Book Cover: Żywność kulturowo przetworzona
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Żywność – inaczej niż jedzenie, pokarm, strawa czy zapożyczone kulinaria – odnosi do esencji tego, co w człowieku najsilniej związane z naturą. Żywność, podobnie jak pożywienie, żywiec, czyli ‘zwierzęta rzeźne’, a dawniej także żywina (oznaczająca ‘istotę żywą’, ale i ‘bydło domowe’), żyto (czyli ‘płód ziemi do utrzymania życia służący’) i wreszcie żywizna (‘zapas żywności’) etymologicznie związane są z życiem Żywność jest tym, co podtrzymuje życie3, można nawet powiedzieć, że jest życiem. Tematem tej książki jest żywność kulturowo przetworzona (......), a prezentowane w niej artykuły aspektowo opracowują ten problem – autorzy skupiają się na kwestiach dietetycznych i ich związkach z różnymi obszarami, dziedzinami czy nawet formami ludzkiej aktywności. Pokazują także, że leksyka dotycząca pokarmu bywa nośnikiem pozakulinarnych znaczeń. Próbują wreszcie kontekstualnie odpowiedzieć na pytanie: w co i w jaki sposób przetwarza się żywność: jak dokonuje się akt jej wyboru, pozyskiwania, przygotowywania i wreszcie spożywania. Żywność kulturowo przetworzona wyznacza społeczne granice, pozwala na manifestowanie przynależności do wspólnot z różnych porządków: religijnych, etnicznych, narodowych, stanowych, lokalnych – w tym regionalnych.