Monografie LIBAL – Tom II

Book Cover: Polsza – Rossija. Poiski nowoj idienticznosti. Schodstwa i razliczija
W serii Monografie LIBAL ukazały się:
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Польша – Россия. Поиски новой идентичности. Сходства и различия