Fundacja „Instytut Artes Liberales” ogłasza konkurs na projekty badawcze w ramach Programu Minigrantów Wilamowskich dla młodzieży w ramach wsparcia rewitalizacji języka wymysiöeryś.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej na realizację własnych projektów i działań mających na celu:

  1. Realizację dokumentacji językowo-kulturowej w Wilamowicach ukierunkowanej na cele edukacyjne i artystyczne.
  2. Tworzenie materiałów i opracowań związanych z językiem wymysiöeryś, w tym materiałów dydaktycznych (także audiowizualnych), aplikacji etc.
  3. Opracowanie, organizację i realizację wydarzeń artystycznych i kulturalnych związanych z językiem wymysiöeryś.
  4. Inne formy wspierania rewitalizacji, nauki i promocji języka wymysiöeryś oraz aktywizacji językowo-kulturowej nowych użytkowników tego języka.

Termin składania wniosków to 30.09.2020.

Wnioski przygotowane według załączonego wzoru (Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Minigrantów Wilamowskich dla młodzieży w ramach wsparcia rewitalizacji języka wymysiöeryś) należy przesłać na adres wymysorys@al.uw.edu.pl.