Book Cover: Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

W katalogu zebraliśmy dzieła literatury polskiej dla dzieci i młodzieży zainspirowane kulturą antyczną. Publikacja powstała w ramach projektu Our Mythical Childhood... The Classics and Children’s Literature between East and West, realizowanego pod kierunkiem prof. Katarzyny Marciniak (Loeb Classical Library Foundation Grant, 2012–2013). Czytanie to doświadczenie, które łączy pokolenia. Do pracy nad katalogiem zaprosiliśmy więc studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad trzydzieści osób podjęło wyzwanie, które wymagało dużego zaangażowania zarówno w przypadku tekstów dawnych – trudno dostępnych i znajdujących się poza obiegiem literackim, jak i najnowszych, prezentowanych po raz pierwszy w ujęciu naukowym właśnie w niniejszym katalogu.

Każde hasło zawiera biogram autora, dane bibliograficzne, streszczenie dzieła, spis antycznych motywów, słowa kluczowe i bibliografię, a także materiał ikonograficzny – fotografię autora oraz skan okładki. Czytelnik katalogu ma zatem możliwość nie tylko poznać lub przypomnieć sobie teksty, ale też prześledzić historię wrażliwości estetycznej pokoleń artystów, wydawców i publiczności literackiej. Część okładek, zwłaszcza dzieł już niedostępnych na rynku, to skany egzemplarzy bibliotecznych – czytelnik rozpozna je po oznaczeniach. Niektóre są w gorszej kondycji wizualnej, która jednak nie przynosi książce ujmy – wprost przeciwnie, świadczy o jej „zaczytaniu”. Uwzględniliśmy też wydawane osobno wiersze, a także krótkie formy poetyckie i prozatorskie, które ukazały się w prasie, oraz teksty artystyczne publikowane jedynie w Internecie.

Zależało nam na pokazaniu fenomenu recepcji kultury antycznej, która ma charakter uniwersalny, odbijając zarazem jak w zwierciadle zjawiska typowe dla danego regionu. Mamy nadzieję, że katalog posłuży studentom, badaczom, nauczycielom, wydawcom i wszystkim miłośnikom literatury. Materiał w nim zawarty wejdzie ponadto do tworzonej obecnie bazy danych, która obejmie też druki rozproszone, wydane po roku 2013 lub pominięte dotąd książki, a także inne teksty kultury inspirowane antykiem – w Polsce i na świecie.