Wielokulturowość i dialog międzykulturowy – wykładowcy

Wielokulturowoć

Sesja Akademii Artes Liberales oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej

Toruń, 26 marca – 2 kwietnia 2006 r.

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

Toruń:

 1. mgr Dariusz Pakalski
 2. mgr Juliusz Raczkowski
 3. mgr Michał Targowski
 4. prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
 5. dr hab. Tadeusz Żuchowski, prof. UMK
 6. mgr Anna Sobecka
 7. dr Agnieszka Zielińska-Nowicka
 8. dr Katarzyna Taras
 9. dr Monika Jakubek-Raczkowska
 10. dr Anna Błażejewska
 11. prof. dr hab. Mirosław Żelazny
 12. dr Kinga Kakiewicz
 13. dr hab. Jolanta Żelazna, prof. UMK
 14. dr Monika Jakubek-Raczkowska
 15. dr Michał Woźniak
 16. dr Agnieszka Błażewicz
 17. dr Artur Dobry

Gniezno:
1. prof. Aleksander Mikołajczak
2. prof. Ilona Czamańska
3. prof. Bogdan Zieliński
4. prof. Kazimierz Ilski
5. prof. Maksym Karanfiłowski, Uniwersytet w Skopje
6. mgr Stanisława Kostić
7. mgr Przemysław Kordos
8. mgr Małgorzata Wallas
9. mgr Małgorzata Łakota
10. dr Jędrzej Paszkiewicz
11. prof. Liliana Reçka, Uniwersytet w Gjirokastrze
12. Jarosław Rosochacki, konsul Albanii w Polsce
13. dr Marinko Zekić
14. prof. Żiwko Iwanow, Uniwersytet w Płowdiwie
15. mgr Waldemar Górny, Muzeum Ikon w Szamotułach
16. prof. Dymitar Dymitrow, Uniwersytet w Błagojewgradzie
17. prof. Anastasia Paszowa, Uniwersytet w Błagojewgradzie
18. dr Zdravko Stamatoski
19. dr Nikoła Topuzow
20. mgr Konrad Dominas
21. mgr Rafał Dymczyk
22. dr Ewa Grabowska