Book Cover: Poczucie alienacji a użytkowanie mediów. W poszukiwaniu nowych obszarów zastosowania teorii użytkowania i gratyfikacji
Autor: Agnieszka Turska-Kawa
Wydawca: