Book Cover: Discourse of Ukrainian Identity in the Polish Opinion-Forming Press during the Orange Revolution and the Euromaidan. Media Linguistic Analysis
Autor: Olha Tkachenko
Wydawca:

Analiza medialno-lingwistyczna W książce przedstawiono medialno-lingwistyczną analizę dyskursów tożsamości ukraińskiej dominujących w polskiej prasie opiniotwórczej w okresie pomarańczowej rewolucji i Euromajdanu. Wykorzystano metodologię krytycznej analizy dyskursu, aby pokazać, jak te wydarzenia były postrzegane w polskiej prasie w kategoriach tożsamościowych oraz jakich narzędzi językowych używali polscy dziennikarze i opiniotwórcy do opisu sytuacji w Ukrainie. Przybliżono także historyczne i polityczne tło relacji między Polską a Ukrainą, które wpłynęły na współczesne postrzeganie Ukrainy w polskim dyskursie medialnym.