Współpracownicy Fundacji

Współpracownicy

Joanna Romanowicz

Sekretariat

Magdalena Gorlińska

Dyrektor naukowa

Dorota Lambach

Dyrektor finansowa

Teresa Miłkowska

Księgowa

Wiesław Larecki

Stanowisko ds. sprawozdawczości Fundacji

Marzena Jesiotr

Stanowisko ds. sprawozdawczości Fundacji

Robert Przybysz

IT

Michał Kucharski

Strona internetowa