Lingwistyczna sesja stypendystów IBI AL

Lingwistyczna sesja stypendystów IBI AL

Laboratorium Badań Naukowych stypendystów MSH EW
16-17 lipca 2009 r.
Sala Konferencyjna IBI UW
Moderator: dr Natalia Kotsyba

Program sesji

Czwartek, 16 lipca

9.30 – 9.45 otwarcie sesji – prof. UW dr hab. Robert A. Sucharski, wicedyrektor IBI UW

9.45 – 11.15 Prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa (Uniwersytet Warszawski, IBI) Kilka zagadnień z metodologii gramatyki porównawczej języków słowiańskich.

11.15 – 11.30 przerwa na kawę

11.30 – 13.00 dr Magdalena Derwojedowa (Uniwersytet Warszawski, Polonistyka) Korpusowe badania składni polskiej.

13.00 – 14.30 obiad

14.30 – 16.30 prezentacje projektów stażystów

dr Volha Patapava (Białoru) Koncepcja podręcznika Języki i narody słowiańskie we współczesnym wiecie.
dr Volha Harytskaya (Białoru) Specyfika wykorzystania zaimków osobowych w komunikacji elektronicznej.
dr Olena Siruk (Ukraina) Elektroniczny tezaurus ukraińskich czasowników: problemy i metodyka układania.
Nina Valatouskaya (Białoru) Nazwy dań w białoruskim, ukraińskim i polskim językach.
Irene Volvachova (Białoru) Osobliwoci scenariusza kognitywnego sytuacji zarządzania.

Dyskusja

Piątek, 17 lipca

9.30 – 11.00 dr Milena Hebal-Jezierska (Uniwersytet Warszawski, Bohemistyka) Metodologia badań gramatycznych robionych na korpusie (na przykładzie wariantywnoci fleksji czeskiej).

11.00 – 11.15 przerwa na kawę

11.15 – 12.45 mgr Adam Radziszewski (Politechnika Wrocławska) Morfologiczno-składniowe znakowanie korpusów tekstów w języku polskim – po co i jak?

13.00 – 14.30 obiad

14.30 – 16.30 prezentacje projektów stażystów

Oksana Lozińska (Ukraina) Między mimiką a frazeologią. Polskie frazeologizmy kinematyczne na okrelenie emocji gniewu.
dr Natallia Zhurauliova (Białoru) Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym.
dr Anzhelika Alsheuskaya (Białoru) Badanie czasowników kauzatywnych w językach słowiańskich.
dr Sviatlana Rudaya (Białoru) Konwersja jako sposób tworzenia słów.
dr Solomiya Buk (Ukraina) Architektura korpusu prozy Iwana Franki.
Oresta Tymchyshyn (Ukraina) Opracowanie oprogramowania dla strukturalnego znakowania tekstów dygitalizowanych.

17.00 – 17.45 okrągły stół

17.45 – 18.00 zamknięcie sesji i wręczenie dyplomów