Book Cover: Teksty i interpretacje
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

[...] Humanistyka interpretuje znaki i sensy wypowiedzi, zjawisk psychicznych, wydarzeń społecznych i historycznych, którym nadaje znaczenia zgodnie z przyjętą metodą interpretacji, w odniesieniu do szeroko rozumianej ideologii. Interpretacja w oczywisty sposób jest więc procedurą, która ma prowadzić do rozumienia i wyjaśniania świata. Hermeneutyka, fenomenologia, różnorakie odmiany myślenia kognitywnego o języku, faktach psychicznych i zdarzeniach społecznych, semiologia (a wcześniej strukturalizm w wersji lingwistycznej) formułowały bardziej lub mniej rygorystyczne zalecenia w kwestii interpretacji i standaryzacji jej procedur. […]