“Collegium / college / kolegium. Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej”

COLLEGIUM / COLLEGE /KOLEGIUM
KOLEGIUM I WSPÓLNOTA AKADEMICKA
W TRADYCJI EUROPEJSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ

organizowana przez

Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
i Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej
we współpracy z Arts and Sciences Honors Program w Boston College (USA)
w dniach 26-29 maja 2009 roku w Warszawie

Podczas konferencji, organizowanej z okazji rozpoczęcia działalnoci przez Kolegium Artes Liberales UW, zaproszeni wykładowcy z Polski, USA i innych krajów przedstawią najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania idei akademii, kolegium i wspólnoty akademickiej w Europie i Ameryce Północnej od starożytnoci do czasów najnowszych.
W referatach, wykładach i podczas debat z udziałem najlepszych znawców problematyki zostaną przedstawione najważniejsze idee edukacji w dawnych akademiach, kolegiach i innych wspólnotach, których celem było wspólne poznawanie prawdy i wychowywanie wszechstronnie wykształconego człowieka. O swoich dowiadczeniach związanych z edukacją w kolegiach uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach opowiedzą ich wybitni absolwenci.
Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla uczestników Międzynarodowej Szkoły Humanistycvznej, którzy przybędą z Białorusi, Ukrainy i Rosji, studentów i wykładowców Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych z uniwersytetów polskich, ukraińskich i rosyjskich, uczestników ogólnopolskiego programu Akademia Artes Liberales.

Problematyka wystąpień i debat konferencyjnych

– akademie starożytne i renesansowe
– kolegia jezuickie od XVI do XXI wieku
– kolegia i akademie protestanckie
– kolegium jako wspólnota w Oxfordzie, Cambridge i na innych uniwersytetach europejskich
College of Liberal Arts and Sciences i core curriculum jako istota amerykańskiego dowiadczenia akademickiego
– kolegium/college jako dowiadczenie inicjacyjne

Dyskusja panelowa: Po co nam college na współczesnym uniwersytecie?

Konferencja_College_ulotka_pdf.pdf

Program