wykwaterowanie z hotelu, wyjazd uczestników do Warszawy

Warszawa, dn. 2.08.2010 r.