“Czyja Afryka? Wokół “W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza”

Czyja Afryka? Wokół W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza


(Warszawa, 26-29.11.2008)

PROGRAM SESJI

Sesja odbędzie się w budynku przy ul. Dobrej 72 w Warszawie (tzw. Biała Willa)
w sali na poziomie -1.

26 XI 2008 (roda)

9.30-13.00 pokaz pierwszej ekranizacji filmu W pustyni i w puszczy (reż. Władysław Ślesicki, 1973) dla studentów MSH
13.00-14.30 przerwa obiadowa

14.30-16.30 panel dyskusyjny: Polish and South-African Nobel Prizes. Literature and Peace. (Workshop)

  Prof. Reinhard Nethersole (University of Richmond, USA & University of
  Pretoria, SA)
  Subject: JM Coetzee: Public Intellectual in a Borderland
  Prof. dr hab. Piotr Wilczek (IBI AL UW)
  Subject: Czesław Miłosz – a Polish-American-Lithuanian Nobel Prize Winner
  and Public Intellectual.

  Prof. Philippe Salazar (University of Cape Town, SA)
  Subject: Noble Orators? Nobel Addresses and the Performance of Public
  Intellectuals

  Prof. dr hab. Jerzy Axer (IBI AL UW)
  Subject: Henryk Sienkiewicz – Latin Nobel Address
  Dr. Elżbieta Olechowska (IBI AL UW)
  Subject: Ennobled Public Intellectuals and the Media

16.30-16.45 przerwa (kawa/herbata)

16.45-18.45 pokaz drugiej ekranizacji filmu W pustyni i w puszczy (reż. Gavin Hood, 2001) dla studentów MSH


27 XI 2008 (czwartek)
Afryka (przestrzeń, dzieje, kultura, podbój, kolonializm, cywilizacja, dzikoć, egzotyka, podróż)


10.00-10.15 otwarcie konferencji


10.15-10.45 Dr Michał Leniewski (Uniwersytet Warszawski), Afryka czasów Sienkiewicza


10.45-11.15 Mgr Grażyna Mastalerz, Abisynia czasów W pustyni i w puszczy


11.15.-11.45 Prof. dr hab. Jerzy Koch (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Adama Mickiewicza), Wenus Hotentocka. Fakty? Mity!


11.45-12.15 dyskusja

12.15-12.30 przerwa (kawa/herbata)


12.30-13.00 Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Uwolnić Murzynka! Misjonarski kontekst W pustyni i w puszczy


13.00-13.30 Dr Paweł Zajas (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Polacy jako Burowie. Postkolonialne odczytanie południowoafrykańskiej etnografii Antoniego Rehmana (1840-1917)


13.30-14.00 Dr Danuta Płygawko (Uniwersytet Adama Mickiewicza), O sprawie protestu baronowej Berthy von Suttner przeciwko postępowaniu Anglików wobec Burów podczas wojny 1899-190214.00-14.30 dyskusja


14.30-16.00 przerwa obiadowa


16.00-16.30 Dr Bożena Czarnecka, (Uniwersytet Wrocławski), Niderlandzki Conrad. Henri van Booven, Tropenwee (1904) i obraz Konga Belgijskiego w kolonialnej literaturze niderlandzkojęzycznej przełomu XIX i XX wieku


16.30-17.00 Prof. dr hab. Jan Kieniewicz (IBI AL. UW), Chłopcy w opałach. Studium spotkania w sytuacji kolonialnej.


17.00-17.15 Dr Jan Rybicki (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Conrad i Sienkiewicz: polska zmiana warty na Czarnym Lądzie.


17.15-18.00 Dyskusja

28 XI 2008 (piątek)
Polska (wiedza, edukacja, analogie historyczne, literacki obraz Afryki, Sienkiewicz).


10.00-10.30 Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej), Afryka w podróżopisarstwie Stanisława w afrykańskiej powieci twórcy Trylogii Bełzy

10.30-11.00 Prof. dr hab. Marceli Kosman (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Sprawa polska w kulturze politycznej Europy końca XIX w. – polskie echa


11.00-11.30 Prof. dr hab. Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki), Egzotyzm i obcoć afrykańskiego wiata na przykładzie W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza


11.30-12.00 Dyskusja


12.00-12.15 przerwa (kawa/herbata)


12.15-12.45 Dr hab. Jolanta Sztachelska,(Uniwersytet w Białymstoku), Petroniusz patrzy na Afrykę. O Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza


12.45-13.15 Dr Maria Bokszczanin (IBL PAN), O pisaniu W pustyni i w puszczy na podstawie listów Henryka Sienkiewicza13.15-13.45 Prof. dr hab. Jerzy Axer (IBI AL. UW), Polowanie na wobo z nagonką


13.45-14.15 Dyskusja


14.15-16.00 przerwa obiadowa


16.00-17.30 Dr Tetyana Dyadevych, (Akademia Kijowsko-Mohylańska), W pustyni i w puszczy: recepcja rosyjska, radziecka, ukraińska.

Dr Małgorzata Kasner W pustyni i w puszczy po litewsku.


17.30-18.00 Prof. dr hab. Piotr Wilczek (IBI AL. UW.), Czy W pustyni i w puszczy miało udział w Twoim procesie inicjacyjnym (omówienie wyników ankiety)

29 XI 2008 (sobota)
Inicjacje (młodoć, dorosłoć, inicjacja, edukacja, patriotyzm, humanitaryzm, swój-obcy-inny)


10.00-10.30 Dr Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski), Problematyka inicjacyjna a dyskurs kolonialny


10.30-11.00 Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Jagielloński), O podlotkach u Sienkiewicza. Skąd się wzięła Nel?


11.00-11.30 Prof. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski), Biały i czarni; czarny i biali. Czego Sta Tarkowski nie widział po drugiej stronie lustra?


11.30-12.00 Dyskusja


12.00-12.15 przerwa (kawa/herbata)


12.15-12.45 Dr Michał Rogoż (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Polskie adaptacje filmowe W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza


12.45-13.15 Dr Małgorzata Chrobak (Akademia Pedagogiczna w Krakowie),
O wartoci pedagogicznej i edukacyjnej W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza z perspektywy krytyki tematycznej.


13.15-13.45 Prof. dr hab. Grażyna Borkowska-Arciuch (IBL PAN), Liga Morska i Kolonialna. Polski mit kolonialny.


13.45-14.15 Dyskusja


14.15-14.45 Dwugłos: Prof. Jerzy Axer, prof. Tadeusz Bujnicki, Wokół autografu W pustyni i w puszczy (rkps Ossol. 12439 II)


14.45-15.15 Dyskusja podsumowująca i zamknięcie sesji