Filologia klasyczna i świat współczesny – uczestnicy

Filologia klasyczna i wiat wspołczesny

Warszawa, 2 VII 2006 – 15 VII 2006

Lista wykładowców
Program sesji

UCZESTNICY SESJI

 1. Marta Antoniuk, Ukraina
 2. Sołomija Antoniuk, Ukraina
 3. Andriej Aparyn, Białoru
 4. Iryna Beregylak, Ukraina
 5. Bohdan Czerniuch, Ukraina
 6. Markijan Dombrowski, Ukraina
 7. Olesia Diaczuk, Ukraina
 8. Iryna Hawryliw, Ukraina
 9. Switłana Horina, Ukraina
 10. Jana Ilnicka, Ukraina
 11. Bogdan Yankovyy, Ukraina
 12. Marija Kosycka, Ukraina
 13. Anna Krokis, Ukraina
 14. Maryja Leta, Białoru
 15. Patrycja Matusiak, Polska
 16. Wiktoria Melnikawa, Białoru
 17. Helena Murina, Białoru
 18. Lesja Myslowska, Ukraina
 19. Olesia Nahirna, Ukraina
 20. Oleksandr Osipian, Ukraina
 21. Hanna Pawłowskaja, Białoru
 22. Halyna Popajewicz, Ukraina
 23. Natalia Ruda, Ukraina
 24. Olga Saciuk, Ukraina
 25. Oksana Samolyuk, Ukraina
 26. Maryja Swiatczenko, Ukraina
 27. Tacciana Szypica, Białoru
 28. Nadija Tymejczyk, Ukraina
 29. Katarzyna Wójcik, Polska
 30. Wolha Zabrodskaja, Białoru
 31. Wolha Żukowskaja, Białoru