Kształcenie tutorów z Rostowa nad Donem I

Kształcenie tutorów z Rostowa nad Donem II


Warszawa, 15 kwietnia 2009 r.

Dr Małgorzata Kasner
sekretarz naukowy IBI AL

Sprawozdanie z pobytu grupy wykładowców z Uniwersytetu w Rostowie nad Donem (Rosja) w ramach szkolenia: Tutoring w szkole wyższej – problemy i praktyka

Instytut Badań Interdyscyplinarnych AL. w ramach współpracy z Uniwersytetem w Rostowie (finansowanej z grantu Transition to Interdisciplinary Programs at RSU [Rostov-on-Don State University]), w dniach 6-15 marca 2009 r. przygotował sesję szkoleniową pod nazwą Tutoring w szkole wyższej – problemy i praktyka (program szkolenia [zał. nr 1], lista uczestników [zał. nr 2] w załączeniu). To kolejny element programu zainicjowanego w grudniu 2008 r., kiedy to w IBI AL. Po raz pierwszy gociła grupa nauczycieli akademickich z Rostowa.

W programie szkolenia znalazły się zagadnienia związane z tutoringiem, m.in. Tutoring a tradycje artes liberales (prof. dr hab. Jerzy Axer), Tutoring versus kształcenie masowe a poziom jakoci kształcenia w Polsce (prof. UW Paweł Stępień), Psychologiczne aspekty pracy tutora (prof. dr hab. Barbara Bokus), Tutorat jako typ komunikacji i rodzaj współpracy (prof. dr hab. Zbigniew Kloch), Profile osobowe MISH-owych tutorów. Opiekun roku a tutor (dr Agata Zalewska). Zajęcia były połączone z warsztatami, podczas których wykładowcy dzielili się własnymi dowiadczeniami pedagogicznymi. Ciekawym uzupełnieniem było spotkanie ze studentami MISH, którzy podzielili się swoimi dowiadczeniami ze współpracy z tutorami. W ramach tygodniowego szkolenia Gocie z Uniwersytetu w Rostowie doskonalili metody interdyscyplinarnego kształcenia humanistycznego, a osoby zainteresowane uczestniczyły także w konsultacjach indywidualnych na Uniwersytecie Warszawskim (program konsultacji w załączeniu [zał. nr 2]).

W maju br. przewidujemy kolejną częć szkolenia dla Uniwersytetu w Rostowie.


Załącznik nr 1

Tutoring w szkole wyższej – problemy i praktyka

Sesja organizowana przez IBI AL UW dla Uniwersytetu w Rostowie.

6-15.03.2009

Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Dobrej 72, sala konferencyjna poziom -1
Uwaga! Zajęcia składają się z częci wykładowej i warsztatowej rozdzielonych przerwą na kawę i herbatę.

Organizatorzy sesji:

Małgorzata Kasner 0-601 977 949
Monika Pawelec 0-602 333 609

6 marca 2009 (piątek)
20.50 – przylot do Warszawy.
21.30 – przejazd do hotelu HERA (ul. Belwederska 26/30).

7 marca 2009 (sobota)
11.30 – spotkanie w hallu hotelu: omówienie programu i spraw bieżących.
12.00-14.30 – spacer po Starym Miecie.

9 marca 2009 (poniedziałek)
10.00-12.00
Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Jerzego Axera Tutoring a tradycje artes liberales. Własne dowiadczenia w zakresie tutoringu.

12.00-14.00
Przerwa obiadowa

14.00-16.00
Prof. UW Paweł Stępień Tutoring versus kształcenie masowe a poziom jakoci kształcenia w Polsce (wykład 45 min.). Własne dowiadczenia w zakresie tutoringu (warsztaty 45 min.).

10 marca 2009 (wtorek)
10.00 -12.00
Prof. dr hab. Piotr Wilczek Kolegium Artes Liberales UW jako nowa forma interdyscyplinarnego kształcenia studentów UW.

12.00-14.00
Przerwa obiadowa

14.00-16.00
Pan Paweł Wdówik, kierownik BON UW Kłopoty psychologiczne i psychiczne wród współczesnych studentów – sposoby pomocy instytucjonalnej.

16.00-18.00
Dr Marta Wojtkowska-Maksymik Relacja tutor-podopieczny z punktu widzenia opiekuna roku.

11 marca 2009 (roda)
10.00-12.00
Prof. dr hab. Zbigniew Kloch Tutorat jako typ komunikacji i rodzaj współpracy (wykład 45 min.). Własne dowiadczenia w zakresie tutoringu (warsztaty 45 min.).

12.00-14.00
Przerwa obiadowa

14.00- 16.00
Dr Andrzej Wakiewicz Profile osobowe MISH-owców (wykład 45 min.). Własne dowiadczenia w zakresie tutoringu (warsztaty 45 min.).

12 marca 2009 (czwartek)
11.30-13.00
Dr Agata Zalewska Profile osobowe MISH-owych tutorów (wykład 45 min.). Opiekun roku a tutor (warsztaty 45 min.).

12.00-14.00
Przerwa obiadowa

14.00-16.00
Dr Agata Zalewska (moderator) i studenci MISH: Tutorzy w oczach studentów.

13 marca 2009 (piątek)
10.00-11.30
Prof. dr hab. Barbara Bokus Psychologiczne aspekty pracy tutora. Własne dowiadczenia w zakresie tutoringu.
Zamknięcie sesji i wręczenie dyplomów.

15 marca 2009 (niedziela)
5.45
Wyjazd z hotelu na lotnisko

7.40
Odlot


Załącznik nr 2

PLAN INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI UCZESTNIKOW SZKOLENIA

Natalia Ibragimowa – Wydział Ekonomii
Svetlana Korobko – Wydział Ekonomii
Czwartek 16.00, dr Marek Brzeziński (WNE) – CLASS

Marina Korenevskaya – Wydział Psychologii
Wydział Pedagogiczny: spotkanie z prodziekanem ds. naukowych dr R. Godoniem, roda 17-18, Mokotowska 16/20
Wydział Psychologii: spotkanie z prodziekanem ds. naukowych prof. Anną Szuster-Kowalewicz, czwartek 13-14, Stawki 5/7 p.77 (II p)
Spotkanie z Prof. B. Bokus, piątek g. 12.15 (po zakończeniu sesji)

Tatiana Tsalko – Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Spotkanie z prof. E. Olechowską
Spotkanie z b. kierownikiem Instytutu Edytorstwa Wydz. Polonistyki dr Tomaszem Karpowiczem, piątek 13.00 (Polonistyka )

Konstantin Stiepanov – Wydział Prawa
Spotkanie z prof. M. Wąsowiczem (polecone osoby)

Marina Korenevskaya – Wydział Psychologii
Olga Zharina – Instytut Pedagogiczny
Tatiana Satarova – Instytut Architektury i Sztuki; pedagogika dorosłych (zmiana kwalifikacji)
Wydział Pedagogiczny: spotkanie z prodziekanem ds. naukowych dr R. Godoniem, roda 17-18, Mokotowska
Dr Grażyna Czetwertyńska , czwartek 10.30-11.30 (Dobra 72)

Andrey Vodyanoy – Instytut Architektury i Sztuki
(bez życzeń)