Zmieniające się granice, przenikające się kultury II

Wykłady i warsztaty
seminarium
Zmieniające się granice, przenikające kultury

zrealizowanego w Akademii Humanistycznej i Fundacji Instytut Artes Liberales
w ramach Programu Erasmus Mundus External Cooperation Window
dla doktorów i post-doktorów
w 2009 roku

Lp Temat Wykładowca Wykład Warsztat Iloć godzi Miejsce Data
Tożsamoć małych wspólnot etnicznych Euro-Azji w warunkach globalizacji
1 Syberia na przełomie XX/XXI wieku: napięcia i konflikty
Prof. Uliana Vinokurova, Jakutsk
Prof. Irina Lambaeva, Ułan Udu
2

1

3 Akademia
Humanistyczna Pułtusk

28.04.09

2 Transformacja i identyfikacja geo-kulturowa narodów Syberii i strategia ich rozwoju

Problemy tożsamoci i wybór cywilizacyjny i geopolityczny Ukrainy

Dr Dmitri Karnaukhov, Novosibirsk
Dr Igor Valdman, Novosibirsk
Dr Jurij Matsiyevskyy, Ostroh Academy
1
1

1

3 Akademia Humanistyczna Pułtusk 19.05.09
3 Kierunki zmian w samookrelaniu tożsamoci etnicznej przez narody Syberii po upadku ZSRR na przykładzie Buriatów i Ewenków

Partie polityczne i stowarzyszenia obywateli jako podstawowe instrumenty współdziałania władz i społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy

DR Ivan Peshkov, Poznań University
Prof. Irina Lambaeva, Ułan Ude

Mgr Siergiej Rybachok, Ostroh Academy

1
1

1

3 Uniwersytet Warszawski 9.06.09
4 Wyzwania wobec narodów Syberii we współczesnej przestrzeni geopolitycznej Prof. Jan Kieniewicz, IBI AL, UW
Prof. Zoja Morochojeva, IBI AL UW
Dr Iwan Shyskin, Ostroh Academy
Dr Irina Trojak, Novosibirsk
1

1
1

3 Uniwersytet Warszawski 30.06.09
Koegzystencja narodów polskiego i niemieckiego w obliczu zmieniających się granic państwowych między Polską i Niemcami
5 Przemienne losy sąsiedztwa polsko-niemieckiego w perspektywie historycznej Prof .dr hab. W. Wrzesiński, Uniwersytet Wrocławski 2 2 Uniwersytet Wrocławski 17.06.09
6 Odwzorowanie wielokulturowoci Wrocławia w układzie przestrzennym i architektonicznym miasta Dr Anna Iwanowska. AH 2 2 Wrocław 16.o6.09
7 Sacrum i profanum miasta Wrocławia: Ostrów Tumski i Rynek Starego Miasto Dr Anna Iwanowska, AH 4 4 Wrocław 16.06.09
8 Europa to nasza historia Wystawa w Hali Stulecia we Wrocławiu 3 3 Wrocław
9 Rola kociołów katolickiego i protestanckiego w pojednaniu polsko-niemieckim po II Wojnie Światowej i jego następstwa dla zmian wiadomoci społecznej po obu stronach granicy Dr P. Stachowiak, Uniwersytet Poznański 2 2 Poznań 18.06.09
10 Zycie codzienne Poznańskiej Starówki. Porównania z Wrocławiem Mgr Elżbieta Brengos, AH 3 3 Poznań 17.06.09
11 Wiązanie rozwoju Poznania i regionu Wielkopolski z położeniem geograficznym przy granicy zachodniej Dr Anna Iwanowska, AH 2 2 Poznań 17/06.09
12 Ciągłoć przekazu kulturowego na przykładzie Biblioteki Kórnickiej Dr Anna Iwanowska, AH 2 2 Kórnik 18.06.09
13 Materialne dziedzictwo kulturowe rodów arystokratycznych Wielkopolski na przykładzie dziejów Kórnickiego Pałacu Dr Anna Iwanowska, AH 2 2 Kórnik 18.06.09
14 Trwałoć wzorów francuskich w ogrodach pałacowych: Kórnik i Rogalin Mgr Elżbieta Brengos, AH 2 2 Rogalin 18.06.09
Tykocin: przeszłoć i teraźniejszoć miasta dwu kultur na Podlasiu
15 Historyczne miasto kultury polskiej i żydowskiej: Kociół Trójcy Przenajwiętszej i Wielka Synagoga Dr Anna Iwanowska 3 3 24.06.09
16 Podlaskie charakterystyki zespołu urbanistycznego miasta Tykocin i jego rozwój wiązany z bliskocią granicy wschodniej Dr Anna Iwanowska 2 2 Tykocin 24.06.09
Etnograficzne odrębnoci społecznoci Kurpiów
18 Tradycja i nowoczesnoć mieszkańców Puszczy Białej i Zielonej w utrwalaniu odrębnoci etnicznej społecznoci Kurpiów. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Mgr Barbara Kalinowska 3 3 Ostrołęka 2.07.09
19 Muzeum w Kadzidle: wiadectwa społecznego zaangażowania Kurpiów dla przetrwania ich kultury materialnej Dr Anna Iwanowska 2 2 Kadzidło 2.07.09
20 Ludowa sztuka kurpiowska i obrzędowoć Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce 2 2 Ostrołęka 2.07.09
21 Skansen budownictwa kurpiowskiego w Nowogrodzie Mgr Elżbieta Brengos 2 2 Nowogród 2.07.09