Aktualności

Rekrutacja do projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”

Cze 18, 2019

Zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego Ukrainy, młodych badaczy oraz liderów społecznych organizacji edukacyjnych i stowarzyszeń zawodowych Ukrainy do udziału w V fazie projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”. Wnioski są przyjmowane do 21 lipca 2019 roku (do godz. 17:00 czasu polskiego). Szczegółowa informacja o procesie rekrutacji i wymagań do kandydatów w j. ukraińskim.

Celem projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza V: Interdyscyplinarność i międzydziedzinowość oraz strategie rozwoju uczelni” jest pomoc w kształtowaniu nowej generacji kadry zarządzającej systemem wyższej edukacji w Ukrainie.

W październiku i listopadzie dwie grupy przedstawicieli środowiska akademickiego Ukrainy (łącznie pięćdziesiąt osób) wezmą udział w stażu edukacyjno-badawczym na Wydziale „Artes Liberales” UW oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zakres tematyczny szkoleń: tworzenie i realizowanie interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych programów badawczo-dydaktycznych oraz implementacja strategii rozwoju i wypracowanie różnych modeli strategii rozwoju uniwersytetów. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów, osoby zaproszone przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Fundację Rektorów Polskich. Zajęcia będą się odbywać w interaktywnej formie po polsku z symultanicznym tłumaczeniem na j. ukraiński.

W ramach pracy indywidualnej uczestnicy będą przebywać pod opieką konsultantów/tutorów, a na koniec stażu przewidziana jest prezentacja przez uczestników koncepcji autorskich mikroprojektów.

Szczegółowych informacji dot. projektu udziela Sekretarz projektu dr Olha Tkachenko (o.tkachenko@al.uw.edu.pl,+48 603 785 457).

Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.