Wielokulturowość i dialog międzykulturowy – dodatkowe informacje

Teoretyczne podstawy dialogu międzykulturowego.
Toruń miastem pogranicza kultury polskiej i niemieckiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
marzec-kwiecień 2006
Sesja AAL

Program:

Toruńska częć sesji Akademii Artes Liberales powięcona będzie przede wszystkim teoretycznym podstawom dialogu kulturowego. Proponowane zajęcia będą miały charakter interdyscyplinarny i będą dotyczyły filozofii dialogu, filozofii kultury, historii sztuki, konserwatorstwa, socjologii, politologii i etnografii. Program pomylany jest jako zaplecze dla dalszych częci sesji przygotowywanych w Toruniu i w Poznaniu. Dodatkowa, praktyczna częć będzie powięcona historii, zwłaszcza za historii sztuki. Chcielibymy zwrócić szczególną uwagę na Toruń, miasto, w którym spotkały się i przenikały się dwie kultury – polska i niemiecka. Zajęcia zaplanowane są również tak, aby wykorzystać charakter badań prowadzonych na UMK z zakresu historii sztuki, konserwatorstwa, estetyki.

Bloki tematyczne zajęć:

 1. Historiozofia kultury
  • klasyczne filozoficzne koncepcje kultury,
  • wokół pojęć cywilizacji, kultury, zmierzchu kultur,
  • różne okrelenia kultury; próby kwalifikacji pojęcia,.
 2. Różne przejawy dialogu pomiędzy kulturami w wietle badań etnologicznych.
 3. Sztuka jako wyraz komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej.
 4. Konserwatorstwo sztuki a zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 5. Toruń – miasto pogranicza kultury polskiej i niemieckiej
 6. Wycieczka do zamku krzyżackiego w Malborku.

Częć kulturalno-rozrywkowa

Wycieczka po Toruniu, odwiedziny w skansenie, spektakl teatralny, wizyta w planetarium, projekcja filmów.

Wielokulturowoć w bałkańskim zwierciadle

Collegium Europaeum Gnesnense UAM
Sesja AAL

Założenia:

Przedstawienie na wiele sposobów i różnymi językami bogatej i nie mniej tragicznej historii oraz współczesnoci Bałkanów. Przybliżenie dziedzictwa kulturowego obszaru Europy południowej, gdzie wpływy Zachodu i Wschodu cierały się w sposób twórczy, choć nieraz bolesny.

Zajęcia będą prowadzili specjalici z różnych dziedzin naukowych z Polski i z zagranicy, m.in. historycy, językoznawcy, politolodzy, historycy sztuki, filolodzy.

Program zajęć:

 1. Antyczne korzenie kultury Bałkanów
 2. Zjawiska lingwistyczne na Bałkanach
 3. Dialog międzyreligijny i etniczny na Bałkanach
 4. Sztuka Bałkanów
 5. Turystyka jako przestrzeń dialogu
 6. Wycieczka do Poznania (m.in. zwiedzanie Złotej Kaplicy w katedrze poznańskiej) i Szamotuł (zwiedzanie kolekcji ikon)

Częć kulturalno-rozrywkowa: jeden z wieczorów może mieć bałkański charakter – wspólne gotowanie na modłę bałkańską, nauka piosenek ludowych krajów bałkańskich; przegląd filmów bałkańskich; warsztaty teatralne, koncerty.